Izmēģināt, mācīties un iesaistīt. #LocalActionYouth

Pilnveidoties pašiem, lai atbalstītu un iesaistītu jauniešus. Iedrošināt jauniešus līdzdarboties un uzņemties, attīstīt teritoriju kopā. Šo un citu mērķu dēļ “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektā “Local Action Youth” tikās vietējās rīcības grupas un jaunatnes darbinieki. Projekta rezultātā tapusi rokasgrāmata, kurā iekļautas aktivitātes un metodes, kā arī vairāki jaunatnes darbam un kopumā sabiedrības iesaistei svarīgi principi.

“Viss sākās ar aizrautīgiem smiekliem un manu interesi par somu valodu,” smejas projekta vadītāja Brigita Medne. “Bet, ja nopietni, tad jau kādu laiku bija doma, ka vietējām rīcības grupām vajadzētu mācīties, kā efektīvāk un interesantāk iesaistīt jauniešus attīstības plānošanā. Idejai izdevās satikt un piesaistīt domubiedrus, tā attīstījās un turpināja augt arī īstenošanās laikā. Sniega bumbas efektā esam nonākuši līdz šai brīnišķīgajai grāmatai, kas, cerams, noderēs arī citiem.”

 

Sadarbība = izaicinājums un iespēja
Projekta ideju uzbūra vietējo rīcības grupu – biedrības “Pierīgas partnerība” un “Ravakka” (Somija) – vēlme izkrāsot un uzlabot savu darbu ar jaunatni. Savukārt Olaines novada pašvaldības jaunatnes darbinieki nāca pulkā ar pieredzi, neizsīkstošu vēlmi pilnveidoties šajā jomā, kā arī interesi uzzināt vairāk par jauniešu uzņēmējdarbības atbalstu.

Apzinoties, ka sadarbībā ir spēks, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā tiešsaistē tika iesniegts un radīts projekts “Local Action Youth” (nosaukums radās, spēlējoties ar vietējās rīcības grupas apzīmējumu angļu valodā – local action group).

Tas ir Stratēģiskās partnerības projekts labās prakses apmaiņai ar mērķi:
•    pilnveidot jaunatnes darbinieku kompetences tēmās: jauniešu iesaiste lēmumpieņemšanā, uzņēmējdarbības veicināšana un komunikācija;
•    veicināt jaunatnes darbinieku un vietējo rīcības grupu sadarbību.

 

Ko tad īsti nozīmē “Vietējā rīcības grupa”?
Izprast vietējo rīcības grupu darbību un izrunāt ar to saistītos jēdzienus bija pārbaudījums projektā iesaistītajiem. Izprast, kā to vienkārši un interesanti izskaidrot, bija viens no šo organizāciju mācīšanās galvenajiem mērķiem projektā.

Vietējās rīcības grupas ir nevalstiskas organizācijas, kas īsteno vietējās teritorijas attīstību, apvienojot uzņēmējus, NVO, pašvaldības un jebkuru interesentu. Bottom-up pieeja, kuru izmanto reģiona attīstības veidošanā, iesaistot vietējo sabiedrību, ir vietējās rīcības grupas vadmotīvs ikdienas darbā. Tās darbojas noteiktā lauku teritorijā (visā Latvijā un Eiropā) un atbilstoši stratēģijai izsludina un administrē projektu konkursus.

Šī pieeja ir vairāk nekā tikai projekti, kas plašāk pazīstami ar nosaukumu LEADER. Tai ir potenciāls mainīt dažkārt iesūnojušu, centralizētu un papīros balstītu veidu, kā mēs mēdzam skatīties uz stratēģiju radīšanu un vietējo attīstību kopumā. Tai ir potenciāls veidot iedzīvotāju, tai skaitā jauniešu, reālajās vajadzībās un darbā balstītu attīstību. Lai pilnvērtīgi un radoši sabiedrības iesaisti nodrošinātu, nepieciešams apdomāt, kā to vislabāk darīt. Šajā procesā talkā var nākt neformālā izglītība un darbs ar jaunatni.

 

Projekta tapšanas process
Projektu veido vairākas nozīmīgas sastāvdaļas:
•    partneru tikšanās – tās nodrošināja pieredzes apmaiņu, kopīgu plānošanu, dažādu cilvēku iesaisti. Pēdējā tikšanās tika veltīta ne tikai projekta izvērtēšanai, bet arī interesantai aktivitātei tīklošanās pasākumā LINC 2018. Projekta komanda dalījās ar metodēm un interaktīvā veidā runāja par jauniešu iesaistes nepieciešamību ar vairāk nekā 300 pasākuma apmeklētājiem – vietējo rīcības grupu pārstāvjiem;
•    apmācības – jaunatnes jomā strādājošie no Latvijas un Somijas tikās astoņu dienu garā, intensīvā mācīšanās piedzīvojumā, kurā iepazina viens otru, izmēģināja dažādas metodes un izbaudīja neformālās izglītības garu;
•    vietējās aktivitātes – dalībnieki īstenoja tādas aktivitātes kā argumentācijas darbnīca jauniešiem veiksmīgākai iesaistei lēmumu pieņemšanā, Jauniešu Forums, “Uzņēmīgo Cafe” (kas ir pasākums, kurā uzņēmēji kopā ar jauniešiem strādāja pie reāliem uzņēmējdarbības izaicinājumiem), “Sadarbības kosmoss” (pasākums, kas palīdzēja jaunatnes darbiniekiem un vietējo rīcības grupu pārstāvjiem atrast vienam otru “dažādās galaktikās” un iepazīties), “PP + jaunieši = …?”, kas izvērtēja organizācijas darbu un īstenotos projektus, Youth LEADER (jauniešu ideju atbalsta iespēju popularizēšana) u.c. Pēc pasākumiem dalībnieki savā starpā dalījās ar saviem iespaidiem un galvenajiem secinājumiem. Liela daļa no tiem tika apkopota un iekļauta projekta laikā tapušajā rokasgrāmatā.

