Jaunieši apgūst pirmos soļus starptautiskajā uzņēmējdarbībā

2019. gada 31. oktobrī noslēdzas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekts “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai”, kura ietvaros jauniešiem no Latvijas (Jūrmalas), Itālijas (Teračinas) un Somijas (Vāsas) bija iespēja ar neformālās izglītības metožu palīdzību apgūt pirmās iemaņas starptautisku ideju izstrādē uzņēmējdarbībā.

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un prasmes jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.

Projekta īstenošanas termiņš bija deviņi mēneši, sadarbojoties trīs organizācijām no Latvijas, Itālijas un Somijas – Jūrmalas pilsētas domei, Teračinas pilsētas pašvaldībai un Vāsas pilsētas pašvaldībai. Jauniešus motivēja un apmācīja neformālās izglītības treneris Kaspars, kurš palīdzēja iedzīvināt savu uzņēmējdarbības idejas prototipu, izstrādāt mārketinga stratēģiju un finanšu plānus, veikt potenciālo klientu aptauju un citus noderīgus uzdevumus uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Pirmās apmācības ar nosaukumu “Ideju laboratorija” norisinājās aprīļa sākumā Jūrmalā, kurās projektā iesaistītie jaunieši uzsāka darbu pie savu uzņēmējdarbības ideju attīstīšanas piecās starptautiskās grupās. Katra no grupām vienojās par uzņēmējdarbības ideju, piemēram, investīciju platformas izveidi, tūrisma jomas pakalpojumu sniegšanu, materiālu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu, karjeras izaugsmes pakalpojumu sniegšanu. Jūnija vidū norisinājās projekta otrās apmācības Jūrmalas sadraudzības pilsētā Teračinā. Apmācību tēma bija “No idejas līdz produktam”, un tās ietvaros trīs valstu jaunieši apguva jaunas zināšanas par mārketinga stratēģiju un mārketinga komunikācijas veidiem. Trešās apmācības tika organizētas augustā Vāsā, kurās apmācību dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt gūtās zināšanas praksē, prezentējot savas biznesa idejas, finanšu un mārketinga plānus un turpmāko idejas virzību. Prezentācijas vērtēja vietējie uzņēmēji un Junior Achievement Somija pārstāvji, sniedzot praktiskus ieteikumus turpmākajai biznesa attīstībai un resursu piesaistei.

Jaunieši patstāvīgi un grupās strādāja pie mājas darbu sagatavošanas pēc katra no apmācību posmiem, izmantojot saziņu internetā – e-pastā un dažādos sociālajos tīklos. Projekta ideja un līdz ar to arī šī projekta īstenošana bija pašu jauniešu iniciatīva.

Anželika no Jūrmalas dalījās ar savu pieredzi projektā: “Es noteikti izbaudīju katru brīdi projektā, jo ieguvu jaunus draugus, zināšanas par biznesa jomu un citu dalībnieku valstu kultūru. Dalība projektā sniedza iespēju uzlabot manas angļu valodas zināšanas.”

Apmācību rezultātā vairāki jaunieši izteikuši vēlmi turpināt projektā iesākto un attīstīt savas biznesa idejas, vēršoties pēc atbalsta pie vietējiem uzņēmējiem un biznesa inkubatoriem. Vēlam veiksmi!

Ieva Smildziņa
Jūrmalas pilsētas domes
Attīstības pārvaldes
Projektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Dalīties
Translate »