Mēs, Millenium paaudze, darām tā…

“Hibernation” ir biedrības “Piedzīvojuma gars” īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projekts, kurā jaunieši attīstīja savas prasmes, lai viņiem būtu vieglāk vadīt savas emocijas, šādi gada drūmajā periodā vieglāk saglabājot pozitīvu noskaņojumu. Bet ilgtermiņā šīs prasmes palīdz saglabāt labu mentālo veselību. Savā stāstā par projektā piedzīvoto, dalās projekta dalībniece Laura.

Mēs esam Millenium paaudze, kura uzaugusi roku rokā ar dažādām tehnoloģijām, ļoti mainīgā vidē un ekonomiskos apstākļos un kurus bieži sauc par izteikti narcistiskiem un uz savām tiesībām orientētiem. Lai gan tas neizklausās glaimojoši un par mūsu paaudzes tieksmi ārēji izrādīties liecina bieži dzīvei neadekvātie sociālo tīklu profili, mūsu problēmas attiecībās ar sevi un citiem bieži ir vienas un tās pašas.

Projekta programma jau no paša sākuma bija veidota tā, lai stiprinātu dalībnieku uzticības un paļaušanās sajūtu uz citiem, savas lomas atrašanu grupā un komūnas attiecību veidošanu. Aktivitātes iekļāva pārgājienus grupā, individuālus piedzīvojumus mežā, dalīšanos ar domām un sajūtām kopīgos vakara apļos. Mēs kopīgi radījām skaistas uguns skulptūras, bet vienlaicīgi kopīgi risinājām arī dažādās problēmas, ar kurām saskārāmies. Lai arī mēs katrs ieradāmies ar savām rūpēm no dažādām Eiropas valstīm, no dažādiem sociāliem slāņiem, no dažādām ģimenēm un kultūrām, mēs pārliecinājāmies, ka dziļi sirdī mēs vēlamies vienu un to pašu – būt pieņemti un novērtēti. Un tā pa īstam! Par to, kas mēs esam, un par to, ko mēs sniedzam mūsu tuvākajiem, mūsu komūnai un sabiedrībai kopumā. Tieši tāpēc es un citi dalībnieki patiešām novērtēja šī projekta dažādās dimensijas. Mums bija iespēja katram pārdomāt, vai mēs turam kādu aizvainojumu, vai nespējam kādam piedot vai atvainoties, vai vienmēr godīgi un atklāti iestājamies par savām vērtībām, vai esam par sevi pārliecināti un uzticamies citiem.

Vēl cita projekta dimensija bija aktīvie darbi kopā – dažādās grupās. Īpašs izaicinājums bija dienas, kad akā pazuda ūdens un mēs visi kā komūna pieņēmām dažādas stratēģijas, lai to tērētu taupīgāk. Kopīgi uzbūvējām zaķīšu pirtiņu, rūdījām ķermeni un pierādījām drosmi, lienot āliņģī.

Šī ūdens trūkuma problēma radīja mūsu mazajā ciltī jaunu diskusiju par klimata pārmaiņām, dažādam vides problēmām un iespējamiem risinājumiem. Dažādās grupās kopā strādājām, lai izveidotu apzinātības un videi draudzīgas dzīvošanas prasmju meistarklases citiem dalībniekiem – mums kopā ir tik daudz svarīgu zināšanu, ideju un prasmju – paši bijām pārsteigti! Viena no svarīgākajām sajūtām, par ko runājām, bija tā, ka Eiropas jauniešu paaudze grib izlauzties no materiālisma kulta, kurā apbrīnojam cilvēkus, slavenības, kuri tērē daudz pasaules resursu un izvēlas luksusu. Jaunieši Eiropā var būt proaktīvi un lokāli risināt sociālas un vides problēmas, ja paši sev tic un ir kopā ar saviem domubiedriem.

Projektu par īpašu padarīja gan paši dalībnieki, gan organizatoru komanda no biedrības “Piedzīvojuma gars”, bet lielākais atbalsts mācīšanās procesā bija vienkāršā vide, kurā dzīvojām, un skaistā, tuvā daba, kurā gājām sevi izaicināt, pazust un atrasties. Kamēr daudzi jaunieši diemžēl cieš no mentālām problēmām – trauksmes, depresijas, dažādām atkarībām un slikta pašnovērtējuma, pasaulē tiek meklēti veidi, kā dzīvot labāk un veselīgāk. Un šie labas dzīves noslēpumi patiesībā nemaz nav noslēpumi – labs ēdiens, dziļš un salds miegs, svaigs gaiss, fiziskas aktivitātes, radīšanas process un ciešas attiecības ar līdzcilvēkiem. Hibernation bija vieta, kur mums visiem droši kopā praktizēt paradumu rūpēties par sevi, savu pašsajūtu un par citiem. Mēs katrs esam daļa no kaut kā lielāka.

Pieredzes stāsta autors: “Piedzīvojuma gars”

Dalīties
Translate »