 

Rakstīšanas un rediģēšanas prieki, šokolāde un limonādes
Projektā sākotnēji bija ieplānots apkopot paveikto un uzrakstīt “vadlīnijas”. Tam bija ieplānots aptuveni mēnesis laika. Skan pietiekami skaidri un izdarāmi. Taču projekta laikā, augot zināšanām un aizrautībai, radās ideja, ka vērtīgāk būtu radīt reālu, praktiski izmantojamu rokasgrāmatu.

Tā spēcīgāk un interesantāk atspoguļotu projektā atrastās un izmēģinātās metodes, kā arī runātu par jaunatnes jomai un sabiedrības iesaistei kopumā svarīgiem jautājumiem, ne tikai sarindotu īstenotās aktivitātes. Šī dziņa pēc vērtīga un pārdomāta satura un noformējuma pārvērtās aizraujošā negulētu nakšu, daudz dažādu cilvēku iesaistes, pārmērīga šokolādes un limonāžu patēriņa pilnā piedzīvojumā. Tas viss vainagojās ar lielisku rezultātu!

Uzrunāts ar kādu no trijiem projektā radītiem saukļiem uz vāka, lasītājs var iegrimt grāmatā pie tējas tases, ieskatīties, lai izmantotu kādu konkrētu aktivitāti, vai uzzināt vairāk par kādu no pamatidejām. Grāmatā ir četras nodaļas:
•    Ievads (Introduction), kas atspoguļo projekta ideju, tajā iesaistītās organizācijas un projekta ceļu;
•    Pamatprincipi (Key concepts), kas piedāvā skatījumu uz tādiem projektā svarīgiem tematiem kā dizaina domāšana, neformālā izglītība, līdzdalības kāpnes, sabiedrības virzīta vietējā attīstība
•    Metodes un aktivitātes (Methods and activities), kur lasītājs var iepazīties un izmēģināt kādu no mūsu piedāvātajām metodēm un aktivitātēm, piemēram, uzņēmējdarbības izaicinājums, debates, aptaujas veidošana, simulācijas spēle “Kā attīstīt pilsētu?”, video veidošana u.c.
•    Uzzini vairāk (Check out more), kurā iekļauta nozīmīga informācija par projekta partneriem, dažādām mājaslapām, “Erasmus+” programmu.

Autoru mērķis bija veidot reāli izmantojamu rokasgrāmatu – tā, lai tā iegūtu nevis putekļu kārtu, bet drīzāk apbružātus stūrīšus. Vairākas no lapām ir izplēšamas un izmantojamas aktivitātēm, aizmugurē izveidotas aploksnes materiālu glabāšanai. Lasītājs tiek aicināts rakstīt grāmatā savas domas un piemērus. Ir piedomāts, lai arī teksts būtu pietiekami vienkāršs un saistošs, bet netiktu pazaudētas svarīgās idejas. Tajā pašā laikā grāmata pievēršas arī “lielajai bildei” un rosina lasītāju pievērst uzmanību līdzdalībai kā pašam pamatam ne tikai darbā ar jaunatni, bet jebkurā aktivitātē.

Jūtot vēlmi nosvinēt un popularizēt grāmatu, tika organizēti grāmatas atklāšanas pasākumi gan Latvijā, gan Somijā.

“Projektā runājam par to, ka jaunieši bieži tiek uztverti kā viena grupa un ietīti stereotipos, bet šis projekts un grāmata – jauniešu ierosināti un īstenoti – rāda, ka jaunieši var daudz. Simboliski, ka grāmatas tapšanas process sakrita ar pašu projekta ideju – mācīties, pilnveidot sevi, lai atbalstītu citus. Radot materiālu un aktivitātes citiem, arī mēs kā grāmatas autori un citi projektā iesaistītie ļoti daudz procesā mācījāmies,” tā grāmatas autors Ārons Tolands (Aaron Toland).

Izmēģini, iedvesmojies, pielāgo un dalies!
Projekta laikā tapusī rokasgrāmata pieejama: ej.uz/LocalActionYouth_Handbook!

Jautā un dalies idejās: localactionyouth@gmail.com. Metodes un idejas atspoguļojam arī šeit: facebook.com/localactionyouth!

Projektu “Local Action Youth” īstenoja biedrība “Pierīgas partnerība”, “Ravakka” un Olaines novada pašvaldība. Tas tika īstenots no 2017. gada 29. septembra līdz 2018. gada 28. jūlijam.

Foto: Ārons Tolands (Aaron Toland)
Brigita Medne, projekta vadītāja

Dalīties
Translate »