“Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts | Biedrības “Piepildīto sapņu istaba” pieredzes stāsts

Šī gada rudenī biedrība “Piepildīto sapņu istaba” noslēdza “Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu BODY POSITIVE, kura mērķis bija sniegt jaunatnes jomas profesionāļiem zināšanas, prasmes un praktiskus rīkus, lai ar jauniešiem veidotu diskusiju par dažādām ar ķermeņa tēlu saistītām tēmām un palīdzētu viņiem veidot pozitīvu attieksmi pret savu ķermeni. Galvenā aktivitāte šī projekta ietvaros bija mācību kurss, kas notika Siguldas pusē no 2. līdz 9. maijam. Tajā piedalījās 28 jaunatnes darbinieki un neformālās izglītības aktivitāšu vadītāji no 10 valstīm – Latvijas, Īrijas, Čehijas, Slovākijas, Austrijas, Slovēnijas, Francijas, Serbijas, Ziemeļmaķedonijas un Spānijas.

Kermeņa paštēls ietekmē vairāk nekā šķiet

Kas ir BODYPOSITIVE un kāpēc šī tēma ir svarīga jaunatnes jomā un izglītībā? BODYPOSITIVE ir sociāla kustība, kas sakņojas pārliecībā, ka visiem cilvēkiem vajadzētu pozitīvi uztvert savu un citu cilvēku ķermeņus. Šī kustība iestājas par visu ķermeņa tipu pieņemšanu un novērtēšanu neatkarīgi no to formas, lieluma vai izskata. Tāpat arī par to, lai sabiedrībā tiktu iekļauti cilvēki ar dažādu dzimuma identitāti, seksuālo orientāciju, ādas krāsu, vecumu, kā arī ar dažādiem fiziskās vai mentālās veselības traucējumiem, tādējādi tā ir svarīga arī sociālās iekļaušanas kontekstā. BODYPOSITIVE kustība ir vērsta arī uz kritiskās domāšanas veicināšanu. Tā aicina analizēt un aizdomāties par to, ka skaistuma ideāli mēdz būt nereāli un tiem nevajadzētu kļūt par iemeslu kāda cilvēka zemākam pašvērtējumam vai atstumšanai.

BODYPOSITIVE ideju ieviešana jaunatnes darbā

Ir daudz labu iemeslu ieviest BODYPOSITIVE idejas jaunatnes darbā. Šī kustība mums māca, ka mēs esam daudz vairāk par savu izskatu. Tā māca būt kritiskākiem pret mediju saturu un vairāk novērtēt, ko ķermenis mums palīdz sasniegt. Tā māca būt drosmīgākiem un emptātiskākiem savās izvēlēs un rīcībā.

Jauniešiem Latvijā un daudzās citās valstīs šobrīd nav daudz iespēju atklāti runāt par visu ar ķermeni saistīto. Šī tik ļoti svarīgā, reizēm neveselīgos veidos prātu pārņemošā tēma gandrīz nemaz netiek skatīta mācību stundās skolā. Pētījumi rāda, ka negatīvs ķermeņa tēls var izraisīt dažādas fiziskās un garīgās veselības problēmas, tostarp depresiju, ēšanas traucējumus un pat domas par pašnāvību. Ja vēlamies iedrošināt jauniešus uzņemties iniciatīvu un līdera lomu, publiski runāt par viņiem svarīgo, mums ir jāpārliecinās, vai viņi nebaidās kļūt redzamāki un dzirdamāki tāpēc, ka viņiem nepatīk savs izskats – pētījumi rāda, ka negatīva sava ķermeņa uztvere var atturēt no aktīvas līdzdalības gan mācībās, gan pilsoniskajā sabiedrībā.

Ieguvumi dalībniekiem

Mācību kursa programma ietvēra sešas galvenās tēmas – BODYPOSITIVE kustības vēsture, galvenās idejas un kritika, drošas un iekļaujošas vides radīšana, darbā ar ķermeni un kustību vadītu aktivitāšu vadīšana jauniešiem no sociāli mazaizsargātākām grupām, darbs ar trigeriem, esošo neformālās mācīšanās metožu analīze un pārveide no BODYPOSITIVE kustības skatu punkta, kā arī jaunu neformālās izglītības metožu radīšana un testēšana, lai veicinātu jauniešu pārliecību par sevi, sava ķermeni un sevis pieņemšanu.

Mācību dalībniekiem šī bija iespēja izanalizēt un uzlabot savu neformālās mācīšanās aktivitāšu vadīšanas stilu, apgūt jaunas metodes darbam ar jauniešiem, kā arī padziļināt izpratni par to, kā ķermenis un viss ar to saistītais ietekmē mūsu identitāti un spēju mācīties.

