Latvijas jaunatnes līderes iepazīst dzimumu līdztiesības izaicinājumus Itālijā

Sievietes ieņem nozīmīgu vietu darba tirgū. Šo pozitīvo vēsturisko mantojumu pastiprina finanšu apsvērumi. Darba likumā noteiktas vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu, neatkarīgi no dzimuma. Tomēr pastāv spēcīgi dzimumu stereotipi un dzimumu segregāciju izglītības, profesiju un ekonomikas nozaru vidū.

Lai iepazītos ar dzimumu saistītiem stereotipiem, kā arī gūtu plašāku izpratni un ieskatu dzimumu līdztiesības aktuālajās problēmās un izaicinājumos starptautiskā līmenī, septiņas aktīvas jaunatnes līderes  no Latvijas devās uz saulaino Silīciju, lai no 2018. gada 17. oktobra līdz 24. oktobrim piedalītos  starptautiskajā “Erasmus+” jauniešu apmaiņā “Sleeping Beauty”, kas norisinājās Palermo.

Starptautiskās mobilitātes ietvaros dalībniekiem bija iespēja uzzināt ne tikai par projekta tēmu – dzimumu līdztiesību, bet arī par citu tautu kultūru, jo apmaiņas programmā kopumā piedalījās 28 dalībnieki, kas pārstāvēja četras dažādas valstis: Latviju, Itāliju, Horvātiju un Slovēniju.

Projekta tēma par dzimumu līdztiesību nav no tām vienkāršākajām un katrs projekta dalībnieks šo tēmu varēja saistīt ar savu ikdienu un līdzšinējo pieredzi. Itālijas uzņemošā organizācija bija informēta par sociālajam problēmām, kas ir saistītas ar dzimumu nevienlīdzību, tāpēc spēja tēmu pasniegt tā, lai visi dalībnieki ieinteresēti klausītos un iedrošināja ikkatru dalīties pieredzē. Visi starptautiskās jauniešu apmaiņas dalībnieki bija atsaucīgi un labprāt iesaistījās sarunās un aktivitātēs. Starptautiskās mobilitātes ietvaros dalībniekiem bija iespēja darboties gan savās nacionālajās, gan jauktās komandās.

Pirmā diena tika veltīta tam, lai dalībnieki labāk varētu iepazīt viens otru un savas pārstāvētās organizācijas. Šīs aktivitātes bija patiesi noderīgas, jo veicināja savstarpējo uzticēšanos un diskusiju kvalitāti. Pārējās projekta dienas tika veltītas praktiskām aktivitātēm par dzimumu nevienlīdzību, tai skaitā, debatēm, spēlēm un teātrim, ko dalībnieki izpildīja gan iekštelpās, gan ārpus telpām, izbaudot Sicīlijas saulaino un silto klimatu.

Viena no visspilgtākajām atmiņām dalībniekiem bija aktivitāte, kurā vizāžists ar dekoratīvās kosmētikas palīdzību palīdzēja izmainīt izskatu kā nu kurš vēlējās. Šis piedzīvojums ļāva izbaudīt jaunas izjūtas un gūt neaizmirstamas emocijas un paliekošas atmiņas.

Mobilitātes  ietvaros dalībniekiem interesenta pieredze bija starpkultūru vakars, kurā piedalījās ne tikai apmaiņas programmas dalībnieki, bet arī cita projekta jaunieši no Dānijas un Ukrainas. Vakara gaitā katra nacionālā grupa iepazīstināja ar savu kultūru: dejām, ēdieniem, dziesmām un tērpiem.

Papildus aktivitātēm, dalībniekiem bija iespēja iepazīt Palermo, jo katru dienu tika dots brīvais laiks, ko katrs varēja pavadīt pēc saviem ieskatiem. Turklāt, iespēja iepazīt pilsētu bija ne tikai brīvajā laikā, bet arī aktivitāšu laikā. Viena no aktivitātēm bija “Pilsētas spēle” (“City Game”), kurā dalībnieki tika sadalīti nejauši izvēlētās komandās un noteiktā laikā viņiem pilsētas vidē bija jāatrod dzimumu stereotipi, kas varēja būt attēloti reklāmās, afišās, veikalu skatlogos un citur.

