Iepazīsti Youth Wiki – Eiropas nacionālās politikas enciklopēdiju jaunatnes jomā


Youth Wiki ir tiešsaistes platforma, kurā ir apkopota informācija par Eiropas valstu Jaunatnes politiku. Platforma ir visaptveroša nacionālās politikas un aktivitāšu datu bāze, kuras mērķis ir atbalstīt Eiropas sadarbību jaunatnes jomā, sniedzot pierādījumos balstītu informāciju par valsts jaunatnes politiku lietotājiem draudzīgā un saprotamā veidā. Platformā patlaban ir apkopota informācija par 29 Eiropas valstīm, aptverot 9 galvenās darbības jomas.

Kvalitatīvas un pastāvīgi atjaunotas informācijas apkopojums vienuviet ļauj efektīvi apmainīties ar informāciju un inovatīvām pieejām, kalpojot par pamatu nacionālo un Eiropas jaunatnes politikas aktivitāšu veidošanai. Tas ir noderīgs rīks jaunatnes politikas veidotājiem, ekspertiem un visiem jaunatnes jomā strādājošajiem.

Platformā apkopota informācija par:

  • jaunatnes politikas organizēšanu;
  • brīvprātīgā darba aktivitātēm;
  • izglītību un mācībām;
  • nodarbinātību un uzņēmējdarbību;
  • sociālo iekļaušanu;
  • līdzdalību;
  • veselību un labklājību;
  • radošumu un kultūru;
  • jauniešu iesaisti globālos procesos.

Youth Wiki apkopo kvalitatīvu informāciju par jaunatnes politiku visā Eiropā, ko katru gadu atjaunina platformā iesaistīto valstu nacionālie korespondenti. Galvenie informācijas avoti ir valsts jaunatnes politikas iestāžu oficiālie dokumenti, pētījumi, apsekojumi, analīzes, valstu dati un statistika. Tādējādi jaunatnes jomas profesionāļiem ir iespēja analizēt jaunatnes politiku un tendences dažādās Eiropas valstīs, kas palīdzēs ikdienas darbā gan izstrādājot vietējo jaunatnes politikas stratēģiju, gan uzrunājot ārvalstu partnerus potenciāliem sadarbības projektiem.

Uzzini vairāk YouthWiki oficiālajā platformā.

Dalīties
Translate »