“Šī man bija ļoti spēcīga pieredze,” saka Maja, mācību dalībniece no Slovēnijas. “Es ne tikai apguvu jaunas pieejas un metodes, bet arī sapratu dažādas svarīgas lietas par sevi. Aktivitātes izaicināja un palīdzēja stiprināt saiti ar sevi un vairāk novērtēt savu ķermeni. Tas noteikti nebūtu iespējams bez projekta komandas, kam no sirds rūp šī tēma un kas radīja ļoti atbrīvotu gaisotni, lai mēs spētu atklāti diskutēt. Daudz mācīšanās notika arī brīvajā laikā, kad dalījāmies ar savām zināšanām, pieredzi, likām pamatus jaunai draudzībai un iespējamai sadarbībai nākotnē.’’

Projekts sniedza lielisku iespēju iesaistītajām organizācijām stiprināt savu darbinieku un brīvprātīgo kompetences, tai skaitā mūsdienās tik noderīgo spēju strādāt starptautiskā vidē un sadarboties ar dažādu valstu cilvēkiem. Pēc atgriešanās no mācībām dalībnieki savās organizācijās ir inicējuši jaunas neformālās izglītības nodarbības jauniešiem par ķermeņa tēlu un kritisko domāšanu. Tāpat dalībnieki arī integrējuši apgūtās metodes un principus izglītojošam darbam ar jauniešiem savās esošajās aktivitātēs. Tā kā šī tēma ir tik nozīmīga jauniešiem un vairākās projektā iesaistītajās valstīs šobrīd vispār nav nekāda izglītojoša piedāvājuma šajā jomā, tad ar projekta palīdzību esam kaut mazliet uzlabojuši jauniešiem pieejamās aktivitātes, piedāvājot viņiem interesantas un aktuālas jaunas iespējas. Jaunās idejas un jaunie kontakti tiek izmantoti arī, lai veidotu jaunas sadarbības, tostarp jaunus starptautiskos projektus.

Organizatoru atziņas

Kādas ir dažas mūsu pašu atziņas pēc kursa? Viens no mācību vadītājiem, Gabriels Vivas Martinezs, uzskata, ka iespējas reflektēt un apšaubīt ķermeņa normativitāti ir ārkārtīgi svarīgas. “Darba procesā identificējām vairākas tēmas saistībā ar ķermeņa tēlu, ko noteikti ir vērts pētīt tālāk. Piemēram, ķermenis un novecošanās, ķermenis un tehnoloģijas, ķermenis, spējas un iespējas. Šo mācību pieredze man atgādināja, ka strādāt ar šo tik ļoti piesātināto tēmu gan personiskā, gan politiskā ziņā nebūt nav viegli ikdienas jaunatnes darbā. Taču ar proaktīvu attieksmi mēs varam radīt jauniešiem iespējas sākt par savu ķermeni domāt citādāk. Arī mūsu pašu ķermeņi apzināti vai neapzināti spēlē lielu lomu ikdienas darbā ar jauniešiem. Ir vērts pievērst vairāk uzmanības tam, kā ķermeni varam izmantot izpausmei, komunikācijai, kā par to labāk rūpēties un kā varam jauniešiem būt sevis apzināšanās un sevis pieņemšanas piemērs.”

Pandēmijas radītie izaicinājumi

Projekta īstenošanas laikā saskārāmies arī ar pandēmijas radītajiem izaicinājumiem – mācības nācās vairākas reizes atcelt ierobežojumu dēļ. Diemžēl, lai arī pandēmija, šķiet, ir gandrīz pārvarēta, liela neskaidrība par politisko situāciju Eiropā paliek. Tā rada daudzus riskus neformālās izglītības projektu īstenotājiem. Mūsuprāt, šobrīd ir labs laiks tādu projektu veidošanai, kas ietver gan aktivitātes klātienē, gan arī tiešsaistē. Daudzi cilvēki ir kļuvuši mazāk atvērti ceļot un intensīvi strādāt un dzīvot kopā ar citiem. Arī šī projekta laikā izmantojām iespējas tēmu aktualizēt tiešsaistē. Mēs, piemēram, piedalījāmies podkāsta epizodē un rīkojām vebināru jaunatnes darbiniekiem no visas Eiropas. Tas deva labu iespēju dalīties ar projekta laikā gūtajām atziņām, attīstītajiem konceptiem un metodēm.

 

Pieredzes stāsta autore: Inese Minšī, mācību vadītāja

Dalīties
Translate »