6 citādas metodes, kā iedvesmot grupu personīgai attīstībai

Pirms gada, no 28. maija līdz 7. jūnijam Bernātos biedrība “Piepildīto sapņu istaba” uzņēma starptautisku apmācību kursu “Embodied Leadership”. Apmācību kursā piedalījās 24 jaunatnes un izglītības jomas profesionāļi no desmit Eiropas valstīm. Dažus mēnešus vēlāk ir pabeigti apmācības turpinājuma pasākumi un izvērtēšanas aktivitātes, un esam gatavi dalīties atziņās, kas var noderēt arī citām organizācijām, īstenojot projektus par līderību, uzņēmību, sociālo un pilsonisko kompetenču attīstību.

Apmācības mērķis bija sniegt dalībniekiem iespēju attīstīties kā līderiem un sociālo pārmaiņu vēstnešiem, iniciētājiem un īstenotājiem. Tas ietvēra uzdevumu attīstīt dalībnieku radošumu, uzņēmīgumu, sadarbības un komunikācijas prasmes, empātiju, izpratni par sevi un savas kopienas vajadzībām.

Visas šīs tēmas tika skatītas, strādājot galvenokārt ar ķermeni un kustību, piemēram, improvizācijas teātra uzdevumi palīdzēja labāk sajust un saprast otru cilvēku, līdz ar to arī labāk komunicēt un sadarboties, spēt uzrunāt citus, lai gūtu atbalstu savu mērķu sasniegšanā. Akrobātiskā joga mācīja uzticēties un pieņemt izaicinājumu, kā arī palīdzēja apzināties, ka mūsu spējas un iespējas bieži vien ir daudz lielākas, nekā to iedomājamies. Kopā radot deju horeogrāfiju un mūziku, dalībnieki praktizēja domāšanas stratēģijas un prasmes, kas raksturo radošākos cilvēkus, bet apgūstot ķermeņa darba pamatus, dalībnieki atklāja, cik nozīmīgs atbalsts var būt cieņas, uzmanības un pieņemšanas pilns pieskāriens, un savas spējas palīdzēt otram. Sava ķermeņa, emociju un vajadzību apzināšanās uzdevumi, darbs ar kustību vienatnē, pāros un grupās palīdzēja dalībniekiem rast labāku kontaktu ar sevi un saprast savas vajadzības kā darbā, tā personiskajā dzīvē, kā arī spēt labāk novērst un risināt spriedzes situācijas.

“Mana svarīgākā mācīšanās atziņa – esot atvērtiem un ieklausoties sevī un citos, aug personiskā apmierinātība un laime individuāli un grupā. Šis ir lielisks sākuma punkts man kā līderim, kas vēlas strādāt ar sevi un citiem cilvēkiem,” gala izvērtēšanas anketā norādīja kāds no dalībniekiem. “Mans lielākais ieguvums ir manu līderības prasmju pilnveide – attīstīju spēju pielāgoties, empātiju, komunikācijas prasmes, palielināju savu kapacitāti mācīties, tikt galā ar sevi, novērtēt daudzveidību un atšķirības, uzņemties riskus un radīt inovācijas. Šīs kompetences palīdzēs man strādāt labāk,” apkopo kāds cits dalībnieks.

Tomēr apmācība deva ko vairāk par kompetenču attīstīšanu. Viens no dalībniekiem  gala izvērtēšanā norādīja, ka viņa svarīgākā atziņa ir “nepieciešamība radīt vidi, kur klausīšanās, uzticēšanās, cieņa, atbalsts un atturēšanās no tiesāšanas sniedz cilvēkiem iespēju atvērties, izzināt savas vajadzības un veidot kontaktu ar citiem”. Pateicoties dalībniekiem un izvēlētajām metodēm, šādu grupas vidi apmācībā izdevās radīt. Neierasti drošā, pieņemošā un atklātā grupas gaisotne rosināja pārmaiņas daudzu dalībnieku attiecībās ar viņiem tuvajiem cilvēkiem, atgriežoties mājās, atrisinot ieilgušas problēmas, kā arī palīdzēja radīt skaidru vīziju par vidi, kādu viņi vēlas redzēt savā darba vietā, savā komandā un savā kopienā. Gūtā pieredze arī iedvesmoja strādāt, lai šai vīzijai pietuvotos, organizējot jaunas aktivitātes gan savā organizācijā, gan ārpus tās. Dalībnieku ciešo attiecību rezultāts ir jaunas iniciatīvas, kas tiek kopīgi īstenotas, spītējot ģeogrāfiskajiem attālumiem. Tādējādi projekts ir praktisks piemērs tam, cik produktīva var būt piederība līdzīgi domājošu cilvēku kopienai, kurā tu vari būt tu pats un rast atbalstu. Tas iedvesmo un dod enerģiju. Kā radīt šādu grupas gaisotni apmācību vai apmaiņu ietvaros? Lūk, daži ieteikumi no kursa “Embodied Leadership” pieredzes:

Palīdzi mācīties klausīties. Viena no emocionāli spilgtākajām apmācību kursa aktivitātēm bija rīta aplis, kad, sekojot indiāņu cilšu tradīcijām, katru rītu pa apli tika dots īpašs koka zars, kas dod tiesības runāt cilvēkam, kas to tur rokās. Pārējo uzdevums ir klausīties neiebilstot, neuzdodot jautājumus, nedodot padomus, atbildes un nekomentējot, kā arī nedomājot par savu sakāmo. Dalībnieki varēja runāt par jebko – apmācības pieredzi un atziņām, pagrieziena punktiem savā dzīvē un panākumu stratēģijām. Rīta apļi lika gan kopā smieties, gan raudāt, un tieši dalībnieku uzdrošināšanās būt ievainojamiem un apziņa, ka viņu sakāmais ir svarīgs visai grupai, ka viņos tiešām ieklausās, palīdzēja stiprināt saikni un uzticēšanos grupā.

