Pieejamas programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gada vadlīnijas

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka pieejamas programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunās 2023. gada vadlīnijas. Tās latviešu un angļu valodā skatāmas tīmekļa vietnes sadaļā “Dokumenti”.

Aicinām vērst uzmanību, ka abu programmu jaunajās vadlīnijās ieviestas būtiskas izmaiņas. 2023. gada “Erasmus+” vadlīnijās uzsvars ir vērsts uz to, lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas, mazinātu Krievijas iebrukuma Ukrainā sociāli ekonomisko ietekmi, atbalstītu mobilitātes projektus, kas veicina to cilvēku integrāciju, kuri bēg no kara Ukrainā. Tāpat, salīdzinot ar 2022. gadu, palielinātas individuālā atbalsta likmes dienā uz vienu cilvēku:

  • Jauniešu apmaiņas projektos no 34 eiro uz 38 eiro;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos no 59 eiro uz 66 eiro;
  • Jaunatnes līdzdalības projektos no 34 eiro uz 38 eiro;
  • “DiscoverEU” iekļaušanas projektos no 62 eiro uz 70 eiro.

Arī programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektiem, salīdzinot ar 2022. gadu, pieaugušas organizāciju atbalsta, iekļaušanas atbalsta un kabatas naudas dienas likmes:

  • organizāciju atbalstam – aktivitāšu izmaksām no 20 eiro uz 24 eiro dienā;
  • iekļaušanas atbalstam no 7 uz 8 eiro dienā;
  • kabatas nauda no 4 uz 5 eiro dienā.

Savukārt “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektos projekta vadības maksa mainīta no 500 uz 595 eiro mēnesī.

Plašāka informācija par “Erasmus+” vadlīnijām pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, savukārt par “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnjām Eiropas Solidaritātes korpusa portālā.

Vadlīnijas pieejamas sadaļā “Dokumenti”:

Dalīties
Translate »