Jaunieši iepazīst lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībās

Viss sākās ar vēlēšanos paplašināt mazpulcēnu zināšanas par lēmumu pieņemšanu novadā un stiprinātu apziņu par to, ko mazpulcēni sniedz savam novadam. Diskusijas, mūsuprāt, ir labs instruments ar kā palīdzību gūt vairākas atziņas, kas palīdzētu turpmāk stiprināt mazpulku un lēmumu pieņēmēju sadarbību.

Tā radās projekts “Augsim savam novadam”.

Daudzi jaunieši pirmoreiz dodas uz savu novadu domēm, uzzināja, kā pašvaldībās notiek lēmumu pieņemšana un diskutēja ar to pārstāvjiem.

 

Dažas no viņu pārdomām pēc projekta:

–  Es jau zināju, ka mūsu (Tukuma) novadam ir atsaucīga vadība, kas uzklausa un ņem vērā mūsu viedokli un vajadzības. Šodien vēlreiz par to pārliecinājos. Prieks, ka esam sadzirdēti!

–  Pēc gada (vai ātrāk) ir jāatkārto šāda tikšanās, lai pārrunātu pa šo laiku paveikto.

–   Pirmoreiz esmu šādā pasākumā. Ieguvu jaunas zināšanas par prezentēšanu, tās noderēs forumos, projektu aizstāvēšanā.

–   Uzzināju daudz ko jaunu par domes darbu.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

–   Tā kā projekts vēl tiek īstenots, tad par to, kā  mainījusies projekta dalībnieku dzīve vēl nevaram spriest.

–   Tomēr jau notikušo četru diskusiju rezultātā ir secināts, ka jāpadara mazpulki redzamāki sabiedrībā, lai visi redz, dzird, kas ir Mazpulki, un, ko viņi dara. Kā arī noteikti ir jāatkārto šāda tikšanās pēc kāda laika, lai pārrunātu pa šo laiku paveikto. Diskusijas dalībnieki vēlreiz tiksies konferencē Rīgā „Augsim savam novadam”, kur kopā ar citām pašvaldībām un valsts līmeņa lēmuma pieņēmējiem varēs apmainīties ar viedokļiem par to, kā visveiksmīgāk nodrošināt jauniešu nevalstisko organizāciju uz novada domju sadarbību, lai ieguvēji būtu gan paši jaunieši, gan novads kopumā.
Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

–  Kā pastāstīja 307. Džūkstes mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone, tikšanās bija izdevusies: “Vispirms jau tā bija svarīga pašiem – dažādu skolu mazpulku organizācijām, jo, veidojot kopīgu prezentāciju, redzējām, ko esam paveikuši. Ar prieku secinājām, ka esam ļoti daudzpusīgi. Savukārt pēc tam sarunās domē un darba grupās redzējām, ka mūsu darbs ir pamanīts un ka mūsu idejām ir atbalsts.”

–  Tikšanās saliedēja gan novada mazpulkus, domes pārstāvji novērtēja mazpulcēnu ieguldījumu novada attīstībā. Radās skaidrība par kopīgiem mērķiem un sadarbības veidošanu nākotnē.

–  Savukārt pašvaldību pārstāvji, vērtējot mazpulcēnu padarīto, uzsvēra, ka jaunieši ir darboties griboši un varoši. Viņiem ir daudz ideju. Mazpulcēni var kalnus gāzt! Kopīgās diskusijās dalībnieki meklēja jaunus veidus domes un mazpulcēnu sadarbībai. Domes atzinīgi vērtēja mazpulcēnu ideju par piedalīšanos novada pasākumos – tirdziņos ar savu saražoto produkciju.

Projekta norises vieta: Daugavpils, Krāslava, Tukums, Dobele, Smiltene, Alūksne, Priekule un Talsi.

Iesaistītās valstis: Latvija.

Dalībnieku skaits: 4 diskusijās ir piedalījušies 116 dalībnieki, plānotas vēl 4 tikšanās.

Projekta mērķis: veicināt strukturētu dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī atbildīgajiem par jaunatnes jomu, lai jaunieši apzinātos, kādu devumu viņi sniedz savai un novada attīstībai, mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un iedvesmotu pašvaldības atbalstīt šo jauniešu darbus un idejas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves.

Informāciju sagatavoja:
Zane Šteinberga, Mazpulku mediju un projektu koordinatore

Dalīties
Translate »