Kā motivēt jauniešus kļūt aktīvākiem?

No 2019. gada 15. līdz 19. novembrim Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā 30 skolēni no Latvijas, Slovākijas un Ziemeļmaķedonijas piedalījās starptautiskā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektā “Activity Means Opportunity”.

Projekta mērķis bija izstrādāt metodes, kā motivēt jauniešus iesaistīties jauniešiem domātās organizācijās un izmantot to sniegtās iespējas sevis pilnveidošanā un savu ideju īstenošanā. Piecu dienu garumā dalībnieki vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kopā darbojoties un sadarbojoties, mācījās, kā motivēt vienam otru un kur meklēt motivāciju, kādas iespējas sniedz aktīva darbošanās, kā veicināt savu ideju redzamību.

Apmaiņas laikā projekta dalībnieki iepazinās ar trim mācīšanās veidiem: formālo, neformālo (non-formal) un ikdienas mācīšanos (informal). Jaunieši salīdzināja visus trīs mācīšanās veidus, meklēja tajos kopīgo un atšķirīgo. Aktivitātes noslēgumā jaunieši secināja, ka patiesībā katru dienu gan skolā, gan ārpus tās notiek nemitīgs mācīšanās process. Dalībnieki apguva arī dažādus efektīvas motivācijas paņēmienus. Emocionāli visspēcīgākā izrādījās aktivitāte, kurā dalībnieki mācījās teikt viens otram precīzus un pārdomātus komplimentus par biedru sasniegumiem. Tas nemaz nebija tik viegli – ikdienā ierastos “labi”, “super” un “forši” aizstāt ar komplimentiem, kas ir personiski un skaidri pasaka, kas tieši tiek paslavēts.

Apmaiņas laikā skolēni iepazinās arī ar 8 pamatkompetencēm (8 Key Competences). Jaunieši secināja, ka, zinot pamatkompetences un veicot savu pašvērtējumu, ir iespējams nospraust daudz precīzāku dzīves mērķi ar konkrētiem soļiem, jo pamatkompetences ļauj saprast, kas vēl pilnveidojams sevī, lai nākotnē būtu tur, kur gribētos. Pēc pamatkompetenču izpētes dalībnieki ķērās klāt galvenajam šī projekta uzdevumam – vizītei vietējā Bratislavas skolā. Projekta dalībniekus uzņemt bija piekritusi Bratislavas elektrotehnikas profesionālā vidusskola. Jaunieši gatavoja īsas prezentācijas par šo apmaiņas projektu un tajā paveikto, programmu “Erasmus+”, kā arī izveidoja interesantas interaktīvas aktivitātes un t.s. enerdžaizerus. Visi 30 jaunieši bija sadalīti trīs grupās pa 10 dalībniekiem katrā un vizītes laikā vienlaicīgi tika īstenotas trīs nodarbības elektrotehnikas vidusskolas audzēkņiem un skolas viesiem, jo šajā dienā skolā notika Atvērto durvju diena. Kopumā projekta dalībnieku izveidotajās nodarbībās piedalījās vairāk nekā 100 jauniešu. Visas trīs nodarbības bija interesantas, interaktīvas, informatīvas un notika angļu valodā. Pēc to novadīšanas, izvērtējot šo pieredzi, jaunieši atzinās, ka šī bija viena no grūtākajām lietām viņu mūžā, bet ka viņi ir apmierināti ar savu sniegumu un ar saviem komandas biedriem.

Godinot Latvijas 101. dzimšanas dienu, vakariņas 18. novembrī notika slovāku tradicionālo ēdienu restorānā, kur dalībnieki nomēģināja slovāku ēdienus, bet desertā baudīja Latvijas dzimšanas dienas kūku. Par godu savas valsts svētkiem, jaunieši no Latvijas visiem klātesošajiem nodziedāja dziesmu “Liedagā”, ko ar skaļiem aplausiem sveica ne tikai projekta dalībnieki, bet arī pārējie restorāna viesi.

Jauniešu apmaiņa tika noslēgta ar Youthpass sertifikātu pasniegšanu. Visas apmaiņas laikā dalībnieki vakaros un brīvos brīžos aizpildīja Learning Agenda formu. Learning Agenda ļauj ieraudzīt, kādas kompetences, prasmes un zināšanas katrs dalībnieks individuāli ir ieguvis vai pilnveidojis, piedaloties nodarbībās un sadarbojoties ar saviem vienaudžiem. Visiem interesentiem ir iespēja papildināt savu Youthpass sertifikātu tiešsaistē, izmantojot Learning Agenda apkopoto informāciju par apmaiņas aktivitātēm, un saņemt sertifikāta paplašināto versiju, kurā būs redzamas projekta laikā pilnveidotās kompetences.

Biedrība “SKOLA” / association “SCHOOL”

Dalīties
Translate »