Izsludināts konkurss “Labākais darbā ar jaunatni 2023”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA), biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” izsludina konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2023”. Konkursa mērķis ir izteikt atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pretendenti var pieteikties vai tikt pieteikti līdz 7. novembrim (ieskaitot)!

Šogad konkursā mainīts pieteikšanās veids, atvieglojot pieteikšanās procesu. Aicinām visus potenciālos pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu, tā pielikumiem un piedalīties konkursā!

Konkursa uzdevumi ir:

 • popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos;
 • rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā;
 • paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižu.

Konkursā var piedalīties trīs veida pretendenti:

 • jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni (turpmāk – organizācijas);
 • darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, pašvaldības iestādē, jaunatnes organizācijā, biedrībā un nodibinājumā (turpmāk – personas);
 • pašvaldības.

Pretendenta darbībai ir jābalstās darba ar jaunatni jomā Jaunatnes likuma 2. panta otrās daļas izpratnē.

Pretendenti var pieteikties vai tikt pieteikti astoņās kategorijās:

 1. Labākais starts – organizācijas un personas, kuras uzsākušas sekmīgu darbu ar jaunatni pēdējo divu gadu laikā;
 2. Straujākais lēciens – organizācijas un pašvaldības, kuras guvušas straujus panākumus darbā ar jaunatni un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem;
 3. Līdzdalības stiprinātājs – organizācijas un pašvaldības, kuras būtiski veicinājušas jauniešu līdzdalību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem;
 4. Veiksmīgākais projekts – organizācijas un pašvaldības, kuras īstenojušas projektus, kas nesuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 5. Drosmīgākais projekts – organizācijas un pašvaldības, kuras īstenojušas projektus ar īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā;
 6. Viedais atbalsts – organizācijas un pašvaldības, kuras īstenojušas digitālā darba ar jaunatni aktivitātes;
 7. Jauniešiem draudzīga vide – organizācijas un pašvaldības, kurās ir pieejama jauniešiem iekļaujoša, droša un draudzīga vide – jauniešu centri vai cita veida telpas, kas domātas tieši darba ar jaunatni veikšanai;
 8. Iedvesmas dzirksts – persona, kura iedvesmojusi jauniešus un veicinājusi darba ar jaunatni attīstību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem.

Konkursa pieteikums ir jāiesniedz IZM līdz 2023. gada 7. novembrim (ieskaitot), elektroniski aizpildot pieteikuma anketu vai iesniedzot elektroniski aizpildītu pretendenta pieteikuma un raksturojuma veidlapu (nolikuma 1. pielikums), to nosūtot uz elektronisko pasta adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Konkursa pieteikumi, kas tiks saņemti pēc nolikuma noteiktā termiņa beigām, tiks noraidīti.

Konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami šeit:

 1. Nolikums;
 2. Pretendenta pieteikuma un raksturojuma veidlapa (1. pielikums);
 3. Pieteikumu vērtēšanas kritēriji (2. pielikums).
Dalīties
Translate »