Īstenots projekts “Mandarīnu Zeme: atbalsts un iekļaušana”

Laika posmā no 01.06.2020 līdz 31.05.2021, kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” īstenoja projektu “Mandarīnu Zeme: atbalsts un iekļaušana”. Šis bija darba projekts programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros, kas sniedza iespēju gūt darba pieredzi januiešiem ar ierobežotām iespējām.

Gada laikā četras meitenes ieguva pieredzi dažādās jomās – darba organizēšanā, pienākumu un atbildības izpratnē, mācījās strādāt komandā, kopā ar organizācijas valdi un citiem biedriem, palīdzot īstenot sociāli nozīmīgus projektus.

Šajā laika posmā projekta dalībnieki veica regulāru darbu biedrībā, saistītu ar biedrības organizēto projektu īstenošanu:

  • Projekta “Mandarīnu Zeme” ietvaros rīkotās vasaras nometnes organizēšanu un vadīšanu, rekvizīta sagatavošanu, publicitāti un administrēšanu;
  • Ieklaujošo pasākumu organizēšanu un vadīšanu, rekvizīta sagatavošanu, publicitāti un administrēšanu;
  • Ziemassvētku pasākumu un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta “XeNOphobia2.0” organizēšanu, vadīšanu, rekvizītu un telpu sagatavošanu, publicitāti un administrēšanu;
  • Kultūras projekta “Maija grāfa svētki 2021” organizēšana Rīgā 2021.gada vasarā, ar daļēju bērnu dalību no sociālās atstumtiības riska grupām – organizēšanu un vadīšanu, rekvizītu sagatavošanu, publicitāti un administrēšanu.

Lai sniegtu projekta dalībniekiem iespēju izpaust savu radošo potenciālu, iemācīties plānot savu darbu ilgtermiņā un veicinātu redzamu rezultātu sasniegšanu, tika radīta iespēja sagatavot jauna radošā centra telpas, kopā ar biedrības valdi saskaņot un veikt telpu plānošanu un dizainu, pielāgošanu plānoto pasākumu un darba vajadzībām.

Lai gan darbs ar dažādiem cilvēkiem nav vieglākais, tas noteikti ir viens no interesantākajiem, it īpaši, ja jūsu komandā ir draudzīga atmosfēra. Tas palīdzēja ne tikai atklāt potenciālu un dot impulsu profesionālajā darbības jomā, bet arī personiskajā izaugsmē, kā arī uzņēmējdarbības, mācīšanās mācīties un pilsoniskās prasmes.

Pateicoties aktiermākslas un animatormākslas nodarbībām, valodu kursiem un nometnes līderu apmācībām – projekta dalībnieki sāka justies drošāk, nebaidīties komunicēt un izteikt savas domas, turpināt iesāktos darbus, neskatoties uz dažādiem apstākļiem, kā arī strādāt ar dažādiem cilvēkiem.

Nozīmīga loma bija arī projekta mentoriem. Kopā ar dalībniekiem viņi veica dažādus radošus un administratīvus uzdevumus projektu īstenošanas ietvaros, kas veicināja dalībnieku jaunu iemaņu un zināšanu iegūšanu, ka arī pašiniciatīvu un atbildības līmeņa celšanu.

Darbs komandā, laika menedžments, spēja sadarboties ar dažādiem cilvēkiem, atbildība, patstāvīgums un iniciatīva, “lielās bildes” redzēšana, baiļu pārvarēšana, konfliktu risināšana, atbalsts, izeja no komforta zonas, jaunu tehnisko un digitālo rīku apgūšana, un videi draudzīga uzvedība – tas viss apraksta mūsu gadu kopā.

Laiks paskrēja ātri. Šis gads bija piepildīts ar daudziem izaicinājumiem, un mēs mācījāmies viens no otra. Kopīgi, soli pa solim, sasniedzot mazos mērķus, mums izdevās sasniegt lielākus. Darba projekts formāli ir pabeigts, bet mūsu ceļš kopā turpinās, jo šī vieta jau ir kļuvusi par otrajām mājām.

Dalīties
Translate »