Kultūras biedrības “Alternatīvā realitāte” pieredzes stāsts, īstenojot “Erasmus+” projektu

Zaļā un mierīgā Latvijas pilsētā Koknesē no 6. līdz 12. jūnijam NVO “Alternatīvā realitāte” organizēja starptautiskas jaunatnes darbinieku mācības ,,ACT Area” programmas “Erasmus+” ietvaros.

Jaunatnes darbinieki un jaunatnes līderi no dažādām Eiropas valstīm sanāca kopā, lai pilnveidot savas zināšanas nevardarbīgā aktīvisma jomā un mācīties tās pielietot šodienas nestabilas ģeopolitiskās situācijas ietvaros.

Mācību kurss jaunatnes darbiniekiem “ACT Area” tika īstenots, lai veicinātu nevardarbīgu aktīvismu kā efektīvu līdzekli jauniešu līdzdalībai un iekļaušanai. Nedēļas laikā 35 dalībnieki no 7 valstīm – Latvija, Armēnija, Baltkrievija, Spānija, Turcija, Rumānija un Ukraina – apsprieda, kas ir nevardarbīgs aktīvisms, un pētīja metodes, kā organizēt un uzsākt sociālo aktīvistu kampaņu savā valstī. Koknesē norisinājās projekta otrā daļa. Pirmā daļa tika īstenota 2021 gadā Ukrainā, Sumu pilsētā.

Mācību programmas ietvaros jaunatnes darbinieki un jaunatnes līderi tika iepazīstināti ar tādām neformālās izglītības metodēm, kā – Ganti diagramma, SMART Goals, Business Canvas un Forum Theater. Mācību laikā notika aktīvas debates par dažādām tēmām, lai novērotu katra dalībnieka redzējumu par projekta tēmu.

Projekta dalībnieki mācījās veicināt piederības sajūtu kopienās un palīdzēt jauniešiem, ar kuriem viņi sastopas savā ikdienas darbā, palielināt izpratni par jaunatnes lomas nozīmi sabiedrībā kopumā. Lai iegūtās zināšanas tika pielietotas praktiski, projekta laikā dalībnieki izstrādājuši sociālo  kampaņu plānus, ko ieviesīs savās valstīs atgriežoties mājās.

Projekta laikā katrai dalībvalstij bija arī iespēja kultūras nakts ietvaros popularizēt savas valsts tradīcijas un kultūru, vienlaikus uzzinot informāciju par citām kultūrām, pārvarot stereotipus un iegūstot jaunus draugus un partnerus no dažādām valstīm turpmāko ideju realizēšanai.

Mēs ticam, ka spējam mainīt pasauli uz pozitīvo pusi, ja pārmaiņas sākam ar sevi.

Autors: Kultūras biedrība “Alternatīvā realitāte”

 

Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība

Dalīties
Translate »