Māksliniece ar karsto spāņu sirdi Valmierā īsteno radošas idejas

Koprades darbnīca DARE, kas darbojas Valmieras Attīstības aģentūras paspārnē, pagājušā gada oktobrī, brīvprātīgā darba projekta “DARE To Grow” ietvaros, savā komandā uzņēma meiteni no Spānijas. Jaunā māksliniece Laura Esporrini 7 mēnešus aktīvi darbojās DARES telpās un bija liels atbalsts ikdienas darbos – satura veidošanā un komunikācijā sociālajos tīklos, DARE radošo darbnīcu un meistarklašu organizēšanā, darbā ar apmeklētājiem u.c.. “Esmu iesaistījusies visdažādākajos projektos, darbnīcās, pasākumos un aktivitātēs Valmierā, citās Latvijas pilsētās un pat Igaunijā” stāsta Laura.

Projekta mērķis ir DARE brīvprātīgo kustības attīstība Valmierā un apkārtnē. Veidot saistošu un drošu vidi brīvprātīgo solidaritātes aktivitātēm, piedāvājot iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs un veicinot brīvprātīgo jauniešu izaugsmi. Kā arī caur brīvprātīgo darbu veicināt vietējo jauniešu iesaisti koprades un solidaritātes aktivitātēs, kas savukārt attīstīs šo jauniešu kompetences un pieredzi.

Meitene atklāj, ka šādā piedzīvojumā – tik tālu un ilgi prom no mājām – devusies pirmo reizi. Ieinteresēja iespēja strādāt radošā vidē un viņa īpaši novērtēja iespēju apgūt dažādās iekārtas ar ko līdz šim nebija strādājusi. Viens no ievērojamākajiem notikumiem, ko jaunā māksliniece izceļ, ir fotoizstāde “MOVING MOUNTAINS”, ko meitene izveidoja kopā ar fotogrāfi Ausmu Cīrulnieci. Ceļojošajā izstādē, līdzās Ausmas uzņemtajām kalnu fotogrāfijām, bija apskatāmas 10 digitālās ilustrācijas, kurās Laura atainojusi dabiskās ainavas viņas dzimtās pilsētas (Huesca, Spānija) provincē. Izstādes mērķis ir veicināt kultūras aktivitāti un padarīt redzamu jauno mākslinieču darbu un dažādu valstu dabas mantojumu.

Prieks, ka jau no paša sākuma, pēc pirmās aizvadītās nedēļas Latvijā, Laura jutusies šeit gaidīta. Viņa atzīst, ka Latvija viņai sagādājusi daudz pārsteigumu: ”..jo iepriekš man nebija ne mazākās nojausmas par gandrīz neko, kas notiek Baltijā un šajā Eiropas daļā. Pirmkārt, plakanā ainava noteikti bija kaut kas šokējošs, jo Spānijā dzīvoju kalnu ieskauta. Kā arī par laikapstākļiem man jau iepriekš teica, ka būs pavisam savādāk un biju tam gatava, bet atskatoties, es nekad nebūtu iedomājusies sevi ejam uz darbu -23 grādu salā. Un, protams, esmu pārsteigta par pārmaiņām, kas notiek Baltijā, attīstot mazās pilsētas un uzlabojot izglītības sistēmu.”

Savukārt, par latviešiem Laurai radies iespaids, ka: ” ..tie var būt ļoti spontāni, bet tas man lieliski der, jo arī es tāda esmu. Arī tad, kad jau mazliet iepazīst kādu latviešu cilvēku, ir tāda sajūta, ka viņš darītu pēc iespējas vairāk, lai tev palīdzētu jebkurā situācijā. Man patiešām ir paveicies ar visiem cilvēkiem, kurus esmu satikusi šīs pieredzes laikā.” atklāj Laura.

Attēlā redzama brīvprātīgā projekta aktivitātes ietvaros

Meitene noteikti iesaka piedzīvot kā ir būt par brīvprātīgo kā Latvijā, tā jebkur citur. Laura stāsta, ka: “Šis periods dod laiku atelpai no rutīnas dzimtenē un ļauj padomāt par sevi, savu nākotni, par svarīgo, daudz izbaudīt un ceļot. Tas ir piedzīvojums, kas patiesi atver tavu prātu un liek dzīvot ārpus komforta zonas. Dzīvošana vienatnē citā valstī, tikšanās ar cilvēkiem no jebkuras pasaules malas un iesaistīšanās notikumos, kas jums ir pilnīgi jauni, ir pieredze, kuras ietekmi nav iespējams izmērīt. Visvērtīgākā atziņa, ko esmu guvusi ir – eksperimentēt! Nebaidīties par to, kas var notikt, vienkārši mēģināt mācīties no visa procesa. Pagājušajā mēnesī es nezinu, no kurienes es to ņēmu, bet teikums “atver prātu un izbaudi braucienu” lieliski raksturo manas sajūtas šeit.

Valmieras Attīstības aģentūras valdes locekle Līga Vecā atzīst, ka:”..uzsākt brīvprātīgo projektu COVID-19 apstākļos bijis liels izaicinājums un atrast DAREi piemērotus brīvprātīgos nav bijis viegli, bet ar Lauru Esporrini jau no pirmās dienas izveidojusies ļoti pozitīva sadarbība. Laurai bija iespēja apgūt DARE iekārtas un darboties ar bērniem, jauniešiem, radošajiem cilvēkiem, savukārt Valmieras Attīstības aģentūras kolektīvs  daudz uzzināja par Spānijas kultūru, paplašināja redzesloku  un palīdzēja īstenot dažādas Lauras idejas. ”

Līga Vilcāne,

Valmieras Attīstības aģentūra

 

Projekts “DARE To Grow” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties
Translate »