Mentora nozīme projektu īstenošanā | Santas Šmites pieredzes stāsts

Šī gada aprīļa sākumā, laikā no 3. līdz 7. aprīlim, Grieķijā norisinājās starptautisks treniņkurss par mentoriem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektos. Šajās mācībās piedalījās arī pārstāve no Latvijas – Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Šmite, kura ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) dalījās savā iegūtajā pieredzē.

Par mācībām

Trīs intensīvas dienas kopā ar 25 citiem dalībniekiem strādājām, lai gūtu plašāku ieskatu un zināšanas mentora darbā. Mācībās piedalījos ar mērķi iegūt zināšanas par mentora darbu, lai tās pēc tam nodotu nākamajiem mentoriem novadā, programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu īstenošanā. Mācību laikā bija iespēja izzināt:

  • ko īsti nozīmē mentors;
  • kādu lomu tas spēlē projektos;
  • kā mentora lomu atbildīgi īstenot;
  • kādas īpašības, zināšanas, prasmes un kvalitāti mentors sniedz;
  • kā kļūt par supermentoru nākotnē.

Kāpēc mentoram ir svarīga loma projektos?

Mentoram ir svarīga loma brīvprātīgā darba projektos, jo tas pilda “tilta” funkciju starp brīvprātīgajiem un organizācijām, sniedzot atbalstu, vadot mācīšanās procesus, kā arī palīdzot integrēties jaunajā vidē. Svarīgi ir jau sākotnēji noteikt robežas, izrunāt ekspektācijas un to, kāpēc šāds mentors ir nepieciešams, vadot godīgas un atklātas sarunas, taču tajā pat laikā esot neitrālam un iecietīgam. Tolerancei ir ļoti liela nozīme mentora darbībā, jo ir jāspēj būt objektīvam un atvērtam dažādu jautājumu pārrunāšanā.

Rīki un metodes, kas atvieglo mentora darbu

Lai atvieglotu mentora darbu, ir dažādi rīki un metodes, ko izmantot – mācīšanās procesa vadīšanā, palīdzot brīvprātīgajiem saskatīt progresu, risinājumus un iespējas, nesakot priekšā atbildes. Piemēram, “Sociālā atbalsta karte”, kuras laikā tiek izveidota simboliska karte par rīkiem un sociālajiem kanāliem visapkārt, veicot ikdienas darbus (infrastruktūra, cilvēki, sadarbības tīkli utt.), kas noderētu, lai sasniegtu izvirzītos brīvprātīgā mērķus, kas var būt vienkāršs dienas uzdevums vai arī kāds ilgtermiņa personīgais mērķis. Kad šo karti brīvprātīgais ir izveidojis, kopā ar mentoru tiek pārrunāts, kas tajā attēlots, kāpēc, kā un kad to varētu īstenot utml., tādējādi palīdzot brīvprātīgajam apkopot domas un virzīties pretī mazāku un lielāku mērķu sasniegšanai.

Mācībās iegūtais

Šādas starptautiskas mācības ļāva ne tikai pilnveidot zināšanas par mentora darbu, bet attīstīt saskarsmes un valodu prasmes, kā arī dibināt partnerattiecības ar organizācijām, kas ir būvētas uz līdzīgām vērtībām un mērķiem.

Kopsavilkums par mācībām

Pieredzes stāsta autore: Santa Šmite, Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja

Foto: projekta arhīvs

Dalīties
Translate »