Aicinām pašvaldības uz semināru par jaunatnes jomas attīstīšanu

Lai pašvaldībām sniegtu atbalstu darba ar jaunatni attīstībai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), kura īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes politikas valsts programmu, aicina pašvaldību pārstāvjus iesniegt projektu pieteikumus. IZM šim projekta konkursam piešķīrusi 63 000 eiro.

JSPA aicina pašvaldību pārstāvjus, kuri veic darbu ar jaunatni, uz bezmaksas informatīvu semināru par projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” nosacījumiem. Seminārs norisināsies 2019. gada 18. aprīlī no plkst. 10.30 līdz plkst. 16.00 LU Microsoft inovāciju centrā (Kalpaka bulvārī 4, Rīgā).

Pieteikšanās semināram līdz š.g. 15.aprīlim tiešsaistē https://bit.ly/2u77Qxf.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 22.maijs.

“Projektus aicinātas iesniegt pašvaldības, kuras vēlas stiprināt, attīstīt vai pilnveidot ilgtermiņa darbu ar jaunatni savā pašvaldībā, piemēram, izveidot jauniešiem draudzīgu jauniešu informācijas tīklu, attīstīt brīvprātīgā darba sistēmu vai ieviest mobilo darbu ar jaunatni efektīvākai jauniešu sasniegšanai attālākos pagastos,” stāsta Rasa Lazdiņa, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja.

2017.-2018. gadā IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros pašvaldības īstenojušas jau 41 projektu. Projektos pašvaldības organizēja dažādas aktivitātes, kas veicināja plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni izveidi.

Piemēram:

• attīstīja jaunatnes darbu pagastos, apzinot pagastu jauniešu vajadzības, piesaistot un apmācot jaunatnes darba koordinatorus, organizējot forumus par novada sadarbības tīkla attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai;

• izveidoja vai pilnveidoja jauniešu informācijas sistēmu, tostarp, analizēja esošās jauniešu informācijas sistēmas un izstrādāja priekšlikumus to pilnveidei, izveidojot virtuālos informācijas punktus, izstrādājot vadlīnijas darbam ar informāciju un pilnveidojot tīmekļa vietnes;

• attīstīja brīvprātīgā darba sistēmu: organizēja darba grupas par tās pilnveidi, izstrādāja brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu, pievienojās brīvprātīgā darba platformai www.brivpratigie.lv, ieviesa jaunas tradīcijas, piemēram, brīvprātīgo jauniešu apbalvošanas pasākumus, iedvesmoja jauniešus veikt brīvprātīgo darbu, apzināja brīvprātīgā darba veikšanas vietas;

• pilnveidoja jaunatnes politikas plānošanas dokumentus: organizēja jauniešu aptaujas un fokusgrupas, analizēja esošo jaunatnes darba situāciju un veica pētījumus;

• izveidoja jauniešu līdzdalības mehānismus: organizēja izpētes vizītes uz citām pašvaldībām, veica esošo jauniešu līdzdalības modeļu darbības izvērtēšanu, nodibināja jauniešu domes un sagatavoja ar jauniešu domju darbību saistītu dokumentāciju;

• veica citas aktivitātes ilgtermiņa jaunatnes darba attīstībai pašvaldībā.

Sīkāka informācija un konkursa nolikums atrodams: https://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/projekta-iesniegsana-18

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »