Aktuālie Covid-19 grozījumi no 23. augusta

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka no 2022. gada 23. augusta noteikti aktuāli Covid-19 noteikumi izglītības jomā:

  • Uzsākoties jaunajam mācību gadam netiek noteikti īpaši ieroberžojumi mācību aktivitāšu īstenošanai, kas tiek plānota klātienē. Paaugstinoties saslimstībai ar Covid-19, organizācijas varēs noteikt īslaicīgas izmaiņas mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai iestādē.
  • Pasākumi tiek organizēti, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi un atbilstoši vispārējam regulējumam valstī. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, jācenšas izvairīties no pasākumu organizēšanas un apmeklēšanas.
  • Izglītības sektorā vairs netiek noteiktas īpašas vakcinācijas prasības.

Plašāka informāciju par aktuālajiem Covid-19 noteikumiem izglītības iestādēs pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

2022. gada 23. augustā valdībā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas regulē arī citus ar Covid-19 drošības pasākumiem saistītus jautājumus izglītības un veselības nozarē.

Dalīties
Translate »