Saldus jaunieši lemj par savu nākotni

Lai paaugstinātu Saldus novada jauniešu uzņēmējspēju līmeni un līdzdalību jaunatnes politikas izstrādā nodarbinātības veicināšanai, tika radīts projekts “Saldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšanai”.

Projekta ideja tapa kā nepieciešamība turpināt darbu ar iepriekšējā projekta “Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšana Saldus novadā” rezultātā gūtajiem ierosinājumiem un idejām. Iepriekšējā projekta īstenošanas laikā pierādījās, ka ir ļoti svarīgi gan izglītot jauniešus, gan dot iespēju vienam otru uzklausīt, lai jaunatnes politika, kas tiek īstenota novadā, būtu vērsta uz maksimāli iespējami labvēlīgu vidi jauniešu izglītībai, attīstībai un produktīvai nodarbinātībai. Sapratām, ka ir svarīgi turpināt dialogu starp jauniešiem, jaunatnes politikas veidotājiem, uzņēmējiem, lai jaunieši izprastu to, cik nozīmīgs ir katra jaunieša paša ieguldījums un iniciatīva savas nākotnes veidošanā, kā arī novada un valsts attīstībā.

 

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Spilgtākās atmiņas ir projekta pirmās aktivitātes – biznesa simulācijas spēles “Prezidents” realizēšana. Divas intensīvas dienas jaunieši atradās ārpus savas komforta zonas, jo viņiem bija jāpieņem lēmumi ierobežotas informācijas apstākļos, tādejādi riskējot un mācoties pārsvarā no savām kļūdām, nevis teorijas. Šī aktivitāte radīja lielu pretestību un spriedzi, bet jaunieši nonāca pie ļoti vērtīgām atziņām. Daži piemēri – “Ne visas problēmas, kas sākumā šķiet neatrisināmas, tādas ir. Visu var atrisināt”, “Nekas nenotiek uzreiz, viss ir galvā, vajag tikai domāt rezultātu rāmī!”, “Ne vienmēr ir tik viegli, kā izskatās”, “Sevi salīdzināt var un vajag tikai ar sevi”, “Nav jēgas domāt – kāpēc? Ir jēga tikai tam domāt risinājumu! PALDIES!”

 

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Projekta īstenošana dod iedvesmu meklēt jaunus projektus un iespējas, kā jauniešiem piedāvāt iespējas pilnveidoties un stiprināt pārliecību, ka viņu nākotne ir viņu pašu rokās.

 

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Saldus novada pašvaldībai tā ir iespēja objektīvāk redzēt, cik daudz potenciāla ir mūsu jauniešos, kā arī radīt pozitīvu pieredzi jauniešiem, lai pēc studijām viņi vēlētos atgriezties Saldū un izmantotu savu potenciālu Saldus novada labklājības līmeņa celšanā.

 

Projekta norises vieta: Saldus.

Iesaistītās valstis: Latvija.

Dalībnieku skaits: 90 jaunieši.

 

Ilze Konuševska
Saldus novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja

Dalīties
Translate »