Jauns un unikāls neformālās izglītības rīks – “8KEYCOM”

“8KEYCOM” izstrādāts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projektā “Enterprising and surprising through 8 key competences”, kas norisinājās no 2015. gada septembra līdz 2017. gada martam. Kā izmantot šo neformālās izglītības palīgrīku?

 

Kas tas ir?
“8KEYCOM” ietilpst 9 spēles. Katra no tām atbilst kādai no 8 mūžizglītības kompetencēm. Spēles sastāv no dažādiem neformālās izglītības elementiem – simulācijām, diskusijām, individuālajiem un grupu darbiem u.c. Spēlējot šīs spēles, dalībnieki uzlabos savas zināšanas un attīstīs prasmes un attieksmes dažādās jomās un līmeņos. Spēles iekļauj vairāku sarežģītības līmeņu uzdevumus un tās ir piemērotas jauniešiem no 13 gadu vecuma. Svarīga spēles sastāvdaļa ir izvērtēšana, caur ko jaunieši paši var analizēt, kādas kompetences ar veicamo uzdevumu palīdzību iespējams attīstīt, kāpēc tās ir svarīgas un nepieciešamas.

 

“8KEYCOM” SPĒLES:
“Vienā vai citā veidā” – saziņai dzimtajā valodā;
“Reiz sensenos laikos” – saziņai svešvalodās;
“4 elementi” – matemātiskām prasmēm un pamatprasmēm dabaszinībās un tehnoloģijās;
“Digitālais piedzīvojums” – digitālām prasmēm;
“Mans mācīšanās ceļš” – mācīšanās mācīties;
“Sociālās emocijas” – sociālām un pilsoniskām prasmēm;
“60 sekundēs”  – pašiniciatīvai un uzņēmējdarbībai;
“Atklāj un savieno” – kultūras izpratnei un izpausmei;
“Ētik-pols” – Bonus spēle – matemātiskām prasmēm un pamatprasmēm dabaszinībās un tehnoloģijās un vēl vairākām kompetencēm.

Visi izstrādātie spēļu materiāli ir ievietoti mugursomā, kurā ir arī piezīmju papīrs, marķieri, krāsaina papīra lapas, kā arī spēlēm nepieciešamās papildu lietas – metamie kauliņi, gājienu kauliņi, smilšu pulkstenis u.c.. Komplektā ietilpst arī USB, kurā ir ierakstīta spēles rokasgrāmata latviešu un angļu valodās un spēļu elektroniskie materiāli.

To noteikti var dēvēt par pirmās palīdzības komplektu treneriem un skolotājiem, jo “Maģiskajā mugursomā” ir daudzveidīgi materiāli, ar kuru palīdzību iespējams nodrošināt neskaitāmas neformālās izglītības aktivitātes un palīdzēt jauniešiem attīstīt personīgās un profesionālās kompetences.

 

Kādēļ šāds rīks nepieciešams?
Papildus formālajai izglītībai dažādas apmācības un neformālās izglītības metodes ir būtiskas, lai tiktu veicināta jauniešu konkurētspēja. Tāpēc ir nepieciešams radīt jaunas un inovatīvas metodes. Spēles un mācīšanās attiecības nosaka gūtais prieks – ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku, tad mācīšanās būs daudz efektīvāka, pat neskatoties uz grūtībām. Neformālās mācību metodes var palīdzēt jauniešiem attīstīt kompetences un veicināt izpratni, kas ir nepieciešams, lai meklētu, atrastu un saglabātu darbu, vai pat kļūtu par uzņēmējiem. Jo īpaši tiem, kuri ir atstumti, diskriminēti un kam trūkst pašapziņas un personīgās motivācijas. Pētījumi liecina, ka jaunieši mācās vislabāk, ja tiem tiek dota iespēja uzņemties aktīvu lomu un nodrošinātas iespējas skaidri izprast mācību mērķus un apzināties savas izvēles.

 

Kas izstrādāja?
“8KEYCOM” tika izstrādāts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projektā (K2) “Enterprising and surprising through 8 key competences”, laika posmā no 2015. gada septembra līdz 2017. gada martam. Projekta koordinējošais partneris no Latvijas bija “Baltijas Reģionālais fonds”, projekta partneris no Spānijas – “AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta”, no Igaunijas – “MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus”, no Horvātijas –“Association of the deaf and hard of hearing Nova Gradiška”.

2017. gada martā Latvijā notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums – 20. martā apmācības jaunatnes darbiniekiem, kuri iepazinās ar spēlēm un izspēlēja tās, savukārt 21. martā apmācības jauniešiem vadīja jaunatnes darbinieki, kuri iepriekšējā dienā bija iepazinušies ar spēlēm.

Kādas ir dalībnieku atsauksmes par spēli?
– “Paldies par piepildīto apmācību dienu un Laimes dienā uzdāvātu pilnu mugursomu laimes! Spēles ir vērtīgas ar to, ka pielietojamas dažādās auditorijās un transformējamas. Ar šīm spēlēm var aizraujoši mācīties dažādos vecumos, ar dažādu intelekta pakāpi. Spēles ir interesantas, aizraujošas. Tas ir fantastiski labs projekta rezultāts! Esmu patiesi laimīga un pateicīga, ka biju izvēlēta piedalīties šajās apmācībās un tagad esmu šīs unikālās “8KEYCOM” neformālās izglītības spēļu somas īpašniece!” (Maija Zaļuma, jaunatnes darbiniece no Saldus novada Jaunlutriņiem).
– “Liels paldies jums, kaut kas fantastisks un tik noderīgs ir paveikts no jūsu puses mūsu labā!” (Anna Gerasimova, biedrība “KĒFA”).
– “Liels paldies par apmācībām un vērtīgo materiālu!!! Jau šodien esmu iepazīstinājusi kolēģus ar spēlēm, esam sajūsmā, jau šonedēļ izmēģināsim izspēlēt!” (Sabīne Birzniece, jauniešu centrs “Mērķis”).

Vairāk informācijas: www.8competencesgame.com un www.facebook.com/8keycom
Jautājumiem: T. 29256888 – Ginta Salmiņa, E-pasts: info@brfonds.lv

Ginta Salmiņa, “Baltijas Reģionālā fonda” projektu vadītāja

Dalīties
Translate »