Jaunieši no 6 valstīm iepazīst Latvijas dabu Latgales pierobežā

Biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” jauniešu apmaiņas projekta “Jo dziļāk mežā, jo zaļāk!” ietvaros jaunieši no Armēnijas, Moldovas, Polijas, Ukrainas, Bulgārijas un Latvijas iepazina Latvijas  un ārvalstu dabas vērtības, kā arī to izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībā, piedalījās ikgadējā Nakts sēņošanas festivālā “Ejom bakuot!” un veidoja foto izstādi “Jo dziļāk mežā, jo tuvāk sev!”.

Jauniešu apmaiņas projekts tika īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ietvaros un  norisinājās no 6. līdz 13. septembrim Ciblas novada atpūtas kompleksā “Cirmas ezerkrasts”. Astoņu dienu laikā 30 jaunieši no dažādām valstīm dalījās ar savas valsts pieredzi dabas vērtību saglabāšanā, uzņēmējdarbības integrācijā un problēmjautājumu risināšanā, kas saistīti ar dabas resursiem un to izmantošanu.

Jauniešiem bija iespēja pašiem izbaudīt Latvijas dabas daudzveidību kopā ar mikoloģi Initu Dānielu pētot sēņu sugas, kas satopamas dabas parka “Numernes valnis” teritorijā. Nebija vienaldzīgo arī pēc dalības Nakts sēņošanas festivālā, jo lielākajai daļai jauniešu šī bija pirmā pieredze sēņu lasīšanā naktī. Latgales tematiskā ciema “Meža labumu ciems” dalībnieces savukārt palīdzēja apmaiņas dalībniekiem apzināt, cik plašs ir meža resurss un cik daudz no dabas veltēm ir izmantojamas, lai izveidotu savu uzņēmējdarbību.

Svarīgākais, ko jaunieši apguva apmaiņas projekta laikā ir savstarpēja informācijas apmaiņa par katras valsts kultūru, vērtībām, valodu un dabu, mācīšanās prieks izmantojot neformālās izglītības metodes, pieredze pašiem vadīt zināšanu apguves procesu starptautiska līmeņa projektā.

Jaunieši apmaiņas projekta ietvaros veidoja foto izstādi “Jo dziļāk mežā, jo tuvāk sev!”, kas līdz 13. decembrim ir apskatāma Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā. Izstādē ir iekļautas 22 fotogrāfijas, kuras ataino Latgales dabu un jauniešu sajūtas esot tajā, kā arī izstādi bagātina Ukrainas komandas dalībnieces Anhelinas pašas sacerētais dzejolis par dabu, tās vērtību un trauslumu.

Skaistais rudens laiks un Latvijas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidība apmaiņas dalībniekiem atstāja neaizmirstamus iespaidus par ciemošanos Latvijā, kā arī apziņu, cik vērtīgi ir dabas resursi ik katras valsts attīstībā.

Informāciju sagatavoja:
Inga Bernāne
Biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” priekšsēdētāja vietniece
E-pasts: biedriba.puga@gmail.com

Dalīties
Translate »