Cilvēktiesības

Pasākuma “Izaugsmes ceļojums”‘ laikā, balva nominācijā “Cilvēktiesības” tika pasniegta kultūras biedrībai “Alternatīvā realitāte”, kas savos īstenotajos projektos visaktīvāk ir pievērsusies cilvēktiesību un sociālās iekļaušanas jautājumiem. Tāpat biedrība ir arī īstenojusi solidaritātes projektu par diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām, lai izskaustu neiecietību un popularizētu Eiropas vērtības.

Dalīties
Translate »