Brīvprātīgais darbs kā vērtīga iespēja, lai mācītu un mācītos | Pieredzes stāsti

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektos mācīšanās process ir viena no galvenajām sastāvdaļām un tas notiek visu laiku. Neformāla un ikdienēja mācīšanās palīdz izprast mācību pieredzi, ņemot vērā konkrētu prasmju apgūšanu, izpratni par kādas jomas darbības pamatprincipiem vai sevi kā cilvēku. Neformālās izglītības pamatā ir aktīva līdzdalība un pašrefleksija. Jauniešiem ir iespēja apgūt un attīstīt jaunas prasmes, piemēram, strādāt komandā, komunicēt un risināt problēmas. Tāpat tā dod iespēju jauniešiem apgūt būtiskas kompetences, kas veicina viņu personīgo attīstību un sekmē aktīvu līdzdalību sabiedrībā, tādējādi uzlabojot arī viņu nodarbinātības iespējas nākotnē.

Brīvprātīgais darbs ir vērtīga mācību pieredze visām iesaistītajām pusēm – gan organizācijai, gan iesaistītajām mērķa grupām, kopienai, gan arī projektā iesaistītajam brīvprātīgajam. Ārvalstu brīvprātīgie bieži iepazīstina uzņemošās valsts iedzīvotājus ar savu kultūru un tradīcijām, vienlaikus apgūstot vietējos paradumus un valodu. Šāda apmaiņa bagātina gan brīvprātīgo, gan uzņemošās valsts sabiedrības dzīvi kopumā. Savukārt jaunieši, organizējot un plānojot aktivitātes, iegūst nozīmīgas prasmes un mācās – darot. To apliecina arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra, biedrību “Jauniešu organizācija “Ligzda”” un “European Association “World-Our Home”” Talsu novada fonda un Gulbenes novada pašvaldības pieredzes stāsti.

Niko no Gruzijas dalās savā talantā un iedvesmo Alūksnes jauniešus

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs ir īstenojis vairākus brīvprātīgā darba projektus un uzņēmuši jauniešus no Eiropas gandrīz 20 gadus. Kā paši jauniešu centra pārstāvji uzsver: “Mums šķiet, ka projekts ir veiksmīgs tikai tad, ja brīvprātīgais atrod iespējas kā pašrealizēties Latvijā un Alūksnē, var attīstīt savas intereses un prasmes.” 2022. gada septembrī brīvprātīgajā darbā jauniešu centrā ieradās Niko no Gruzijas.

Ārvalstu brīvprātīgā Niko no Gruzijas sirdslieta ir šahs. Viņš to attīstīja jauniešu centra pulciņā, palīdzot gan pedagogam ikdienā, gan organizējot šaha turnīrus Alūksnē. Kā piemēru var minēt Leo Kokles šaha turnīru Alūksnes muzejā.

Niko sākumā bija kautrīgs, bet ar laiku ar lielāko prieku metās savu iniciatīvu realizēšanā. Pēc viņa pašiniciatīvas tika apbraukātas Alūksnes novada skolas, kur Niko dalījās ar prezentāciju par Gruziju un stāstīja par savu pieredzi dažādās jomās. Viņš to darīja ar tādu aizrautību un entuziasmu, ka pat tika pieaicināts uz vairākām angļu valodas stundām skolās, kur ar neformālu pieeju skolēniem deva citu ieskatu šīs svešvalodas apguvē. Tāpat jaunietis ar savu lielisko prasmi iedvesmot un iedrošināt bieži pulcēja diezgan kuplu dalībnieku skaitus sev ierastajās radošajās iknedēļas darbnīcās “Ceturdienas ar Niko”.

Plašāk par Niko pieredzi brīvprātīgajā darbā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā iespējams izlasīt tīmekļvietnes ziņā “Pamest garlaicību un ļauties brīvprātīgam piedzīvojumam | Pieredzes stāsts”.

Kopā ar brīvprātīgajiem mācīties un augt

Biedrības “Jauniešu organizācija “Ligzda”” projekts “Darām Rūjienai” ir bijis kā iedvesmas avots ne tikai pašai biedrībai, bet arī jauniešiem un vietējai sabiedrībai. Tā ietvaros biedrība mācījās, auga un ieguva jaunas idejas, ko būtu bijis grūti izdarīt bez jauniešu klātbūtnes no citām valstīm. Mācīšanās – tā ir biedrības izaugsme.

Projekta ietvaros kopā ar brīvprātīgajiem tika organizētas latviešu tradicionālās svinības, apgūti ziemas sporta veidi un tehnoloģijas, kas palīdzēja jauniešiem plašāk komunicēt ar apkārtējo sabiedrību un citām valstīm. Liels izaicinājums brīvprātīgajiem bija tieši apgūt latviešu valodu, kas palīdz iekļauties vietējā vidē, līdz ar to bieži rodas dažādi kuriozi un jauni termini, ko saprot tikai iesaistītās puses. Īpaši sirsnīgi bija Latvijas gadskārtas svētki, kad kopīgā internacionālā ‘ģimenē’ svinējām Latvijas dzimšanas dienu un lepojāmies ar šo mūsu valsti.

