Kā prasmīgi izmantot radošumu un komunikācijas līdzekļus jauniešu NVO darbā?

NVO ikdiena nav iedomājama bez komunikācijas ar jauniešiem, saviem biedriem, brīvprātīgajiem un organizācijas darbībā iesaistītajām pusēm. Savstarpējā komunikācija ir tas neredzamais diedziņš, kas satur kopā visus NVO darbības elementus un veicina organizācijas misijas, vīzijas un mērķu popularizēšanu. Lai sekmētu jaunatnes jomas NVO komunikācijas un sadarbības veidošanas kapacitāti, Latvijas, Ungārijas, Vācijas un Itālijas nacionālās aģentūras Budapeštā organizēja Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” apmācības “Get Your Message Accross”, kurās piedalījās 16 dažādu NVO pārstāvji, kas darbojas jaunatnes jomā.

Apmācību mērķis bija attīstīt dalībnieku iemaņas un prasmes efektīvai komunikācijai ar savu mērķa auditoriju, sekmēt starpsektoru sadarbību un pilnveidot organizācijas misijas un vīzijas popularizēšanas veidus. Programma bija balstīta uz neformālās apmācības metodēm, kas palīdzēja dalībniekiem iepazīties tuvāk un nodrošināja labvēlīgu atmosfēru kompetenču pilnveidei un savstarpējai pieredzes apmaiņai.

 

Komunikācija grupā

Apmācību laikā dalībnieki apguva vairākas komunikācijas metodes, viena no kurām bija “Padomes aplis” (“The Way of Council”). Tā izmantojama iekļaujošai un demokrātiskai komunikācijai grupā. Lai nodrošinātu atbilstošu atmosfēru, visiem sarunas dalībniekiem ir jājūtas vienlīdz iesaistītiem, drošiem un jājūt savstarpēja uzticēšanās. Dalībnieki apsēžas slēgtā aplī un pēc nepieciešamības izsaka savu viedokli, pārdomas par izvēlēto tēmu, problēmjautājumu, kas tiek apspriests. Vienlaicīgi izsakās tikai viens cilvēks, pie kura tajā brīdī atrodas “mikrofons” – brīvi izvēlēts priekšmets. Brīdī, kad viens runā, pārējie klausās. Būtiski, ka visi grupas dalībnieki var izteikties, vai tieši otrādi – ja kāds nevēlas runāt, tas netiek uzspiests. Pirms sarunas dalībnieki vienojas par pamatprincipiem, kurus ievēros:

  • Klausies no sirds. Izvairies no citu nosodījuma, kritikas un neatbildi uz citu teikto ar negatīvu reakciju.
  • Runā no sirds un ar sirdi. Esi patiess un atklāts.
  • Runā spontāni. Atrodi savu “īsto brīdi”, kad runāt. Runā tikai tad, kad pie tevis ir “mikrofons”.
  • Runā koncentrēti, pasakot pašu galveno.

Šīs komunikācijas metodes efektivitāti nosaka tas, cik labvēlīga ir grupas atmosfēra, kas veicina savstarpēju uzticēšanos un indivīda apņemšanos ne tikai izteikties, bet jo īpaši, ieklausīties citos. Organizācijas šo komunikācijas veidu var izmantot dažādās grupās, kā, piemēram, valdes, darbinieku, biedru, brīvprātīgo u.tml. grupās, atbilstoši izvēloties apspriežamo tēmu.

 

1 minūtes stāsts par organizāciju

Tiem, kas pārstāv organizāciju publiskos pasākumos, tiekoties ar dažāda līmeņa sadarbības partneriem, biedriem un atbalstītājiem, un popularizējot organizācijas vērtības, bieži ir jāstāsta par savu organizāciju, tās misiju, mērķiem un aktivitātēm. Viens no efektīviem veidiem, kā to darīt, ir 1 minūtes stāsts, ko iepriekš sagatavo dažādām mērķa grupām, atbilstoši iekļaujot svarīgāko. Stāsta būtība ir ietverta tā saturā, tāpēc rūpīgi jāizvēlas atslēgas vārdi, kas raksturo organizāciju un paliks prātā mērķa auditorijai. Iepriekš var sagatavot vairākus variantus šādam stāstam un praksē izmēģināt auditorijas reakciju uz tiem. Svarīgi, lai stāsts būtu patiess, nesamākslots un viegli uztverams. Tāpat ir jāņem vērā, ka informācija jāsakoncentrē 1 minūtē.

 

Citas metodes

Apmācību dalībniekiem bija iespēja doties pieredzes braucienā un uzzināt vairāk par sociālās uzņēmējdarbības labās prakses piemēriem, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas iespējām, kā arī iejusties klauna tēlā un radoši izpausties Budapeštas ielās, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Eiropas Padomes kampaņai “Naidam – Nē!”. Noslēdzošajā dienā dalībnieki diskutēja par sadarbības iespējām nākotnē un “Erasmus+” programmas piedāvātajām iespējām.

 

Par apmācībām:

“Erasmus+” apmācības “Get Your Message Accross”
Norises vieta: Budapešta, Ungārija
Norises laiks: 15.05.-20.05.2015.
Iesaistītās valstis: Latvija, Beļģija, Ungārija, Horvātija, Francija, Polija, Portugāle, Slovākija, Turcija, Apvienotā Karaliste.

Arī tu vari piedalīties starptautiskās apmācībās. Seko līdzi jaunumiem par pieteikšanos apmācībām, konferencēm, diskusijām www.jaunatne.gov.lv vai www.salto-youth.net.

Informāciju sagatavoja:

Linda Kalniņa
Latvijas Jaunatnes padomes Mediju programmas direktore

Dalīties
Translate »