Sagatavots 21 pilsoņu ieteikums par mācību mobilitātes ārzemēs pieejamību ikvienam

Eiropas Komisija (EK) no 28. līdz 30. aprīlim pulcēja pilsoņus Briselē paneļdiskusijas trešajai un pēdējai apspriežu sesijai par to, kā paplašināt mācību iespējas ārzemēs ikvienam. Pilsoņu paustās idejas tika pārvērstas 21 konkrētā ieteikumā par to, kā atvieglot izglītojamo, pedagogu un darbinieku ārzemju mobilitāti.

Tā kā vispārējais iniciatīvas mērķis ir padarīt mācību vidi pieejamāku ikvienam, paneļdiskusijas ieteikumos ir uzsvērts, cik svarīgi ir palielināt informētību par iespējām un veicināt to cilvēku līdzdalību, kuriem ir mazāk iespēju. Tajos arī izceltas digitalizācijas radītās iespējas un problēmas, un izvirzīti ilgtspējīgi risinājumi, kā samazināt mobilitātes ietekmi uz vidi.

Trijās nedēļas nogalēs martā un aprīlī 150 pēc nejaušības principa atlasīti dažādu vecuma grupu un izcelsmes valstu pilsoņi no visām 27 dalībvalstīm apzināja un apsprieda mācību mobilitātes ārzemēs šķēršļus.

Sagatavotie ieteikumi no pilsoņu paneļdiskusijām

Dalībnieki norādīja uz galvenajām jomām, kurās nepieciešami uzlabojumi. Tāpat tika pievērsta uzmanība prioritāriem risinājumiem, lai palielinātu piekļuvi mācību pieredzei ārzemēs un līdzdalību tajā neatkarīgi no vecuma un izglītības jomas – sākot no skolas izglītības līdz profesionālajai izglītībai un apmācībai, kā arī augstākajai izglītībai, pieaugušo izglītībai un arī neformālās izglītības videi.

Ieteikumi tiks iekļauti EK priekšlikumā Padomes ieteikumam, ar kuru EK nāks klajā 2023. gadā. Tie arī palīdzēs EK parūpēties par mācību mobilitātes stimuliem un novērst šķēršļus. Paneļdiskusijā sagatavoto pilsoņu ieteikumu kopsavilkums pieejams EK tīmekļvietnē.

Vienlaikus EK līdz 3. maijam aizvadīja arī tiešsaistes sabiedriskās apspriešanas par mācību mobilitāti. Par to un iniciatīvu kopumā iespējams uzzināt JSPA tīmekļvietnes jaunumu ziņā “Aicina paust viedokli par mācību iespējām ārzemēs, kas pieejama ikvienam Eiropā”.

Dalīties
Translate »