Izsludināts konkurss “Labākais darbā ar jaunatni 2022”

Lai izteiktu atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veica darbu ar jaunatni par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2022”. Tiek aicināti visi potenciālie pretendenti iepazīties ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem un piedalīties konkursā 2022. gadā!

Pretendenti dalībai konkursā ir pašvaldības, jauniešu centri, jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, pašvaldības iestādē, jaunatnes organizācijā, biedrībā un nodibinājumā.

Pieteikumus dalībai konkursā, aizpildot konkursa pretendenta pieteikuma veidlapu un aizpildot konkursa pretendenta raksturojuma veidlapu, līdz 2022. gada 11. novembrim var iesniegt fiziska vai juridiska persona, to nosūtot pa pastu uz Izglītības un zinātnes ministrijas adresi: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, vai iesniedzot kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Ministrija konkursu organizē sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”.

Visi konkursa dokumenti pieejami šeit.

Dalīties
Translate »