Miers pasaulē sākas ar mieru tevī

Tā kā vairākus gadu desmitus dzīve Latvijā rit itin mierīgi, miers un tā uzturēšana nav pirmā tēma, kas nāk prātā, domājot par sabiedrības prioritātēm. Tomēr mūsu nosacīti mierīgā vide ir ļoti trausla. No 2014. līdz 2016. gadam Eiropa pieredzēja īpaši daudz teroraktu. Tad arī par vienu no jaunatnes jomas prioritātēm kļuva jauniešu radikalizācijas un vardarbīga ekstrēmisma novēršana.

Daudzās Eiropas valstīs var atrast arī pa kādam līdz galam nepārvarētam vēsturiskam konfliktam starp valstī dzīvojošajām tautībām. Jauni draudi mieram saistās arī ar klimata pārmaiņām un dabas katastrofām, kuru dēļ var būt jāpārvieto lielas cilvēku masas un var sākties vardarbīgi konflikti ierobežoto dabas resursu dēļ. Šie ir tikai daži no draudiem mieram. Dzīvojot paredzamas neparedzamības apstākļos, būtu jāpievērš lielāka uzmanība miera izglītības nodrošināšanai. Un ikviens no mums var palīdzēt mācīties mieru un nevardarbību – ar savu piemēru un iniciatīvu.

Vēloties sniegt savu devumu miera kultūras veicināšanā un miera izglītības attīstīšanā, no 2019. gada 1. līdz 11. jūnijam biedrības ”Piepildīto sapņu istaba” komanda organizēja starptautisku jaunatnes darbinieku mobilitāti. Mācībās ar nosaukumu ”From Inside Out” tikās 25 dalībnieki no Latvijas, Austrijas, Itālijas, Rumānijas, Polijas, Horvātijas, Ziemeļmaķedonijas, Slovēnijas, Portugāles, Spānijas un Turcijas.

Projekta mērķis bija palīdzēt jaunatnes un izglītības jomā strādājošajiem attīstīt kompetences, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu miera izglītību, kā arī rosināt viņus kļūt par aktīviem miera vēstnešiem savā sabiedrībā. Mūsu ikdienu lielā mērā ietekmē cilvēki, kam ir vara, tātad, politiķi un lielo uzņēmumu vadītāji, taču viņu rīcībā bieži ir itin grūti saskatīt solidaritāti vai pret sabiedrību un vidi atbildīgu rīcību. Daudzi no šiem līderiem izmanto ekspluatāciju un nevienlīdzīgu piekļuvi resursiem, lai gūtu labumu sev. Tāpēc sabiedrībai ir nepieciešami līderi, kas varētu iedvesmot un mobilizēt citus risināt sociālās un vides problēmas, iestātos pret netaisnību un palīdzētu veidot sapratni starp dažādām sabiedrības grupām. Jaunatnes un izglītības joma noteikti ir viena no vietām, kur šādus līderus meklēt, un mēs vēlējāmies viņus atbalstīt un stiprināt.

Miers ir ne tikai kara neesamība. Miers ir arī nevardarbība savstarpējās attiecībās, atturēšanās no dabas resursu un citu dzīvu būtņu ekspluatācijas, taisnīguma un cilvēktiesību nodrošināšana. Šī projekta ietvaros miera izglītību definējām kā procesu, kurā tiek attīstītas prasmes novērst vardarbību un radoši un nevardarbīgi risināt konfliktus, tolerance, taisnīgums, empātija un līdzjūtība, kā arī prasmes radīt apstākļus, kas veicinātu mieru ikvienā cilvēkā, starp cilvēkiem, starp grupām, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Mācību ietvaros dalībnieki diskutēja par dažādām stratēģijām, kas būtu jādara un kādi principi jāievēro, lai izglītības saturs un metodes palīdzētu stiprināt mieru sabiedrībā un kuri ir tie konflikta un miera aspekti, kurus kā jaunatnes darbinieki vispār varam ietekmēt.

Analizējot draudus mieram savās valstīs un iespējamos risinājumus, kā tos novērst, dalībnieki diezgan vienprātīgi atzina, ka miers pasaulē sākas ar mieru sevī un mieru ģimenē. Iekšējā miera mācīšana un mācīšanās ir arī sasniedzams mērķis darbā ar sevi un citiem, tāpēc ir vērts tam pievērsties. Mūsu pieredze rāda ka nevardarbīgas komunikācijas metožu un principu apguve, darbs ar elpošanu, ķermeni un kustību, būšana dabā un darbs ar savām ēnas pusēm ir vienkārši un iedarbīgi veidi, kā iekšējo mieru attīstīt. Mums nav viena risinājuma, kas derēs visiem, bet iekšējā miera stiprināšanai būtu jābūt vienam no jebkuras izglītības rezultātiem – ja vien izglītību uzlūkojam kā iespēju ne tikai nodrošināt tirgum nepieciešamos cilvēkresursus un patērētājus, bet arī veidot labāku sabiedrību un dzīves vidi.

