Veicinot uzņēmumu izveidi Eiropas lauku reģionos

Ko darīt, lai vairāk jauniešu uzdrošinātos īstenot savas biznesa idejas tieši lauku reģionos? Biedrība „Radošās Idejas” īstenoja programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektu jaunatnes jomā, kura laikā gan pilnveidoja uzņēmējdarbības izglītības programmas, gan īstenoja mācības jaunatnes darbiniekiem, kuri apguva, kā jaunās mācību programmas īstenot dzīvē, strādājot ar jauniešiem savā reģionā.

Projekts „Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos” jeb „Rural Buzz” tiek īstenots no 2017. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. jūlijam.

Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu uzņēmējdarbības izglītību un veicināt jaunu, radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos, palīdzot jauniešiem attīstīt biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā (piemēram, amatniecībā, mākslā, mūzikā, gastronomijā, paražās, rituālos un tradicionālajos svētkos), vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Projekta ietvaros notika divas mācības jaunatnes jomā strādājošajiem: vienas – Polijā, Zakopanē, 2017. gada decembrī, un otras – Latvijā, Valmierā, 2018. gada februārī/martā, kurās kopumā piedalījās 20 dažādi jaunatnes jomas eksperti.

Mācību laikā projekta partneri dalījās ar metodēm un idejām un kopīgi izmēģināja mācību scenārijus, kas pēc tam tika izmantoti un pārbaudīti vietējās mācībās 2018. gada sākumā, katrā no projekta valstīm (kopā: 45 jauniešiem), kā arī starptautiskās mācībās – 15 jauniešiem 2018. gada pavasarī Trikalā, Grieķijā. Partneri arī dalījās ar pieredzi mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegto iespēju („AnswerGarden”, „Kahoot” u.c.) un spēļu elementu (īsas viktorīnas, komandas darba sacensības u.c.) izmantošanā, lai padarītu uzņēmējdarbības izglītības programmas jauniešiem saistošākas un interesantākas.

Zakopanē, Polijā, mācību dalībniekiem bija iespēja apmeklēt nemateriālā kultūras mantojuma muzejus un koprades telpu Zakopanē, kā arī iepazīties ar uzņēmuma „Etno Szafa” labās prakses piemēru Polijā. Tikšanās laikā partneri arī diskutēja un identificēja faktorus, kas veicina un kavē jauniešu jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos.

Savukārt Valmierā apmācību dalībnieki apmeklēja Valmieras muzeju un iepazinās ar izstādi „Tautasdziesmas stāsts”, kas stāsta par senajiem arodiem, darba rīkiem, sadzīves priekšmetiem un sabiedrības attīstību kopumā. Valmieras muzejā jaunatnes jomā strādājošie piedalījās izglītojošā programmā „Garšaugi un ārstniecības augi”, iepazīstot tradicionālo zināšanu izmantošanas iespējas mūsdienās, kā arī iepazinās ar Beverīnas novada amatnieku un rokdarbnieku izstrādājumu veikaliņa darbību. Kā labās prakses piemērs reģionālam biznesam, kas nemateriālo kultūras mantojumu pielieto mūsdienīga produkta ražošanā, tika apmeklēta Valmiermuižas alus darītava. Cienot ieražas, Valmiermuižā kopš 1764. gada gatavo alu, arī mūsdienās izmantojot sendienu alus darīšanas receptes.

Kad jauna mācību programma ir izstrādāta, laiks to izmēģināt praksē

No 2018. gada 27. aprīļa līdz 2. maijam Trikalā, Grieķijā, notika „Rural Buzz” apmācības 15 jauniešiem no lauku reģioniem Polijā, Grieķijā un Latvijā. Mācību laikā jaunieši darbojās grupās, attīstot biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Mācības vadīja tie jaunatnes jomā strādājošie, kas iepriekš Polijā un Latvijā izstrādāja jaunas metodes darbā ar jauniešiem.

„Rural Buzz” mācību laikā jaunieši ieguva jaunas praktiskas zināšanas par tādiem tematiem kā biznesa idejas prezentēšana, publiskā runa, tirgus izpēte, mārketings un publiskās attiecības, biznesa modeļa izveide, jaunuzņēmuma finansēšana, tīklošanas un e-platformu izmantošana, kā arī iepazinās ar „Youthpass” iespējām jauniešiem.

Tāpat arī jaunieši tikās ar Trikalas pašvaldības pārstāvjiem un iepazinās ar reģiona attīstības iecerēm nemateriālā kultūras mantojuma pielietošanā, attīstot ārstniecisko augu audzēšanu. Mācības iekļāva vizīti uz „KLIAFA” – Bezalkoholisko dzērienu nozares modernās kultūras centru un vietējo uzņēmumu, Fetas siera ražotni, „TYRAS HELLENIC DAIRIES”, kā arī Meteoras klostera un Meteoras dabas un sēņu muzeja apmeklējumu, iepazīstot nemateriālā kultūras mantojuma pielietošanu tūrisma nozarē. Turklāt pašas mācības norisinājās vēsturiskā viesnīcā „Panellinion”, kas būvēta 1914. gadā, ļaujot pavadīt laiku tradicionālā grieķu vidē.

