Jūrmalas jaunieši apguvuši zināšanas tūrisma jomā

2018. gada 31. oktobrī noslēdzas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekts “Jaunie gidi”, kura ietvaros jauniešiem no Latvijas (Jūrmalas), Itālijas (Teračinas) un Francijas (Kabūras) bija iespēja ar neformālās izglītības metožu palīdzību apgūt tūrisma gidu prasmes.

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un jaunu kompetenču apguvi, īstenojot apmācību programmu Jūrmalas, Teračinas un Kabūras jauniešiem, lai jaunieši iegūtu ekskursiju vadīšanas prasmes.

Projekta īstenošanas termiņš bija deviņi mēneši, sadarbojoties trīs organizācijām no Latvijas, Itālijas un Francijas – Jūrmalas pilsētas domei, Teračinas pilsētas pašvaldībai un nevalstiskajai organizācijai no Kabūras – Comité de Jumelage de Cabourg. Jauniešus motivēja un apmācīja neformālās izglītības treneris, kurš palīdzēja apgūt gida profesijas praktisko pusi, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Pirmās apmācības norisinājās aprīļa sākumā Kabūrā, kurā projektā iesaistītie jaunieši apguva pamata kompetences – komunicēšanas un prezentēšanas prasmes, lai spētu vadīt un organizēt tūristu grupu. Jūnija beigās norisinājās projekta otrās apmācības Jūrmalas sadraudzības pilsētā Teračinā. Apmācību tēma bija “Tūrisma maršruta izstrāde”, un tās ietvaros trīs valstu jaunieši apguva tūristu gidam nepieciešamās prasmes, plānojot, sastādot un vadot ekskursiju maršrutus. Trešās apmācības tika organizētas augustā Jūrmalā, kurās apmācību dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt gūtās zināšanas praksē un prasmes, kas iegūtas iepriekšējos apmācību posmos, vadot tūristu grupu ekskursijā pa Jūrmalas apskates objektiem. Projekta noslēdzošais jeb izvērtēšanas pasākums norisinājās Teračinā, lai atskatītos uz projektā gūtajām atziņām, un prezentētu projektā gūtās prasmes. Jaunieši patstāvīgi un grupās strādāja pie mājas darbu sagatavošanas pēc katra no apmācību posmiem, izmantojot saziņu internetā – e-pastā un dažādos sociālajos tīklos.

Projekta ideja un līdz ar to arī šī projekta īstenošana bija pašu jauniešu iniciatīva. Alise no Jūrmalas dalījās ar savu pieredzi projektā: “Man šis projekts ir atvēris ne tikai jaunas durvis iespējām un pieredzei, bet arī durvis pašai uz sevi. Esmu pārvarējusi šaubas, kuras mani bija ierobežojušas pirms izvēles piedalīties šajā projektā. Esmu pateicīga visiem, kas bija iesaistīti tā veidošanā – gan organizatoriem, gan dalībniekiem. Paldies!”

Ieva Smildziņa
Jūrmalas pilsētas domes
Attīstības pārvaldes
Projektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Dalīties
Translate »