Noskaidroti labākie darbā ar jaunatni 2023

Balvas supervaroņa formā noliktas uz galda

Foto: IZM

7. decembrī konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2023” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Rundāles pilī, Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2023 – Bauskas novadā, tika sumināti vienpadsmit laureāti astoņās kategorijās no visas Latvijas. Par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā tika izteikta atzinība pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni. Kā ierasts. konkursa laureātiem tika pasniegta īpaša balva – supervaronis, kas apliecina laureātu drosmi un profesionalitāti, veicot darbu ar jaunatni un uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā.

Apbalvošanas ceremonija tika atklāta ar Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres Silvijas Reinbergas uzrunu, kura pateicās Bauskas novada pašvaldībai – Latvijas Jauniešu galvaspilsētai 2023 – par atbalstu pasākuma rīkošanā. S. Reinberga akcentēja, ka balvu ir pelnījuši visi nominanti, jo jaunatnes jomā ikviens strādājošais ir supervaronis, kā arī uzsvēra šajā gadā jomā paveiktos sasniegumus – pirmo reizi pilnīgi visās Latvijas pašvaldībās ir vismaz viens jaunatnes lietu speciālists vai jaunatnes darbinieks, pieaudzis pašvaldību veltītais finansējums darbam ar jaunatni no 5 uz 6 miljoniem, kā arī darbs ar jaunatni iekļauts Pašvaldību likumā kā autonomā funkcija.

Laureāti:

  • Nominācijā “Labākais starts” tika izvirzītas organizācijas un personas, kuras uzsākušas sekmīgu darbu ar jaunatni pēdējo divu gadu laikā. Par uzvarētāju darbā ar jaunatni iesaistīto personu nominācijā tika atzīta Līvānu novada  Multifunkcionālā jaunatnes  iniciatīvu centra “Kvartāls” jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Kursīte-Kozule.
  • Nominācijā  “Straujākais lēciens” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras guvušas straujus panākumus darbā ar jaunatni un darbojas jomā ilgāk par  diviem gadiem. Par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība “Creative Minds for Culture” un Preiļu novada pašvaldība.
  •  Nominācijā “Veiksmīgākais projekts” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras īstenojušas projektus, kas nesuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Par uzvarētāju tika atzīts jauniešu biedrības “Creative Minds for Culture” projekts “Jauniešu līdzdalības platforma”.
  • Nominācijā “Drosmīgākais projekts” tika vērtēti pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni ar īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā. Par uzvarētāju tika atzīts Olaines novada pašvaldības projekts “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam”.
  • Nominācijā “Viedais atbalsts” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras īstenojušas digitālā darba ar jaunatni aktivitātes. Par uzvarētāju tika atzīts nodibinājuma “ViedDoma” projekts “Medijpratība Bauskas novadā”.
  • “Jauniešiem draudzīga vide” tika izvirzīti  darbīgi jauniešu centri un telpas jauniešiem, kurās ir pieejama jauniešiem iekļaujoša, droša un draudzīga vide. Par uzvarētāju tika atzīts Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes  iniciatīvu centrs “Kvartāls”.
  • Nominācijā  “Līdzdalības stiprinātājs” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras būtiski veicinājušas jauniešu līdzdalību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem. Par uzvarētāju pašvaldību nominācija tika atzīta Gulbenes novada pašvaldība un vietējā vai reģionāla mēroga nevalstisko organizāciju nominācijā par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība “Laiks Jauniešiem”, nacionāla mēroga nevalstisko organizāciju nominācijā par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.
  • “Iedvesmas dzirksts” tika izvirzītas personas, kuras iedvesmojušas jauniešus un veicinājušas darba ar jaunatni attīstību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem.. Par uzvarētājiem tika atzīti – Ieva Kaltniece no Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra un Guntis Trops no biedrības “Piedzīvojuma Gars”.
Grupas bilde, kurā cilvēki stāv un tup pils zālē

Foto: IZM

Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vēlas pateikties visiem konkursantiem un ikvienam jaunatnes jomā iesaistītajam par nozīmīgo ieguldījumu ikdienā, veicot darbu ar jaunatni, novēlot drosmīgus un ilgtspējīgus sasniegumus jaunatnes jomā arī 2024. gadā!

Dalīties
Translate »