Jaunieši tiekas ar lēmumpieņēmējiem

Biedrība “Attīstības platforma YOU+” īsteno programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu “Politiķis ir tikai cilvēks”, kura mērķis ir panākt to, ka 2021. gada vasarā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās piedalās pēc iespējas lielāks jauniešu skaits. Tādēļ no 2020. gada jūnija līdz š.g. janvārim jauniešiem bija iespēja tikties ar visiem 15 Liepājas Domes deputātiem neformālās tikšanās reizēs.

Katras tikšanās mērķis bija, neformāli pavadot laiku, iepazīt Liepājas domes deputātus kā cilvēkus un personības, lai palīdzētu stiprināt jauniešu uzticību lēmumu pieņēmējiem un pilnveidotu jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu.

Astoņu mēnešu laikā jaunieši kopā ar deputātiem iesaistījās dažādās aktivitātēs, piemēram, piedalījās orientēšanās spēlēs Beberliņos, veica vides zinību pētījumus Dabas mājā, veidoja iestudējumu Liepājas teātrī, iepazina rallija pasauli, devās ekskursijā pa Karostu, mācījās cīņas trikus, pārbaudīja zināšanas erudīcijas spēlēs un diskutēja par jauniešiem aktuāliem tematiem.

Pasākumi bija smieklu un pozitīvisma pilni. Aktivitāšu laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt lēmumu pieņēmējus kā vienkāršus cilvēkus, uzzināt kādi viņi bija jauniešu gados, ar ko lepojas visvairāk, ko viņi labrāt dara brīvajā laikā, kādas filmas un grāmatas izvēlas lasīt un daudz ko citu. Tāpat jauniešiem bija iespēja padziļinātāk uzzināt par Liepājas domes darbu, domes komitejām, to, kā notiek lēmumu pieņemšanas proces un to kādēļ ir vērts būt pilsoniski aktīvam.

Jaunietis Agnis Strazds par šo projektu raksta: Bija interesanti uzzināt viņu (politiķu) dzīvesstāstus, kā viņi nokļuva līdz šim amatam un bija patiess prieks dzirdēt, ka ikviens no viņiem cenšas uzlabot Liepāju. Kā arī ļoti atzīstami vērtēju organizācijas YOUPluss ieguldījumu šī projekta īstenošanā, jo Viņi man ļāva paskatīties uz Liepājas domes deputātiem savādākā skatījumā, un saprast, ka politiķis tik tiešām ir tikai cilvēks, cilvēks, kurš pēc labākās sirdsapziņas cenšas uzlabot katra Liepājnieka dzīvi!”.

Pasākumi bija pirmā aktivitāte programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektā “Politiķis ir tikai cilvēks”. Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu, palielināt jauniešu iesaisti pašvaldības demokrātiskajos procesos. Projekts ilgs līdz 2021. gada jūlijam un tajā paredzētas 3 galvenās aktivitātes – neformālas diskusijas, kurās jaunieši tiksies ar katru no Liepājas pilsētas Domes lēmumu pieņēmējiem, informatīvā materiāla “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata” izstrāde un projekta noslēguma konference “Politiķis ir tikai cilvēks”.

Projekts “Politiķis ir tikai cilvēks” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Birzgale
Projektu koordinatore
Mob. 22113557
E-pasts: info@youpluss.lv

Dalīties
Translate »