Noe no Francijas pasniedz franču valodas kursus Talsu iedzīvotājiem

Pateicoties Talsu novada fondam un viņu uzņemtajam ārvalstu brīvprātīgajam, Talsu iedzīvotājiem 2023. gadā bija brīnišķīga iespēja mācīties franču valodu pie Noe no Francijas. Brīvprātīgais Noe bija ļoti atvērts un komunikabls. Kursu laikā dalībnieki viņam palūdza, vai būtu iespējams franču valodu mācīties tieši sarunu veidā, lai ar viņa palīdzību uzlabotu valodas zināšanas. Nodarbības tika pavadītas, runājot par Latvijas un Francijas kultūru, izglītību, pieredzi, ģimenēm, hobijiem u.c. Brīvprātīgā jaunieša dzimšanas dienā kursa dalībnieki viņam uzdāvināja Latvijas karogu, jo kādā no lekcijām viņš bija minējis, ka krāj lielus karogus no valstīm, kuras ir apmeklējis. Noe bija pateicīgs par negaidīto dāvanu.

Kad Latvijā ieradās Noe mamma un māsa, tad viņš, zinot, ka viena no franču valodas kursu dalībniecēm Sanda glezno, vēlējās savu ģimeni aizvest uz viņas pirmo gleznu izstādi. Noe ģimene bija sajūsmā gan par tikšanos ar Sandu, gan gleznām un to stāstu. Arī kursu apmeklētājai tas bija skaists piedzīvojums par savām gleznām stāstīt franciski. Pēc izstādes apskates talsiniece aizveda francūžus mazā ekskursijā uz Talsu pauguraines dabas parku, apskatot arī komponista Ludviga van Bēthovena drauga Amendas mājvietu. Kā min pati franču valodas nodarbību apmeklētāja Sanda: “Es ļoti novērtēju šo iespēju un priecātos kādreiz vēl mazpilsētā apgūt franču valodu klātienē kopā ar kādu brīvprātīgo no Francijas.”

Mācīties un pilnveidoties caur neformālo izglītību

Pagājušais gads biedrības “European Association “World-Our Home”” brīvprātīgajiem bija pilns ar piedzīvojumiem, jautriem notikumiem, interesantiem cilvēkiem un pats galvenais – jaunām zināšanām. Brīvprātīgo saimē kopumā bija 9 brīvprātīgie no tādām valstīm kā Turcija, Gruzijas un Ukrainas. Turklāt divi brīvprātīgie no Latvijas – Olga un Kirils – piedalījās īstermiņa brīvprātīgā darba projektā Armēnijā. Brīvprātīgie šajā laikā aktīvi darbojās savos projektos un iepazinās ar vietējiem jauniešiem, tādejādi izveidojot jaunas, starptautiskas draudzības. Tāpat jaunieši daudz mācījās, piemēram, uzlaboja savas angļu valodas zināšanas. Ja atbraucot uz projektu, divas no jaunietēm praktiski nevarēja runāt angļu valodā, tad aizbraucot viņas gandrīz brīvi runāja šajā valodā.

Brīvprātīgā no Ukrainas bija ļoti priecīga par iespēju pilnveidoties un pavadīt mierīgu dzīvi Latvijā, aizbēgot no kara izpostītajām mājām. Rēzeknes multifunkcionālais centrs, kur uzturējās daudzi no brīvprātīgajiem, bija ļoti pateicīgi, ka viņi tik aktīvi darbojās un palīdzēja ikdienas darbā ar jauniešiem ar invaliditāti. Ārzemju jaunieši visa projekta laikā paši izdomāja aktivitātes, dekorēja pasākumus un padarīja centra dzīvi daudz košāku, daloties ar apkārtējiem arī savās zināšanās. Arī pirmsskolas iestādē “Namiņš”, kur  brīvprātīgie darbojās ar bērniem, visi kopā spēlējas un caur spēlēm mācījās. Šajā laikā viņi kļuva par lieliem bērnudārznieku draugiem. Kopumā caur neformālās izglītības metodēm brīvprātīgie projektos mācījās, pilnveidojās un ieguva daudz jauna gan priekš sevis, gan savas nākotnes.

Matteo no Itālijas vada sporta nodarbības Stāķu bērniem

Gulbenes novada pašvaldības sadarbība ar uzņemto brīvprātīgo Matteo no Itālijas ikdienā norisinājās ļoti labi un nereti viņam pašam viņam bija jārealizē kāda no sporta nodarbības daļām Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē. Brīvprātīgais bieži nāca klajā ar idejām kuras aizguvis no interneta, vai paša pieredzes Itālijā. Vien reizēm sporta skolotājs Reinis Felders piepalīdzēja viņam ar padomiem, kā tās labāk pielāgot bērnudārza grupai.

2023. gada aprīlī norisinājās tradicionālā Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā Olimpiskā diena. Stāķu pirmskolas izglītības iestādē to atklāja ar vingrojumu kompleksu deju, kuru bērni bija apguvuši, uzmanīgi sekojot Matteo demonstrējumam. Bērniem ar brīvprātīgo no Itālijas sadarbība bija ļoti laba – pēc viņa došanās prom viņi vēl ilgi interesējās, kur Matteo palicis un kāpēc vairs nepiedalās aktivitātes kopā ar viņiem.

Dalīties
Translate »