Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma rezultāti liecina – jauniešu vidū ir augsta eiropeiskās identitātes apziņa

2022. gadā veiktā starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma (ICCS) jaunākie rezultāti liecina, ka 8. klases skolēnu (aptuveni 14 gadus vecu skolēnu) vidū joprojām saglabājas spēcīga Eiropas piederības sajūta. Šie secinājumi iegūst papildu nozīmi, jo skolēni, kuriem tagad ir 16 gadi, ir uz balsstiesību sliekšņa vairākās ES dalībvalstīs gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

ICCS, ko veic Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA), ir ir pasaulē lielākais starptautiskais un vienīgais pilsoniskās izglītības pētījums, kura mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņa pienākumus, noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā. Pētījuma trešajā ciklā piedalījās 20 programmas “Erasmus+” valstis, tostarp 18 ES dalībvalstis, Norvēģija un Serbija. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Komisija.

Pētījuma dati par Eiropu ietver šādas galvenās atziņas:

  • Demokrātiskās pilsoniskās izglītības ietekme. Pētījumā norādīts, ka 8. klases skolēniem, kuriem ir bijušas plašākas iespējas iesaistīties pilsoniskajā izglītībā, ir ievērojami labvēlīgāks skatījums uz ES salīdzinājumā ar viņu vienaudžiem, kuri ar to saskaras mazāk. Šie skolēni vairāk atbalsta mobilitāti Eiropas iekšienē un stingrāk atbalsta ilgtspējīgu praksi.
  • Eiropas identitāte un pilsoniskā līdzdalība. Skolēni izrāda spēcīgu Eiropas identitāti, izrādot lielāku uzticību Eiropas iestādēm nekā valstu valdībām. Viņi arī pauž gatavību piedalīties Eiropas vēlēšanu procesos.

Šie rezultāti uzsver agrīnas pilsoniskās izglītības potenciālo ietekmi uz jauno eiropiešu politisko un sociālo attieksmi, norādot, ka šodienas izglītības pieejas varētu veidot rītdienas Eiropas politiku un identitāti.

Plašāka informācija, galvenās atziņas, kā arī pats pētījums pieejams Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

Dalīties
Translate »