Dalība starptautiskajā jauniešu apmaiņā ‘’Sleeping Beauty’’, kas norisinājās saulainajā Palermo, Latvijas dalībniecēm sniedza iespēju gūt jaunu pieredzi, paplašināt redzeloku,  attīstīt sevi, kā arī iepazīt un iegūt jaunus draugus, ar kuriem tiks uzturēti kontakti arī turpmāk.

Ērika: ““Erasmus+” jauniešu apmaiņas projekts “Sleeping Beauty” man deva iespēju ne tikai vairāk uzzināt par projekta tēmu – dzimumu nevienlīdzību, bet arī iepazīt citu tautu kultūras un tradīcijas. Projekta ietvaros mums bija iespēja iepazīt skaisto Sicīlijas ostas pilsētu Palermo gan brīvajā laikā, gan aktivitātēs, kas notika ārpus telpām. Itālijas uzņemošā organizācija bija ne tikai informēta par dzimumu nevienlīdzības problēmām sabiedrībā, bet arī spēja ieinteresēt ikkatru dalībnieku, bija pretim nākoša, uzklausīja un palīdzēja nepieciešamības gadījumā. Apmaiņas programmas ir lieliska iespēja jauniešiem ne tikai apskatīt pasauli, bet arī paplašināt savu skatu loku, izvērtējot citu tautu pieredzi un viedokļus par sabiedrībā svarīgām problēmām, kā arī dalīties savā pieredzē ar citiem.”

Neila: “Itālija ir īpaša un no Latvijas ļoti atšķirīga vieta zemes virsū. Tā nodrošina iespēju pasauli iepazīt krietni nesteidzīgākā un “pieņemošākā” veidā. Arī projekta tēma “Dzimumu līdztiesība” ļaušanos pieņemt atšķirīgo pastiprināja. Ir lielski “izkāpt no rāmja” un ieraudzīt citādo. Tā mēs topam bagātāki.”

Irēna: “Man ļoti patika. Bija ļoti interesanti satikt cilvēkus ar pilnīgi atšķirīgiem viedokļiem. Tēma bija plaša un daudzpusīga, tāpēc arī apspriešana bija intensīva. Brīvajā dienā ar Ēriku bijām katakombās, katedrālē, ostā un promenādē, apskatījām arhitektūru un nogaršojām Palermo saldumus. Katru dienu ēdām kādu citu garšu saldējuma. Aktivitātes nelikās sarežģītas. Izbrīnīja itāļu dzīvesveids, bet tas ir pašsaprotami, tādas arī ir kultūras īpatnības.”

Elizabete Laura: “Mani iespaidi par projektu ir ļoti labi. Pasākums bija pozitīvs un izdevies, kā arī jaunu cilvēku un kultūru iepazīšana bija jauka pieredze. Uzskatu, ka šāda neformāla mācīšanās metode ir ļoti efektīva un dalībnieki izglītojas ar prieku. Labprāt piedalīšos šādos projektos vēl.’’

Agnese: “Visi projekta dalībnieki bija maksimāli atsaucīgi un interesanti sarunu biedri. Itālijā nekad nebija garlaicīgi, ieliņas visu laiku pilnas, gan dienās, gan naktīs. Tā bija ekskluzīva iespēja būt ārpus Latvijas un satikt tik daudz interesantu cilvēku, ar kuriem dalīties pieredzē.”

Ieva: “Interesanta un citādāka pieredze, kur dažādu valstu pārstāvji spēj sadarboties un sastrādāties kopīga mērķa īstenošanai. Patika vieglā un nepiespiestā atmosfēra projekta aktivitāšu laikā, kur varēja brīvi un nepiespiesti iesaistīties diskusijās un paust savu viedokli. Visvairāk man patika, kā iestudējām sadzīvisku ainu, kur visi dalībnieki iesaistījās, parādot, kā sabiedrībā tiek diskriminētas sievietes. Ļoti patika starpkultūru vakars, iepazīstot dažādu valstu tradīcijas, ēdienus, dejas un interesantus faktus.’’

Pēc atgriešanās savā ierastajā vidē, Latvijas dalībnieces secināja, ka ļoti svarīgi ir dot jauniešiem gūt starptautisku pieredzi, iepazīt pasauli un citu tautu kultūras, jo šāda iespēja paver plašāku skatījumu uz apkārt notiekošo un palīdz labāk novērtēt savas prasmes un izvirzīt jaunus mērķus.

–  Biedrības ‘’Donum Animus’’ pārstāvji

Dalīties
Translate »