Esi lomu modelis. Iemieso tās uzvedības, kādas vēlies redzēt grupā, ar kuru strādā. Ja vēlies, lai dalībnieki ir patiesi un atklāti, saņem drosmi atklāt arī kādu nozīmīgu stāstu no savas dzīves. Ja vēlies rosināt uzdrīkstēšanos un riska uzņemšanos, atļauj sev nebūt perfektam un kļūdīties. Paskaidro arī nolūkus un motīvus, kas rosinājuši tevi izvēlēties vienu vai otru tēmu, metodes un darba stilu.

Izmanto pieskārienu spēku. Uzmundrinātāju un komandas veidošanas uzdevumu, kas ietver dažāda veida fizisku kontaktu, izmantošanai apmācībās ir sena vēsture un liels atbalsts. Iekļaujot programmā šādus uzdevumus, palīdzēsi izpausties un veidot ciešāku saikni ar citiem arī tiem cilvēkiem, kas ne tik ērti jūtas verbālajā komunikācijā. Cieņpilna pieskaršanās, sinhrona dejošana un citas enerģiskas aktivitātes stiprina piederības sajūtu grupai. Taču atceries ņemt vērā kultūras normas un atšķirības – ne visi cilvēki jūtas ērti, kad viņiem pieskaras, tāpēc sāc ar vienkāršākām, drošākām aktivitātēm un dodies uz priekšu soli pa solim, vienmēr atstājot iespēju iesaistīties uzdevumos kādā alternatīvā veidā.

Dod laiku sakārtot domas. Apmācību programmas mēdz būt intensīvas un ietvert daudz darba grupās. Taču katrs dalībnieks apmācības laikā pieredz individuālus procesus, kas var būt vēl intensīvāki un nozīmīgāki nekā programmas aktivitātes. Tāpēc brīvais laiks ir svarīgs. Un tāpat ir svarīgas un noderīgas aktivitātes, kas dod iespēju dalībniekiem būt klusumā un vienatnē ar sevi, piemēram, apmācību rītos vai vakaros grupai vari dot automātiskās jeb brīvās rakstīšanas uzdevumu uz laiku no 5 līdz 15 minūtēm vai izmantot mandalu krāsošanu un dažādas citas meditatīvas aktivitātes, tostarp pastaigas dabā.

Pārvērt mācīšanos mākslā. Lai kāda arī nebūtu tava pasākuma tēma, nepiemirsti klasiku. Skaitīt dzejoļus skolā varbūt nebija sevišķi iedvesmojuši. Taču apmācību vidē pa vienam tēmai atbilstošam dzejolim dienā nekaitēs. Izmanto citātus, mākslas darbus, vizualizācijas, performances, – it visu, kas ir mazliet neierasts, taču radoši pauž tieši to vēstījumu, ko vēlies nodot saviem dalībniekiem. Dod iespēju arī dalībniekiem pašiem radīt mākslu – iespējams tādējādi taps arī oriģināli materiāli, ko varēsi izmantot projekta redzamības veicināšanai un rezultātu izplatīšanai.

Līdzsvaro intelektuālo un ķermenisko darbu. Līderība ir viena no tām tēmām, par kuru var daudz lasīt, dzirdēt, runāt, taču visas šīs zināšanas parasti mūs nebūt nepadara par labākiem līderiem. Lai arī zinām, kā darīt būtu pareizāk, vecie ieradumi bieži ir stiprāki. Balstot izaugsmes procesu darbā ar ķermeni, vispirms varam iemiesot jaunos ieradumus, kurus vēlamies praktizēt, piemēram, pārliecību vai sadarbību. Ķermenis bieži ir kustīgāks un elastīgāks nekā mūsu prāts, tāpēc darbs ar ķermeni var sniegt ātrāku un labāku rezultātu, īpaši, kad vēlamies panākt nozīmīgas pārmaiņas sevī, attiecībās ar citiem vai darba vietā, organizācijā. Ķermenis ir instruments, kas dod mums iespēju radīt un palielināt savu personisko starojumu jeb harizmu, paust atbalstu, novērst konfliktus, rast lielāku mieru un stabilitāti. Nav nozīmes par līderību un daudzām citām ar sociālām kompetencēm saistītām tēmām mācīties tikai intelektuāli. Taču arī tikai darbā ar ķermeni un kustību balstīts mācīšanās process daudziem var būt nesaprotams un nepietiekams, jo neesam raduši savā ķermenī ieklausīties un ne vienmēr to saprotam. Metožu daudzveidība ir viens no produktīvas mācīšanās priekšnoteikumiem, tāpēc vienmēr izmanto iespējas apgūt ko jaunu un izmēģināt visdažādākos veidus, kā strādāt ar sevi un citiem, nebaidoties sasaistīt aktivitātes un tēmas, kas šķiet pat pavisam nesaderīgas.

Projekts “Embodied Leadership” ir “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts, kas finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

– Inese Priedīte
Neformālās izglītības apmācību vadītāja

Dalīties
Translate »