Pārrakstīt naidu

Pietiek vien ieskatīties sociālajos tīklos, lai būtu skaidrs, ka kritiskās domāšanas trūkums ir kļuvis par ļoti aktuālu problēmu – kā jaunieši, tā pieaugušie bez vilcināšanās pārpublicē viltus ziņas un citas apšaubāmas idejas, sākot ar to, ka zemeslode nemaz nav apaļa un beidzot ar to, ka visi bēgļi ir teroristi. Viltus ziņu biznesmeņiem, propagandistiem un dažādiem politiskajiem grupējumiem, tostarp radikālajiem pa vidu ir jaunieši, kuri vēl tikai formē savu pasaules redzējumu.

Lai viņi jau šodien un arī nākotnē spētu būt aktīvi, atbildīgi un uz problēmu risināšanu vērsti pilsoņi, ir ārkārtīgi svarīgi attīstīt jauniešu prasmes gan kritiski izvērtēt mediju saturu, gan pašiem likt lietā savu balsi – rakstot, stāstot, filmējot, parādīt savu realitāti un vērtības pārējai pasaulei, pārstāvēt savas intereses un vajadzības un runāt par sev būtisko.

 

Projekta pieredze un rezultāti

Ar šo tematiku mēs strādājām starptautiskā projekta ”Rakstīšana ir pārrakstīšana” ietvaros, no 2017. gada 6. līdz 15. oktobrim organizējot mācību kursu par radošās rakstīšanas metodēm neformālajā izglītībā. Mācību kursu uzņēma biedrība ”Piepildīto sapņu istaba”, un tajā piedalījās 22 jaunatnes, sociālā darba un izglītības jomā strādājoši profesionāļi no 10 Eiropas valstīm. Projekta mērķis bija dot iespēju tā dalībniekiem apgūt radošās rakstniecības metodes un izzināt, kā ar radošu pieeju palīdzību varam vērsties pret naida runu, lauzt stereotipus un aizspriedumus, kā arī veicināt solidaritāti, taisnīgāku un mierīgāku vidi sev apkārt. Ņemot vērā pieaugošo nacionālismu un radikālās ticībās balstītu vardarbību, apmācībās tika apgūts bagātīgs radošo metožu klāsts, kas veicina starpkultūru mācīšanos un palīdz cīņā pret jauniešu radikalizēšanos.

Protams, ar rakstīšanu un stāstiem vien nepietiek, lai novērstu jauniešu radikalizēšanos, kuras cēloņu vidū pētnieki bieži min tādas problēmas kā bezdarbu, nespēju atrast piederību, stabilitāti, nespēju piešķirt savai dzīvei jēgu, negatīvajām emocijām un nemieru, ko raisa sliktas attiecības savā vidē. Taču ar valodas starpniecību sociāli konstruētajai realitātei, lai arī tā pastāv tikai mūsu galvās, ir milzīga ietekme uz to, kā uztveram sevi, citas sociālās grupas, dažādus notikumus. Arī Latvijā ir atrodami vairāki jauniešu radikalizēšanas piemēri un papildus tiem neskaitāmi naida runas piemēri, kad notiek vēršanās pret citu tautību, ādas krāsu, reliģiju vai seksuālās orientācijas cilvēkiem. Līdz ar to ir svarīgi, lai publiskajā telpā pastāvētu arī šiem naidpilnajiem alternatīvi stāsti, kas atbalstītu konstruktīvāku un pozitīvāku pasaules uztveri, mazinātu bailes no citādā un rosinātu vēlēšanos veidot dialogu, sadarboties un palīdzēt citiem cilvēkiem.

Šis apmācību kurss bija jau trešais biedrības projekts, kura galvenā tēma ir radošā rakstniecība, un tas atkal mums deva apliecinājumu, ka dažādas radošās rakstīšanas metodes ir ļoti universālas un lieliski var tikt adaptētas neformālās izglītības kontekstam. Rakstīšana dod iespēju dažādās tēmās un problēmās daudz vairāk iedziļināties, sakārtot un labāk prezentēt savas domas, arī radoši izpaust sevi un veicināt savu izaugsmi, konstruktīvā veidā atbrīvojoties no negatīvām emocijām vai pieredzēm, kas dažkārt mūs var grauzt gadiem ilgi. Ar rakstīšanas palīdzību varam labāk izprast mums apkārt notiekošo un piešķirt tam nozīmi. Mācību kursa ietvaros dalībnieki ne tikai attīstīja rakstītprasmi, bet arī savstarpēju atbalsta tīklu, pašapziņu un drosmi paust savus uzskatus vai piedāvāt savu radošo darbu plašākai publikai. Tāpat dalībnieki apguva principus un paņēmienus, kas veicina iztēli, radošumu un inovācijas.

