Radošo darbnīcu cikls “XeNOphobia 2.0” diskriminācijas mazināšanai

2020. gadā Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” īstenoja projektu “XeNOphobia2.0”, kas ir vērsts uz nevienaldzīgu cilvēku apvienošanu, kas vēlas nodarboties ar ksenofobijas problēmas risināšanu, tolerances un Eiropas vērtību popularizēšanu.

Ksenofobija ir jau sen zināma parādība sabiedrībā. No grieķu valodas vārds “ksenofobija” tiek tulkots kā “bailes no nepazīstamā”, bet mūsdienās tā ir neiecietība pret svešo. Tā ir neiecietība pret cilvēkiem, kas pārstāv citu kultūru, etnisko, nacionālo, reliģisko vai sociālo grupu, pat citu dzimumu, un pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas ir sākotnējs cilvēka aizsardzības mehānisms – saskaroties ar svešo, nepazīstamo objektu vai cilvēku, sajust paniskās bailes un neiecietību. Tādas bailes var izpausties dažādās formās, tādās kā vardarbība, agresija vai distancēšanās.

Deviņu mēnešu laikā, izmantojot modernās mākslas iespējas un konceptuālās mākslas iespējas internetā, tika organizētas 9 kopīgas radošas darbnīcas un pasākumi gan klātienē, gan attālināti. Tos rīkoja mūsu biedrības aktīvie brīvprātīgie jaunieši, kā arī jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām, jaunie mākslinieki un radošie cilvēki. Katrs cilvēks varēja izpausties kā mākslinieks un izteikt savu viedokli par ksenofobiju ar laikmetīgās mākslas metodēm.

Projekta laikā jaunieši ieguva padziļinātas zināšanas par Eiropas vērtībām; ksenofobijas izskaušanas nozīmi mūsdienu sabiedrībā; attīstīja savas komunikācijas prasmes un iemācījās strādāt komandā; attīstīja radošās prasmes un iemācījās dažādas ideju ģenerēšanas tehnikas; kļuva par pilnvērtīgiem un aktīviem sabiedrības dalībniekiem.

Klubs “xeNOphobia 2.0” ir ne tikai vieta, kurā var apspriest aktuālus jautājumus, bet arī radošais centrs, kura mērķis ir ieinteresēto cilvēku dalība vizuālās un citas konceptuālās mākslas radīšanā par ksenofobijas tēmu, tās izplatīšanu sociālajos tīklos un portālā WWW.TOLERART.COM, kuru 2019. gadā jaunieši izveidoja saviem spēkiem programmas “Erasmus+” projekta ietvaros.

Dažādās Eiropas valstīs ksenofobijas problēmas līmenis ir atšķirīgs, bet jebkuras sabiedrības iniciatīvas, kas pievērš problēmai uzmanību un piedāvā tās risināšanu ir vērtīgas Eiropai.

Diskutējot, mēģinot atrast risinājumu un apmainoties ar pieredzi, mēs varam izmantot mūsu dažādību kā vienotu spēku un parādīt to, kā Eiropas vērtības un tolerances ideja var kļūt par savienojošo saiti tik dažādiem cilvēkiem.

 

Projekts “xeNOphobia 2.0” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Projektu realizēja NVO Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte”.

Dalīties
Translate »