Jaunieši VAR Salas novadā

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Salas novadā īstenotā solidaritātes projekta “Jaunieši VAR” mērķis bija solidarizēties ar Salas novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kā arī dot iespēju apgūt jaunas prasmes, iemaņas un piedzīvot neformālo izglītību.

 

Projekta nosaukums: “Jaunieši VAR”
Projekta norises laiks: 01.01.2019.–30.06.2019.
Projekta aktivitātes norises laiks: 01.01.2019. –30.06.2019.
Projekta īstenotājs: Salas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs – jauniešu grupa piecu cilvēku sastāvā (Evija Paslauska, Elīna Ūberga, Inese Krūmiņa, Līga Kriškijāne, Elīna Ziediņa).

 

Projekta gaita

Projekta laikā vēlējāmies aicināt jauniešus aizdomāties par viņu pašu izaicinājumiem, dzīvojot lauku pašvaldībā, un radošuma veicināšanu, lai jaunieši apzinātos jaunas iespējas, idejas, kā viņi vēlētos attīstīt un redzēt savu pašvaldību, kā arī vēlējāmies dot iespēju jauniešiem veidot jaunas draudzības un kontaktus.

Februāra sākumā notika projekta atklāšanas pasākums, uz kuru bija ielūgti jaunieši un ikviens interesents, lai tos informētu par projekta ideju, iepazīstinātu ar projekta komandu, plānotajām aktivitātēm. Vēlējāmies, lai jauniešiem jau būtu iespēja radoši izpausties dažādos grupu darbos. Martā notika trīs tikšanās vietējās skolās, lai jauniešiem pastāstītu par projektu un diskutētu par katras tikšanās tēmu. Projekta laikā notika vairākas neformālās izglītības metodēs balstītas radošās aktivitātes un radošo nodarbību cikls “Māksla tumsā”, kura laikā jaunieši gleznoja. Jauniešu darbu idejā bija jāietver katram personīgs izaicinājums vai grūtība, dzīvojot Salas novadā, vai kāda ideja, kā uzlabot un attīstīt vietējo vidi.

Projekta laikā arī notika radošo darbu izstādes “Māksla tumsā” atklāšana, uz kuru bija aicināti darbu autori un ikviens Salas novada iedzīvotājs. Izstādes atklāšana bija radoša un ar pārsteigumiem: izstādes gleznas bija divējādas – ar vienu attēlu gaismā, otru, kas spīd tumsā. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja šādi apskatīt vairākas gleznas. Vasaras sākumā tika arī organizēts radošs pasākums visiem Salas novada jauniešiem “Alternatīvā māksla”, uz kuru ieradās jaunieši no Salas, Biržu un Sēlijas ciemiem, kā arī no ģimenes atbalsta centra “Saulstari”. Jauniešiem bija iespēja būt radošiem dažādās radošās nodarbībās – pūst lielus un mazus burbuļus, izgatavot nozīmīti, zīmēt ar krītiņiem, apgleznot auduma somiņu, sportot, piedalīties piknikā. Noslēgumā visi baudīja dūmu sveču krāsu virpuli.
Projekta ietvaros notika arī sadarbība ar ģimenes atbalsta centru “Saulstari”, kas atrodas Salas novadā. Februārī projekta komanda devās uz “Saulstariem”, lai kopīgi ar jauniešiem pavadītu laiku, cepot desiņas ugunskurā un iepazīstoties.

 

Projekta rezultāti
Kā lielākais projekta laikā tapušais ieguvums ir pašu jauniešu izstrādātā radošo darbu izstāde “Māksla tumsā”. Izstādes mākslas darbi attēlo jauniešu izaicinājumus, grūtības un problēmas, dzīvojot Salas novadā. Izstādes laikā tika prezentētas arī jauniešu idejas un ierosinājumi, ko darīt, lai dzīve Salas novadā viņiem pašiem būtu labāka un kvalitatīvāka. Projekta ietekme ir jauniešu izaugsme, attīstot komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī radošā potenciāla attīstīšana un iespēja jauniešiem izpaust savas domas par izaicinājumiem, grūtībām un problēmām Salas novadā un analizēt iespējamos risinājumus. Tāpat projekta laikā Salas novada jaunieši aizdomājās par jēdziena “solidaritāte” nozīmi kopumā un to, ko katram šis šķietami sarežģītais vārds nozīmē. Jau projekta sākumā uz Salas novada Bērnu un jauniešu centra sienas ar lieliem burtiem tapa uzraksts “Kas ir solidaritāte?”. Par šo jautājumu tika runāts gan pirmajās jauniešu aktivitātēs, gan arī ārpus tām. Apkopjot jauniešu atbildes, esam secinājuši, ka jēdzienu “solidaritāte” jaunieši izprot kā atbalstu, kā palīdzību citiem, kā palīdzību senioriem, kā smaidu un atvērtību pret citiem, kā palīdzēšanu klasesbiedriem ar mājasdarbiem, kā sadarbošanos un vienkārši būšanu kopā.

 

Par projekta laikā gūtajiem iespaidiem dalās jaunieši

Līga, viena no projekta īstenotāju komandas: “Mans lielākais ieguvums no īstenotā projekta ir iegūtā degsme un azarts darboties. Jo īpaši kopā ar bērniem un jauniešiem, iedrošinot viņus radīt, darīt, izmēģināt, pieredzēt, apzināties, ieraudzīt. Kā arī fantastiskā komanda – projekta grupas meitenes, ar kurām kopīgiem spēkiem izdevās piedzīvot virkni aizraujošu notikumu. Iegūtā pacilājošā sajūta rosina domāt par jaunām iespējām sevi izaicināt un pilnveidot.”

Elīna, viena no projekta īstenotāju komandas: “Šis projekts man lika sajusties līdzīgi tam, kā tas bija, veicot Eiropas Brīvprātīgo darbu, jo dalība projektā bija brīvprātīga. Mana iekšējā motivācija teica, ka šādu projektu vajadzētu īstenot, jo jauniešiem tas ir nepieciešams. Projekta laikā pieredzēju jauniešu radošo potenciālu, foršas idejas un prieku par paveikto. Jaunieši bija patiesi gandarīti, redzot savas gleznas izstādes atklāšanā, kā arī brīdī, kad varēja nostāties pie savas gleznas. Jāsaka, ka man tieši tajā brīdī bija liels saviļņojums.”

Kate, jauniete, kas apmeklēja izstādes atklāšanu: “Man bija liels prieks piedalīties šajā projektā, jo katru reizi notika kaut kas interesants. Pat tad, ja pirms tam bija slinkums atnākt, pēc pasākuma biju priecīga, ka atnācu un varēju radoši pavadīt laiku kopā ar saviem draugiem.”
Ietekme ilgtermiņā

Redzot, cik jaunieši ir iedvesmoti pēc radošās darbošanās, gleznošanas un savu gleznu izstādes atklāšanas, šādi apgūstot jaunas prasmes un attīstot radošumu, Salas novada Bērnu un jauniešu centrā, sākot ar septembri, tiek plānotas regulāras radošās meistarklases jauniešiem.

Elīna Ziediņa, Salas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

Dalīties
Translate »