Mācības jauniešiem organizēja biedrība „Radošās Idejas” sadarbībā ar nodibinājumu „Zaļais zilonis” no Polijas un Vārnavas Folkloras grupu no Grieķijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta „Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos” ietvaros.

Jauniešu iespaidi pēc mācībām Grieķijā

Baiba no Balviem, Latvijā

„Mūsu tikšanās Grieķijā bija ļoti aizraujoša un pozitīva. Pasākumu organizācija un programma bija vienkārši fantastiska! Semināru tēmas un vadīšana no lektoru puses bija ļoti pārdomāta un koncentrēta uz projekta tematiku. Tika gūtas jaunas, pamācošas un apjomīgas zināšanas par biznesa ideju realizēšanu.”

Kinga no Višnices, Polijā
„Pateicoties mācībām, es varu kritiskāk novērtēt savu biznesa plānu, redzēt tā vājos punktus. Turklāt diskusiju rezultātā es ieguvu vairākus ieteikumus, kā biznesa plānu uzlabot, lai uzņēmuma piedāvājums būtu pievilcīgs arī starptautiskā tirgū. Vērtīga pieredze bija arī iespēja iepazīties ar labo praksi radošā uzņēmējdarbībā laukos un strādāt komandā. Pateicoties mācībām, uzlabojās arī manas komunikācijas prasmes.”

Lielākie ieguvumi pēc projekta

Projekta galvenie rezultāti organizācijai „Radošās Idejas” ir pieredzes, labās prakses un jaunu mācību metožu pārņemšana un iekļaušana ikdienas darbā, sadarbojoties ar jauniešu organizācijām Polijā un Grieķijā, kā arī sakaru uzlabošana un jaunu sadarbību veidošana turpmākiem projektiem Eiropas līmenī. Mūsu jaunatnes darbinieki ir uzlabojuši savas zināšanas un prasmes darbā ar jauniešiem, pilnveidojuši prasmes strādāt starptautiskā komandā un runāt svešvalodā, kā arī apguvuši jaunas neformālās izglītības metodes un arī paplašinājuši IKT iespēju izmantošanu darbā ar jauniešiem. Jaunieši ir guvuši jaunas zināšanas un prasmes par to, kā attīstīt biznesa ideju un uzsākt savu uzņēmējdarbību, ieguvuši jaunu pieredzi, strādājot starptautiskās komandās, uzlabojuši svešvalodu prasmes, iepazinuši citas kultūras, kā arī guvuši iedvesmu un motivāciju darboties savas kopienas labā. Viens no latviešu jauniešiem, kas piedalījās mācībās Grieķijā, kļuva par biedrības „Radošās Idejas” biedru, un divi no mācību dalībniekiem kļuva par biedrības brīvprātīgajiem.

Projekta idejas aizsākumi

Ideja par šāda projekta veidošanu mums radās, jo biedrībai ir plaša pieredze dažādu kultūras projektu īstenošanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Piemēram, 2013.–2015. gadā mēs vadījām „Grundtvig” stratēģisko partnerību „Dzīvais mantojums”, kurā partneri no astoņām Eiropas valstīm iepazīstināja ar savas valsts nemateriālo kultūras mantojumu, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un paplašinātu pieaugušo izglītības iespējas. Vienlaikus biedrība darbojās projektos, kur tika sekmēta jauniešu uzņēmējspēja. Iepazīstot dažādus interesantus piemērus Latvijā, kur nemateriālais kultūras mantojums tiek pārvērsts mūsdienīgos produktos, mums radās ideja apvienot šīs divas tēmas – kultūras mantojuma saglabāšana un biznesa veidošana.

Ieteikumi citiem, īstenojot Stratēģisko partnerību projektus

Citām organizācijām, kas vēlas izmēģināt „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektus jaunatnes jomā, ieteiktu vispirms piedalīties stratēģiskajā partnerībā kā partnerim, lai iepazītos ar šo projektu specifiku. Pēc tam mēģināt pašiem sagatavot projektu un kļūt par vadošo partneri. Sekmīgai projekta īstenošanai ir ļoti būtiski izvēlēties uzticamus partnerus – vēlams, organizācijas, ar ko iepriekš ir bijusi sadarbība. Protams, projektos jāiesaista arī jauni spēlētāji. Lai nekļūdītos, vēlams izvēlēties organizācijas pēc citu ieteikuma.

Autore: biedrības „Radošās Idejas” pārstāve Sanita

Dalīties
Translate »