Drosme darīt un ietekmēt – “Latvijas Sarkanais Krusts” jauniešu pieredzes stāsts

“Ko jūs parasti darāt? Vai esat topošie ārsti? Vai dodaties uz Āfriku misijās?” Šie ir tikai daži no jautājumiem, ko saņem mūsu jaunieši, kad krekliņos ar sarkanā krusta emblēmu redzami Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos, Limbažos, Dagdā, Kurzemes pilsētās un citviet Latvijā.

Mūsu organizācija īsteno darbu ar jaunatni un aicina jauniešus  iesaistīties kādā no struktūrvienības – Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) – 5 darbības programmām:

  1. Pirmā palīdzība;
  2. Veselības veicināšana un atbildība pret ilgtspējīgu vidi;
  3. Sociālā integrācija;
  4. Diskriminācijas un vardarbības mazināšana;
  5. LSK un LSKJ ideju popularizēšana, reģionālā un starptautiskā sadarbība.

Jaunieši var kļūt par organizācijas brīvprātīgajiem, biedriem vai darbiniekiem jebkurā no 24 Latvijas Sarkanā Krusta komitejām. 2019. gadā Latvijā darbojās vairāk kā 10 LSKJ nodaļas dažādos Latvijas reģionos. Jaunieši veic humāno darbu sabiedrības labā. Lepojamies ar mūsu enerģisko jauniešu idejām un apņēmību tās realizēt! Jaunatnes projekti – gan starptautiski, gan nacionāli –  ir viens no rīkiem, ko savā darbā vērtējam kā ļoti nozīmīgu un vērtīgu jauniešu attīstībai un pozitīvai ietekmei uz sabiedrību. Turklāt projektu īstenošana ir arī iespēja organizācijai piesaistīt papildu finansējumu, kas mūsdienās nav mazsvarīgi.

2019. gadā mūsu organizācijas jaunieši piedalījās 4 starptautiskos programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektos,  jaunatnes darbinieki devās uz 3 jaunatnes darbinieku mācībām ārvalstīs, bet Latvijas robežās īstenojām 3 skaistas un ļoti svarīgas solidaritātes idejas par tādiem tematiem kā jauniešu mentālā veselība, bērnu un jauniešu sociālā integrācija un jauniešu drošība nelaimes gadījumos. Visas 3 idejas varējām īstenot, pateicoties programmai “Eiropas Solidaritātes Korpuss”.

2020. gadā īstenojam vēl vienu solidaritātes projektu par jauniešu mentālās veselības tēmu “Elpo, lai priecātos 2”.

 

Kāpēc jauniešu projekti mūsu jauniešiem?

Katrs jauniešu projekts vienlaikus ir gan lieliskas pieredzes un zināšanu gūšanas avots, gan neaizmirstams piedzīvojums. Īstenoto projektu ieguvēji ir gan sabiedrība, gan paši projektā iesaistītie. Jaunie cilvēki kļūst pašpārliecinātāki, zinošāki, prasmīgāki, viņi iegūst piederības sajūtu, attīsta atbildību un uzņēmību. Iegūtā pieredze un zināšanas palīdz jauniešiem attīstīt savas idejas turpmākajām aktivitātēm, viņi iemācās formulēt mērķus, uzdevumus un tiekties pēc rezultātiem, ko paši izvirzījuši. Viņi arī iemācās organizēt savu laiku. Katra projekta komanda visbiežāk darbu sāk kā paziņas un domubiedru grupa, taču projekta noslēgumā jaunieši kļūst par labiem draugiem. Viņi mācās kopā strādāt un kopīgi risināt neplānotas situācijas. Tās ir prasmes, kas jauniešiem būs vērtīgas nākotnē, stājoties darba attiecībās.

 

Latvijas Sarkanā Krusta īstenotie projekti programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros 2019. gadā:

“Elpo, lai priecātos” ELPA (Latvija) -projektā tika organizēta informatīvu pasākumu sērija jauniešiem (15-30 gadi) par mentālo veselību un par tādiem tematiem kā prāta ietekme uz ķermeni, jauniešu depresija, panikas lēkmes un veģetatīvā distonija, prokrastinācija un meditācija. Tika izstrādāti informatīvi materiāli par mentālo veselību, kas pieejami ikvienam Latvijas Sarkanā Krusta mājaslapā.

“Rosība “Burtniekā”” (Latvija) projekta ietvaros vairāk nekā 40  bērni un jaunieši no īslaicīgās uzturēšanās mītnes “Burtnieks” piedalījās aktivitātēs, kas sekmē radošumu un pašpārliecinātību. LSK jaunieši izstrādāja informatīvu video, kura mērķis ir brīvprātīgā darba popularitātes veicināšana Latvijas jauniešu vidū.

“Viena dzīvība” (Latvija) – projekts norisinājās Limbažos, Saldū, Balvos un Daugavpilī, kur jaunieši apgūst pirmo palīdzību sertificētu LSK pirmās palīdzības instruktoru vadībā ar mērķi kļūt par vienaudžu izglītotājiem un nodot iegūtās zināšanas publiskos pasākumos.

 

Ko jaunieši paši saka par piedzīvoto projektos?

Tas ir unikāli un iedvesmojuši, ka mūsu jaunieši var veikt tādas aktivitātes, kā brīvprātīgo darbu, apgūt praktiskas iemaņas jomā, kas interesē, īstenot projektus no A līdz Z, iepazīt starptautisku vidi, praktizēt starpkultūru komunikāciju svešvalodās un ne tikai… Lūk, daži no jauniešu iespaidiem pēc projektiem un aktivitātēm.

“Es biju viens no idejas autoriem projektam ELP[A]. Mēs (brīvprātīgie) bijām noraizējušies, vērojot, kāda ir mūsu vienaudžu mentālā veselība. Mēs bijām gatavi kaut ko darīt lietas labā un mēģināt mainīt situāciju. Mums izdevās, mēs sasniedzām vairāk nekā 120 jauniešus nepilnos 9 mēnešos,” Vija.
“Kopā ar komandu projektā “ELP[A]” izgatavoju materiālus, kas jauniešiem varētu noderēt grūtā dzīves situācijā. Arī pats esmu ļoti daudz ko iemācījies,” Kārlis.
“Es mācījos, kā rakstīt projektu,  kopā ar komandu izstrādājām projekta pieteikumu un iesniedzām finansētājam JSPA. Pēc projekta apstiprināšanas, 12 Latvijas un 13 Itālijas jaunieši satikās un ļoti daudz ko iemācījās cits no cita. Mēs piedalījāmies bruņota konflikta simulācijā, lai izprastu starptautisko humanitāro tiesību nozīmi un lomu,” Alise.

“Vairāki bērni no sociālā riska ģimenēm, kas uzturas īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks”, pateicoties mūsu idejām un projektam “Rosība ”Burtniekā””,  pirmo reizi apmeklēja kino teātri,” Gustavs.

 

Sigita Skujiņa, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes vadītāja

Dalīties
Translate »