“Connection within You(th)” | Alūksnes un Apes novada fonda jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta pieredzes stāsts

No 2022.gada 4. līdz 10.aprīlim Smiltenes novadā, netālu no Apes, viesu namā “Melderi” notika starptautiskas jaunatnes darbinieku mācības “Connection within You(th)”.

Attēlā redzami jaunatnes darbinieki mobilitātes projekta mācībās

Par projektu “Connection within You(th)”

“Connection within You(th)” jeb “Saikne ar sevi un citiem” – brīdis, kad mēs apstājamies, ieelpojam dziļāk, ieklausāmies sevī un apkārt notiekošajā, ieraugām cilvēkus, kuri mums ir blakus, un pamanām vidi, kurā atrodamies. Projekts “Connection within You(th)” tika veidots, lai jaunatnes darbiniekiem no 8 valstīm sniegtu iespēju un laiku, ieklausīties sevī, apkārtesošajos un apkārt notiekošajā, kas rezultātā sekmē jaunatnes darbinieku kompetences veidot ilgtspējīgu un drošu mācīšanās vidi jauniešiem, jo īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Nedēļu ilgajās mācībās uzmanība tika pievērsta “dārgumiem”, kas slēpjas katrā no mums, un kā mēs tos varam sniegt savām kopienām, kolēģiem, jauniešiem.

Mācību norise, ieguvumi un sniegtās iespējas

Kopā pavadīto dienu laikā ar treneriem no Rumānijas un Latvijas – Sandru Horea, Bogdanu Romaniku un Leldi Gustu – dalībnieki iepazina četras saiknes pakāpes – cilvēka saikni ar sevi, cilvēka saikni ar citiem, cilvēka saikni ar dabu un cilvēka saikni ar pasauli. Tika arī uzzināts vairāk par Bila Plotkina izstrādāto cilvēka psihes veseluma karti (“Map of Wholeness”), un kā šis modelis var palīdzēt darbā ar jauniešiem, uzlūkojot katru indivīdu jau kā pilnību, kam ir jāaktivizē resursi, kas jau mitinās katrā no mums. Padziļināti tika iepazīts arī mentorings un elementi, kas ir nozīmīgi mentoringa procesā, kā klausīšanās, rosinošo jautājumu uzdošanas, spoguļošanas un novērošanas prasmes.

Mācību norises vieta patiesi sniedza iespēju dalībniekiem būt dabā, mežos un pļavās, veltot savu uzmanību pilnībā mācību programmai un procesiem, kas norisinās viņos.

Vienā no pēdējām mācību dienām treneri sniedza iespēju dalībniekiem veidot nodarbības vienam priekš otra, tādējādi nododot “dārgumus”, kas tika atklāti mācību laikā. Šo aktivitāšu klāstā bija gan dažādas nodarbības, kas saistītas ar kustību un ieklausīšanos sevī, smiešanos un sevis aktivizēšanu kopā ar citiem, dažādas mākslas terapijas metodes, dziedāšana, stāstu stāstīšanu. Un tas viss, paturot prātā klausīšanās prasmes, rosinošo jautājumu uzdošanu, refleksiju, spoguļošanu.

Attēlā redzami jaunatnes darbinieki mobilitātes projekta mācībās

Projekta dalībnieku atziņas

Viena no projekta dalībniecēm stāsta: “Šis projekts ir man palīdzējis saņemties pēc pandēmijas laika, pietuvoties sev un tiešām just, ka mani mērķi ir sasniedzami un to sasniegšana var palīdzēt arī citiem”.

“Es jutos daudz mierīgāka, domājot par turpmākajiem soļiem savā karjerā, esmu vairāk gatava uzticēties tam, kas ar mani notiek, pret sevi attiecos daudz mīlošāk un pieņemošāk. Esmu gatava rīkot savus pasākumus un apmācības citiem. Šis projekts tiešām ir bijis acis atverošs, dodot iespēju saredzēt šīs pasaules dažādību un iespējas, ko tā sniedz,” rezumē cita dalībniece.

Projektā  piedalījās jaunatnes darbinieki, skolotāji, terapeiti un dažādu nevalstisko organizāciju un neformālo grupu dalībnieki no Latvijas, Slovākijas, Slovēnijas, Rumānijas, Īslandes, Portugāles, Itālijasun Grieķijas.

Projekts tika veidots 2019. gadā, un jau tad mums kā organizatoriem bija vēlēšanās un nepieciešamība radīt vidi, kur tik tiešām varētu apstāties un ieklausīties. Taču ar visu, kas pasaulē notika, šis projekts tika īstenots tikai 2022. gada pavasarī. Nepieciešamība tiešām apstāties un ieklausīties bija tikai pieaugusi, kas, neskatoties uz papildu sarežģījumiem, ļāva mums šo projektu īstenot.

Projektu “Connection within You(th)” īstenoja nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”. Projektu atbalsta Eiropas Savienības programma “Erasmus+”, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Stāstu sagatavoja projekta aktivitāšu koordinatore Lelde Gusta

Dalīties
Translate »