Par pieredzi, prasmēm un sevis apzināšanu brīvprātīgā darba projektā | Gulbenes novada pieredzes stāsts

Četrām brīvprātīgajām, kuras darbojas kā brīvprātīgās Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros, tuvojas projekta Nr. 2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280 noslēgums. Jaunietes – Marilena un Valeria (Itālija), Melanie (Vācija) un Romana (Austrija) ir saņēmušas savus YouthPass sertifikātus un dalījās pieredzē, atziņās par piedzīvoto projekta laikā.

Attēlā redzamas brīvprātīgās meitenes ar sertifikātiem rokās

Brīvprātīgo atziņas par projektā iegūto un pieredzēto:

“Projekts Gulbenē 10 mēnešu garumā bija patiešām jauka pieredze. Esam saņēmušas savu darba pieredzes dokumentu Youthpass.”

“Daudz uzzinājām par sevi un to, ko nozīmē dzīvot patstāvīgi projām no mājām.”

“Mēs iepriekš nebijām strādājušas ar bērniem, tāpēc tas bija arī nedaudz izaicinājums. Jauna pieredze bija mācīt bērniem angļu valodu, jo bija jādomā par patiešām vienkāršiem veidiem, kā iemācīt viņiem lietas.”

“Bērni ir tik atvērti un mīļi. Viņi vienmēr gribēja ar jums runāt ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā. Mēs ātri sapratām, ka nevajag tik labi zināt latviešu valodu, bērni  saprot, ko tu domā. Tas, kas mums patiešām patika, bija redzēt progresu, ko bērni panāca pēc kāda laika. Bija prieks redzēt, ka mēs varam viņiem iemācīt tik daudz, izmantojot vienkāršas spēles, dziesmas un dzejoļus. Savu darbošanos filmējām, veidojām materiālus un nosūtījām tos bērnu vecākiem. Tā vecākiem radās priekšstati par mūsu darbošanos laikā, kad viņi nevarēja nākt iekšā bērnudārzā.”

“Savas digitālās prasmes pilnveidojām veidojot valodas materiālus novada iedzīvotājiem, novada bibliotēkā veidojot digitālus komiksus ar skolu jauniešiem, kā arī veidojot video sižetus par savu darbu. Vadījām nodarbības Zoom platformā.”

“Darbs Jaunatnes centrā bija samērā liels izaicinājums, jo tas bija darbs ar pusaudžiem, kas ir absolūti atšķirīgi bērnudārzniekiem. Viss, ko mēs neprotam, ir iespēja to iemācīties, galvenais ir pozitīva saskarsme.”

“Vācu valodas stundās vietējiem iedzīvotājiem reizi nedēļā Iemācījāmies izmantot dažādas digitālas platformas.”

“Prezentējām savas valstis bērnudārzos, Gulbenes novada skolā, svešvalodas kursos vietējiem iedzīvotājiem un sarunājoties ar citiem brīvprātīgajiem.”

“Bijām pārsteigtas, cik stiprs ir latviešu patriotisms, ko līdz šim nezinājām. Iepazinām, cik stipri latvieši lepojas ar savām tautas tradīcijām. Kā tās tiek turpinātas jauniešos. Mums bija privilēģija dejot latviešu tradicionālajos tērpos. Esam pateicīgas par šādu iespēju un pieredzi. Apguvām latviešu valodu, jāteic, ka tā nav vienkārša.”

“Kopā ar pārējiem brīvprātīgajiem bērnudārzā plānojām un vadījām dažādas aktivitātes – olimpisko spēļu dienu, Lieldienu aktivitātes. Tā kā bērnudārzi aktīvi iesaistās Starptautiskajās eko aktivitātēs, tad veidojām aktivitātes Starptautiskajās aktivitāšu dienās. Piemēram Starptautiskajā ūdens dienā veicām dažādus eksperimentus ar ūdeni. Apgleznojām auduma maisiņus, lai veicinātu zaļo domāšanu jaunajos bērnudārza audzēkņos. Regulāri piedāvājām zaļās aktivitātes ārā svaigā gaisā.”

“Atgriežoties mājās mums katrai sirdī vienmēr būs gabaliņš no Latvijas.”

Pieredzes stāstu sagatavoja Lāsma Lapkaša, projekta koordinatore

 

Projekts Nr. 2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280 tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.

Dalīties
Translate »