Radīta interaktīva kompetenču spēle 8KEYCOM

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “Enterprising and surprising through 8 key competences”, projekta Nr.  2015-2-LV02-KA205-000815, tika īstenots no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. martam. Projekta īstenošanā bija iesaistīti 4 partneri – “Baltijas Reģionālais fonds” no Latvijas, “AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta” no Spānijas, “MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus” no Igaunijas un “Association of the deaf and hard of hearing Nova Gradiška” no Horvātijas.

Projekta mērķis bija izstrādāt jaunu neformālās izglītības metodi – interaktīvu kompetenču spēli, kura veicinās un attīstīs 8 mūžizglītības pamatprasmes/kompetences: saziņu dzimtajā valodā; saziņu svešvalodās; matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās; digitālās prasmes; mācīšanos mācīties; sociālās un pilsoniskās prasmes; pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību; kultūras izpratni un izpausmi.

Projekta uzdevumi:
1. Veikt pētījumu (kvalitatīvo un kvantitatīvo) katrā partnervalstī par 8 kompetencēm, kurš tiks izmantots interaktīvās spēles izstrādē.
2. Apkopot un dalīties ar labās prakses piemēriem darbam ar jauniešiem partneru valstīs, lai labo prakšu elementus iekļautu interaktīvajā spēlē.
3. Attīstīt jaunu NFI metodi – interaktīvu spēli, ar kuru palīdzību jaunieši varēs labāk izprast 8 kompetences, attīstīt tās un labāk izvērtēt kompetences, kuras ir pieprasītas darba tirgū.
4. Izstrādāt Spēles rokasgrāmatu, kurā tiks iekļauts pētījuma apkopojums, informatīvais materiāls par 8 kompetencēm un spēles noteikumi, uzdevumi, nepieciešamie atbalsta dokumenti.
5. Saražot spēles materiālus 200 eksemplāros.
6. Noorganizēt spēles Pilotapmācības, kurās katrā partnervalstī piedalīsies 25 jaunieši.
7. Veikt rezultātu izplatīšanas pasākumu – apmācības 15 jauniešiem un 15 jaunatnes darbiniekiem/treneriem, skolotājiem, lai iepazīstinātu tos ar jauno spēli.
8. Sagatavot spēles video materiālu, kurā tiks iekļauta informācija par interaktīvās spēles spēlēšanas noteikumiem, tās priekšrocībām un galvenajiem ieguvumiem.

 

Kāpēc spēles?

Šobrīd Eiropas Savienībā vairāk kā 5 miljoni jauniešu ir bez darba, kas nozīmē, ka viens no pieciem jauniešiem Eiropā to nevar atrast. Viens no četriem galvenajiem Eiropas Komisijas mērķiem ir risināt bezdarba problēmas un attīstīt prasmes, kas ir saistītas ar darba tirgu. Un tie, kuriem ir vismazāk kompetences vai ir ierobežotas iespējas, ir visvairāk pakļauti riskam.

Mūsdienās, papildus formālajai izglītībai, dažādas apmācības un neformālās izglītības iespējas ir būtiskas komponentes, lai tiktu veicināta jauniešu konkurētspēja.  Spēles un mācīšanās attiecības ietekmē gūtais prieks – ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku, tad mācīšanās, neskatoties uz grūtībām, būs daudz efektīvāka. Katras spēles pamatā ir mācīšanās un piedaloties spēlē brīvprātīgi un/vai ar mērķi izklaidēties, tās ļauj dalībniekiem iemācīties un uzzināt jaunas lietas, tādējādi arī paaugstinot savas pamatprasmes/kompetences.
Neformālās mācību metodes var palīdzēt jauniešiem attīstīt kompetences un veicināt izpratni, kas ir nepieciešams, lai meklētu, atrastu un saglabātu darbu, vai pat kļūtu par uzņēmējiem. Jo īpaši tiem, kuri ir atstumti, diskriminēti un kam trūkst pašapziņa un personīgā motivācija. Pētījumi liecina, ka jaunieši mācās vislabāk, ja tiem tiek dota iespēja uzņemties aktīvu lomu un nodrošinātas iespējas skaidri izprast mācību mērķus un apzināties savas izvēles.

Projektā izstrādātā rīks “8KEYCOM’ ietver 9 spēles, kur katra no tām vairāk atbilst vienai no 8 mūžizglītības kompetencēm.  Spēles sastāv no dažādiem neformālās izglītības elementiem – simulācijām, diskusijām, individuālajiem un grupu darbiem u.c. Spēlējot šīs spēles dalībnieki uzlabos savas zināšanas un attīstīs prasmes un attieksmi dažādās jomās un līmeņos. Spēles iekļauj vairāku sarežģītības līmeņu  uzdevumus un tās ir piemērotas jauniešiem vecumā no 13 gadu vecuma. Svarīga spēles sastāvdaļa ir izvērtēšana, caur ko jaunieši paši var analizēt, kādas kompetences caur uzdevumiem iespējams attīstīt, kāpēc tās ir svarīgas un kāpēc tās nepieciešamas.

Kompetence    Spēle
Saziņa dzimtajā valodā    “Vienā vai citā veidā” / “One way or another”
Saziņa svešvalodās    “Reiz sensenos laikos” / “Once upon a time”
Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās    “Ētik-pols” / “Ethic-poly”
Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās    “4 Elementi” / “4Elements”
Digitālās prasmes    “Digitālais piedzīvojums” / “Digital adventure”
Mācīšanos mācīties    “Mans mācīšanās ceļš” / “My Learning way”
Sociālās un pilsoniskās prasmes    “Sociālās emocijas” / “Social emotions”
Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība    “60 sekundēs” / “Pitch”
Kultūras izpratne un izpausme    “Atklāj un savieno” / “Match to discover”

Visi izstrādātie spēļu materiāli ir ievietoti mugursomā, kurā ir arī piezīmju papīrs, marķieri, krāsainās lapas, kā arī spēlēm nepieciešamās papildus lietas – metamie kauliņi, gājienu kauliņi, smilšu pulkstenis  u.c., kā arī USB, kurā ir ierakstīta spēles rokasgrāmata latviešu un angļu valodās un spēļu elektroniskie materiāli.

Mēs droši varam teikt, ka esam radījuši “Pirmās palīdzības komplektu treneriem”, jo kopā ar 8KEYCOM “maģisko mugursomu” ir iespējams nodrošināt neskaitāmas neformālās izglītības aktivitātes un palīdzēt jauniešiem attīstīt personīgās un profesionālās kompetences.

Vairāk informācijas: www.8competencesgame.com un www.facebook.com/8keycom
Jautājumiem: T. 29256888 – Ginta Salmiņa, E-pasts: info@brfonds.lv

Lai interesanta spēlēšana!

Dalīties
Translate »