Sagatavo priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai Latvijā

29. – 31. oktobrī Rīgā norisinājās Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konference, kurā piedalījās 170 jaunieši, lēmumu pieņēmēji (pašvaldību un Saeimas deputāti), politikas veidotāji (ministriju pārstāvji, pašvaldību darbinieki, plānošanas reģionu administrāciju pārstāvji) un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji no visas Latvijas.

Projekta „Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros konferenci organizēja biedrība „Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Konference tika īstenota ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „ Erasmus+”, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Konferencē tika izstrādāti priekšlikumi Eiropas Savienības (ES) jaunatnes konferences rekomendāciju ieviešanai Latvijā jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai šādās tēmās: 1) Skola un līdzdalība; 2) Politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji; 3) Jauniešu padomes un jauniešu organizācijas; 4) Darbs ar jaunatni un jaunatnes politika. Pasākumā tika prezentēts arī atskats uz Strukturētā dialoga IV cikla ieviešanu Latvijā, citu valstu pieredzi un LJP veiktā pētījuma „Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā” rezultāti.

Jauniešu politiskās līdzdalības veicināšana ir viens no jautājumiem, kuram tiek meklēti risinājumi ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs un Eiropas Savienībā kopumā. LJP īstenotā pētījuma „Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā” dati atklāj, ka kopumā jauniešu līdzdalības aktivitāte Latvijā nav augsta. Tikai aptuveni ¼ jauniešu vismaz reizi mēnesī piedalās kādās sociālās, sabiedriskās vai interešu aktivitātēs. Viszemākie līdzdalības rādītāji ir jauniešu iesaistei politiskajās aktivitātēs – tikai 2 % jauniešu regulāri iesaistās partiju darbā, politiskajās diskusijās un politiskos pasākumos. 10 punktu skalā jaunieši savu interesi politikā vidēji novērtējuši ar 5,5 un ziņām par politiku katru dienu līdzi seko 25 % jauniešu, bet vismaz dažas reizes nedēļā to dara 40 % jauniešu. Pētījuma rezultāti atklāj, ka institūcijas, kurām jaunieši uzticas visvairāk, ir Latvijas armija (63 %) un jauniešu organizācijas (39 %). Savukārt, viszemāko jauniešu uzticību saņem politiskās partijas (6 %) un Saeima (9 %).

„Jauniešu zemā politiskā līdzdalība nebūt nenozīmē, ka jauniešiem nav viedokļa un viņus neinteresē iesaistīšanās politiskajās aktivitātēs. Lai veicinātu jauniešu politisko līdzdalību, lēmumu pieņēmējiem, jauniešu organizācijām un iesaistītajām pusēm ir jāattīsta jaunas līdzdalības un komunikācijas formas. Lai jauniešus iesaistītu, ar viņiem vispirms ir jārunā vienkāršā, viņiem uztveramā valodā un jāveicina tikšanās klātienē neformālā vidē. To apliecina arī Latvijas Jaunatnes padomes organizētās Strukturētā dialoga IV cikla jauniešu un lēmumu pieņēmēju neformālās tikšanās visos Latvijas reģionos,” atzīst LJP prezidents Emīls Anškens.

Būtiski, ka salīdzinot ar iepriekšējiem Strukturētā dialoga cikliem un aktivitāšu īstenošanu Latvijā, IV cikls un tā tēma „Jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai Eiropas demokrātiskajā dzīvē”  nebeidzas ar šo noslēguma konferenci. LJP ir apkopojusi priekšlikumus kā īstenot ES jauniešu politiskās līdzdalības rekomendācijas Latvijā, un Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa veidos rīcības plānu rekomendāciju ieviešanai. Tas ir pieejams LJP mājas lapā www.ljp.lv. Rīcības plāns ir kā instrumentu kopums, ko jaunatnes jomā iesaistītie var praktiski izmantot darba ar jaunatni attīstīšanai.

 

Kā veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā?

ES Padome ir apstiprinājusi Prezidentūras valstu trio (Nīderlande – Slovākija – Malta) un Eiropas Komisijas un Eiropas Jaunatnes foruma izvirzīto nākamā Strukturētā dialoga cikla tēmu „Kā veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā?”. Strukturētā dialoga V cikla atklāšanas konference notiks 27. februārī Jelgavā. Konferenci organizēs Latvijas Jaunatnes padome projekta „Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros.

V cikla aktivitāšu periodā LJP aicina uz sadarbību Strukturētā dialoga reģionālos partnerus –biedrības vai nodibinājumus ar pieredzi darbā ar jauniešiem un izpratni par Eiropas Strukturētā dialoga procesiem un to ieviešanu Latvijā. Ja vēlaties sadarboties ar LJP un Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu Strukturētā dialoga ieviešanā Latvijā laika posmā no 2016. gada janvāra līdz 2017. gada jūnijam, piesakieties līdz 17. decembrim. Bez tam LJP aicina jauniešus (13-25 gadi) kļūt par Strukturētā dialoga vēstniekiem!

Plašāka informācija par Strukturēto dialogu, izstrādātajām rekomendācijām, visām aktivitātēm un iespējām iesaistīties: www.ljp.lv.

 

Autors: Linda Kalniņa, Latvijas Jaunatnes padomes Mediju programmas direktore

Dalīties
Translate »