Ieklaušana

Pasākuma “Izaugsmes ceļojums” laikā, “Latvijas Neredzīgo biedrība” tika godināta nominācijā “Iekļaušana”. Tās īstenotajos programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, vairāk nekā 80% no iesaistītajiem dalībniekiem ir bijuši jaunieši ar īpašām vajadzībām. Kopš 2018. gada biedrība ir aktīvi pievērsusies Latvijas vājredzīgo un neredzīgo jauniešu iespēju paplašināšanai un jaunu zināšanu apguvei caur neformālo izglītību.

Dalīties
Translate »