Pirmie soļi miera veidošanā

Konfliktu risināšana un cieņpilna komunikācija. Ieklausīšanās sevī. Apzinātība. Labāka izpratne par saikni starp prātu un ķermeni. Spēja saglabāt mierpilnu prātu konflikta un spriedzes situācijās. Klausīšanās prasmes. Zināšanas par miera veidošanu caur darbu ar ķermeni. Motivācija un zināšanas par iespējām īstenot aktivitātes savai kopienai. Labāka saikne ar citiem cilvēkiem. Sava ķermeņa pieņemšana. Apzināšanās, ka es spēju panākt pārmaiņas pasaulē. Iedvesma kļūt aktīvākam un dalīties ar zināšanām,… Šie ir starptautiska projekta ”Embodied Peacebuilding: Compassion in Action in a Changing World” dalībnieku biežāk minētie ieguvumi no piedalīšanās apmācībā ar tādu pašu nosaukumu.

Apmācību kurss notika no 2016. gada 13. līdz 22. jūlijam Nīcas novada Pērkonē. To ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu organizēja biedrība ”Piepildīto sapņu istaba”, sadarbojoties ar  nevalstiskām jauniešu organizācijām no 14 Eiropas valstīm. Tajā piedalījās 31 dalībnieks, tostarp jaunatnes darbinieki, jauniešu organizāciju vadītāji, neformālās izglītības apmācību vadītāji un skolotāji. Galvenais mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar miera veidošanas pieejām un principiem, kas balstīti darbā ar ķermeni un kustību. Šīs apmācības ir mūsu kā nelielas aktīvistu grupas devums mierpilnākas pasaules veidošanā.

”Laikā, kad Eiropu ir pārņēmis radikālu viedokļu un nacionālisma vilnis, kā arī bailes no atšķirīgā, ir svarīgi saglabāt iekšēju mieru un aktīvi iestāties par cieņpilnu dzīvi visiem, – neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas, politiskās pārliecības un sociālās grupas,” stāsta Ilze Jēče, apmācību koncepta autore un viena no programmas vadītājām. ”Tāpēc dalībnieki jo īpaši tika aicināti attīstīt klausīšanās prasmes, kritisku domāšanu un radošumu miera veidošanas iniciatīvu plānošanā, īstenošanā un sava viedokļa konstruktīvā paušanā. Viena no svarīgākajām ir ideja par to, ka pirmais solis uz miera veidošanu ir atrast mieru sevī. Un tikai pēc tam varam meklēt veidus, kā veidot mieru savā ģimenē, kopienā, valstī, starp dažādām valstīm un dažādām grupām.”

Apmācību kursa programmā tika izmantota inovatīva metodoloģija, kas apvieno pieredzes mācīšanās principus, neformālās izglītības vērtības un metodes ar somatiskās mācīšanās elementiem, ietverot dažādas kustību aktivitātes, darbu ar ķermeni, balsi un savu emociju apzināšanos. Ar šo projektu mēs turpinājām biedrībā iesākto ķermeniskās mācīšanās izpēti, proti, turpinājām neformālās izglītības apmācību sēriju, kuras ietvaros analizējam, eksperimentējam un izstrādājam jaunas metodes, kā darbs ar ķermeni un kustību var palīdzēt mācīties, veidot savu profesionālo un personisko izaugsmi, kā arī strādāt ar dažādām kopienām un problēmām.

”Apzināti kustoties un pievēršot uzmanību savām ķermeņa izjūtām un tām sekojošām domām, mēs varam novērst destruktīvu domu un darbību veidošanos, tā vietā izvēloties iekšēju mieru un tam sekojošu aktīvu rīcību sociālu pārmaiņu veidošanā,” skaidro Ilze. ”Apmācību gaitā dalībnieki apzinājās miera veidošanu kā aktīvu un konstruktīvu rīcību, tiešu iesaistīšanos konfliktu risināšanā, nevis to novēršanā. Tas nozīmē, ka daudzi no dalībniekiem ieraudzīja konflikta pozitīvo pusi – tā doto iespēju attīstīties, pilnveidot sevi un attiecības starp cilvēkiem, kopienām un valstīm.”

Katrs no dalībniekiem daudzveidīgo aktivitāšu klāstā atrada tieši sev īpaši noderīgus uzdevumus. Daudziem visvairāk patika rīta klausīšanās, stāstu stāstīšanas un kopienas veidošanas prakse, daudziem – savu pagātnes pieredžu analīze, izprašana, kā tās ietekmē mūsu pašreizējo domāšanu un reakcijas, citiem – nevardarbīgās komunikācijas prakse vai rotaļīgākie uzdevumi, kas ietvēra sadarbību komandā, darbu ar balsi, mūziku. Dalībnieki īpaši novērtēja dažādos kustību un meditācijas uzdevumus, kas ļāva veidot labāku izpratni pašiem par sevi un savām vajadzībām.

”Man noderīgākās un vērtīgās aktivitātes bija rīta apļi, kustību sesijas un rakstīšanas uzdevumi Tieši par šīm aktivitātēm jūtos pārliecināta, ka varu tās izmantot savā organizācijā,” stāsta Miljenka no Horvātijas. ”Vērtīgās zināšanas par somatisko mācīšanos un nevardarbīgo komunikāciju es prezentēšu saviem kolēģiem organizācijā, un esmu sev arī apsolījusi dažas no apgūtajām lietām vairāk izmantot ikdienas dzīvē, piemēram, meditāciju un deju.” Savukārt Aliče no Itālijas papildina, ka ”man īpaši vērtīgs un nozīmīgs bija darbs ar savu ”ēnu”, kā arī visi ar konfliktu risināšanu saistītie uzdevumi – gan ķermeniskie, gan rakstīšana un stāstu stāstīšana.”

Kā organizatoriem mums bija īpašs prieks saņemt ziņas par dažādiem turpinājuma pasākumiem, ko dalībnieki ir īstenojuši savās valstīs. Tādi, piemēram, ir miera gājieni, ko Pasaules miera dienā dalībnieki organizēja gan Austrijā, gan Horvātijā un Vācijā, meditācijas izaicinājums, ko organizēja čehu dalībnieki interneta vidē, kā arī vairākas citas radošas darbnīcas un prezentācijas dalībnieku organizācijās. Ir iedvesmojoši redzēt, ka projektam ir turpinājums un ietekme ilgtermiņā. Annalisa no Spānijas, piemēram, trīs mēnešus pēc apmācībām mums raksta: ”Visvairāk esmu uzlabojusi prasmi tikt galā ar saviem iekšējiem konfliktiem un situācijām, kuras es nevaru kontrolēt. Es cenšos vairāk ieklausīties savā ķermenī. To darīju arī pirms tam, taču uzmanīga ieklausīšanās savā ķermenī nekad nebija prioritāte, jo, ja godīgi, tas mani ļoti biedēja. Pateicoties meditācijai un dažiem ķermeņa uzdevumiem, šobrīd es spēju labāk pārvaldīt savas emocijas un nemieru.”

Plašāka informācija biedrības ”Piepildīto sapņu istaba” blogā – www.piepildi.org.

Inese Priedīte
Neformālās izglītības apmācību vadītāja

Dalīties
Translate »