Pēc mācību kursa dalībnieki organizēja radošās rakstniecības nodarbības savās valstīs, mācībās apgūtās metodes pielāgojot ļoti dažādām mērķa grupām: gan bērniem, gan skolēniem un studentiem, gan bēgļiem, gan citiem jaunatnes darbiniekiem. Savukārt mūsu pašu organizācijā, iedvesmojoties no projekta pieredzes un visa tā ietvaros apgūtā, tapa jauns nacionāla līmeņa projekts par radošo rakstniecību ”Rakstu Latviju”, ko šobrīd īstenojam ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu un kas veltīts Latvijas valsts simtgadei. Šo iniciatīvu ceram turpināt arī pēc fonda finansiālā atbalsta beigām, tā kā esam guvuši daudz pozitīvas atgriezeniskās saiknes no dalībnieku puses, līdz ar to varam teikt, ka projekta ”Rakstīšana ir pārrakstīšana” īstenošana ir bijusi lieliska ierosme mums iesākt kaut ko jaunu un produktīvi izmantot starptautisko pieredzi vietējo kopienas iniciatīvu veidošanai.

Papildus tam ceram tālāk izzināt iespējas radošās rakstniecības metodes adaptēt mediju pratības apguvei, jo saredzam iespējas un potenciālu tās efektīvi izmantot, turklāt mediju pratība ir viena no tām tēmām, kuru noteikti būtu jāmāca daudz vairāk.

 

Idejas citiem

Šī projekta ietvaros izmēģinājām arī vairākas mums jaunas idejas, kas varētu noderēt citiem projektu īstenotājiem:

Atvērto nodarbību organizēšana. Tā kā jaunatnes darbinieku grupās parasti ir daudz pieredzējušu un interesantu dalībnieku, kas veic lielisku darbu savā darba vietā, tad vēlējāmies dot iespēju arī projektā tieši neiesaistītiem cilvēkiem mācīties no viņu labās prakses, idejām un darba metodēm. Līdz ar to nākamajā dienā pēc mācību kursa noslēguma organizējām divas atvērtās meistarklases, ko vadīja daži no projektā iesaistītajiem dalībniekiem un ekspertiem. Meistarklases notika angļu valodā, un bijām pārsteigti, cik lielu atsaucību tās guva gan vietējo, gan ārvalstu aktīvistu vidū. Mūsuprāt, šis bija ļoti labs veids, kā dot iespēju no projekta gūt plašākam cilvēku lokam.

Dalībnieku motivēšana aktīvai līdzdalībai projekta publicitātes veidošanā. Parasti dalībnieki ir gana aizņemti darba procesā un mobilie telefoni mācībās nemaz tik ļoti netiek gaidīti. Tai pašā laikā, ņemot vērā, cik liels cilvēku skaits ir piedalījies dažādos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas pasākumos, meklējot pēc mirkļa birkām tādos populāros medijos kā Instagram, Facebook vai Twitter nav nemaz tik daudz ierakstu par programmu. Tās redzamība kopumā noteikti varētu būt daudz labāka, līdz ar to vēlējāmies dalībniekus motivēt aktīvāk līdzdarboties programmas un projekta publicitātes nodrošināšanā. To šoreiz darījām, apsolot katram, kas veiks vismaz trīs ierakstus, nelielu dāvaniņu. Un, jā, izrādījās, ka materiālie labumi tomēr motivē daudz vairāk nekā vēršanās pie dalībnieku atbildības sajūtas, un lielākā daļa dalībnieku labprāt palīdzēja publicitātes darbā.

 

Papildu resursi

Sīkāka informācija par projektu, kā arī vairāki tā ietvaros tapušie radošie darbi un metožu apraksts, ar kā palīdzību tie ir tapuši, ir pieejami projekta blogā writetorewrite.tumblr.com. Tāpat šobrīd ikviens interesents var izmantot iespēju apmeklēt ”Rakstu Latviju” radošās rakstniecības meistarklases, kas

Inese Priedīte, Neformālās izglītības apmācību vadītāja

Dalīties
Translate »