Jaunatnes darbiniekus aicina piedalīties starptautiskā pētījumā par Covid-19 ietekmi uz darbu ar jauniešiem

Starptautiskais RAY pētniecības tīkls ir uzsācis pētījumu par koronavīrusa Covid-19 ietekmi uz darbu ar jauniešiem Eiropā. Patlaban notiek pētījuma pirmais posms – pētniecības datu vākšana. Līdz jūnija beigām jaunatnes darbinieki visā Eiropā ir aicināti piedalīties tiešsaistes aptaujā.

Pētījuma galvenie mērķi ir:

• izpētīt koronavīrusa pandēmijas īstermiņa un vidēja termiņa ietekmi un paredzamo ilgtermiņa ietekmi uz
darbu ar jaunatni;
• izpētīt galvenās atšķirības starp ietekmi uz dažādām darba ar jaunatni struktūrām, metodēm un pieejām;
• izstrādāt ieteikumus Eiropas jaunatnes programmām un Eiropas jaunatnes politikai par to, kā atbalstīt darbu ar jaunatni, risinot pandēmijas ietekmi uz programmām un tās rezultātiem;

Aicinām visas Latvijas jaunatnes organizācijas un pašvaldību jaunatnes centrus, jaunatnes darbiniekus, kā arī jaunatnes jomas projektu īstenotājus piedalīties aptaujā un sniegt savu ieguldījumu koronavīrusa pandēmijas ietekmes uz darbu ar jauniešiem izpētē.

Tiešsaistes aptaujas anketa ir pieejama šeit. Aptaujas anketa ir angļu valodā, aptaujas aizpildīšana ilgs 10-15 minūtes.

Dalīties
Translate »