Brīvprātīgā darba projekts “Stronger together 2”

 

Atskatoties un izvērtējot 2020. gadu, kurš vēsturē ieies kā absolūti citāds visai cilvēcei, gribas pateikties programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projekta “Stronger together 2” atbalsta komandai, kā arī mazliet domās ieskicēt turpmāko darba cēlienu 2021. gadā.

Katra atsevišķa cilvēka un visu kopā veltītais laiks un darbs ar Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem ir ieguldījumu viņu izaugsmē un pilnveidošanā, līdz ar to arī Eiropas sabiedrības veidošanā. Īstenojot projektu, maināmies mēs kā uzņemošās organizācijas un sadarbības partneri, uzlabojot savu kapacitāti. Gulbenes novada ļaudis gūst informāciju par šādu projektu neformālās mācīšanās iespējām. Audzēkņi pirmsskolās ir patiesi laimīgi par jaunajiem draugiem un viņu piedāvātajām aktivitātēm.

Darbinieki Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē, Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” un Gulbenes novada bibliotēkā ir brīvprātīgo jauniešu draugi, padomdevēji un atbalstītāji viņu ideju īstenošanai.  Annette Czubaiko, Christoph Metzler un Alessia Neri aktīvi un radoši  darbojas ar bērniem un pedagogiem  pirmsskolās, tiešsaistē vada nodarbības un spēles skolēniem, elektroniski sagatavo valodu nodarbības  novada ļaudīm. Deju pedagoga Jāņa Matisona vadībā meitenes piedalās bērnu tautisko deju nodarbībās. Vissirsnīgākais “Paldies!” Ivai Ventai par ieguldīto darbu un laiku, mācot jauniešiem latviešu raito deju soli. Brīvprātīgie atzīst, ka šobrīd viņiem ļoti pietrūkst deju nodarbību ar TDK “Ratiņš”.

Pedagoga vadībā brīvprātīgie apgūst latviešu valodu. Nedaudz ir mainījušās darba formas, bet projektā izvirzītie mērķi paliek. Šajā laikā īpaši jūtama mentoru nozīme projektā, lai jaunieši darbotos un justos emocionāli stabili.

Sadarbības partneri Itālijā, Austrijā, Vācijā mums uzticas, jo ir pārliecināti, ka arī šajā sarežģītajā laikā darīsim labāko, lai jaunieši justos labi, varētu sevi pilnveidot un attīstīt jaunas prasmes. Regulāra savstarpēja komunikācija nodrošina informatīvu materiālu pieejamību partneriem visu projekta īstenošanas laiku. Tie tiek publicēti partneru sociālajos tīklos Eiropas plašsaziņas līdzekļos visu projekta īstenošanas laiku. Katram projektam noslēdzoties, saņemam partneru izvērtējumu par darbu, kas ietver arī jauniešu viedokli.

2021. gads nesīs daudz jaunumu programmas Eiropas Solidaritātes Korpuss projektu iesniegšanā un realizēšanā, taču šis izaicinājums atkal būs iespēja augt un pilnveidoties darba komandai.

Lai 2021. gadā visiem veselība, prieks, lai izdodas visā jaunajā saredzēt iespējas.


Lāsma Lapkaša
Gulbenes 1. PII projekta “Stronger together 2” koordinatore

Dalīties
Translate »