Dalībnieku iespaidi

”Ir svarīgi veidot mieru sevī, pirms cenšamies veidot mierīgāku pasauli,” saka Huseins no Lībijas, viens no mācību dalībniekiem, kurš šobrīd dzīvo Turcijā. ”Šī man bija unikāla iespēja pirmo reizi mācīties, kā fokusēt uzmanību uz sevi un attīstīt savu iekšējo mieru. Tas palīdz man gan kā indivīdam, gan sabiedrībai, kurā es dzīvoju. Šīs mācības man ir devušas ļoti daudz, un no tā visa man svarīgākā ir prasme veidot mieru sevī un izplatīt miera kultūru un vērtības sabiedrībā. Esmu arī kļuvis nosvērtāks un konstruktīvāk iesaistos sarunās ar cilvēkiem, kuru viedoklis atšķiras no mana.”

”Man patika ikviens kursa programmas elements. Vadītājas lieliski pielāgojās grupas vajadzībām, radot mums drošu vidi, un es varēju iemācīties tik daudz jauna! Arī attīstīt mieru sevī, labāk apzināties savus iekšējos resursus un dažādas perspektīvas, caur kurām raudzīties uz savu iekšējo un ārējo pasauli. Iegūt daudz jaunu draugu. Apgūtās miera izglītības metodes izmantojam mūsu organizācijas ikdienas darbā, savukārt personiskajā dzīvē esmu sākusi patiesāk komunicēt ar cilvēkiem apkārt un pati ar sevi,” atzīst Linda no Austrijas.

Līdzīgas domas ir Klarai no Slovēnijas: ”Šīs mācības bija kā burbulis, kurā mums tika nodrošināti nevainojami apstākļi, lai saprastu savu patieso potenciālu. Pēc mācībām es dzīvoju apzinātāk un vienkāršāk. Latvijā apgūto lieku lietā darbā ar bērniem un jauniešiem mūsu jauniešu centrā, un viņi ir bijuši ļoti atsaucīgi un ieinteresēti.”

”Mācību laikā sāku domāt par tēmām, kurām līdz šim nepievērsu uzmanību. Un man ir iedvesma turpināt jautāt un pētīt. Pēc mācībām es esmu mainījusi savus ieradumus, lai tie kļūtu videi draudzīgāki, kā arī vairāk uzmanības pievēršu savai personības izaugsmei, jo redzu, ka tas man palīdz veiksmīgāk līdzdarboties sabiedrībā,” pastāstīja Dajana no Ziemeļmaķedonijas.

Komandas kopsavilkums

Savukārt mūsu kā organizatoru viena no galvenajām atziņām ir tā, ka, lai arī miera tēma ir ļoti komplicēta, plaša un vidusmēra indivīdam mazliet neierasta, ir svarīgi nebaidīties izskatīties kā ideālistiskiem hipijiem un par šo tēmu mācīties, runāt un aicināt aizdomāties citus. Miers ir ļoti trausls. Latvijā medijos un arī klātienes sarunās itin viegli var atrast neskaitāmus piemērus naidam, kas balstīts uz otra cilvēka tautību, dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģisko piederību vai vienkārši atšķirīgo viedokli. Diemžēl šos piemērus var atrast arī starp psihologiem un pedagogiem, kuru uzdevums it kā būtu mēģināt saprast, atbalstīt un iekļaut visus. Ceram, ka tas pamazām mainīsies, lai vismaz jauniešu centros un organizācijās, kā arī skolās jauniešiem būtu pieejama tiešām droša un atbalstoša vide. ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” šai ziņā ir ļoti vajadzīga programma, kas palīdz pārvarēt gan stereotipus un aizspriedumus, gan vienot ļoti atšķirīgus cilvēkus no dažādām pasaules malām. Radīt iespējas cilvēkiem no dažādām valstīm, arī no savstarpēji naidīgām grupām satikties, sarunāties, sadarboties ir ļoti svarīgi, lai mazinātu vardarbību nākotnē.

Projekts ”From Inside Out” tika finansēts ar Eiropas Komisijas ”Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autores uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Pieredzes stāsta autore: Inese, neformālās izglītības mācību vadītāja
Fotogrāfiju autore: Anna Kepa

Dalīties
Translate »