Iesniegti 175 pieteikumi programmu “Erasmus+” jaunatnes jomas un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gada 4. oktobra projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka noslēdzies Eiropas Savienības (ES) jaunatnes programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gada 4. oktobra projektu konkurss. Tajā kopumā iesniegti 175 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 9 807 078,00 eiro.

Programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu 1. pamatdarbības projektu konkursā iesniegti 95 projektu pieteikumi, no kuriem:

Programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu 2. pamatdarbības projektu konkursā iesniegti 49 projektu pieteikumi, no kuriem:

Savukārt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā iesniegts 31 solidaritātes projektu pieteikums.

Informējam, ka projektu konkursa rezultāti būs zināmi līdz 2023. gada decembra beigām! Tie tiks publicēti tīmekļvietnes sadaļā “Projektu konkursu rezultāti”.

Dalīties
Translate »