Aicina paust viedokli par mācību iespējām ārzemēs, kas pieejama ikvienam Eiropā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes darbiniekus, mācību vadītājus un citus interesentus līdz 3. maijam paust savu viedokli par mācību iespējām (mācību mobilitāti) ārzemēs, kas pieejama ikvienam Eiropā. Tā tiek rīkota Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvas ietvaros.

EK aicinājums paust savu viedokli sastāv no sabiedriskās apspriešanas internetā un apspriešanās ar mērķgrupām (fokusa grupas, īpašas sanāksmes un mērķētas sarunas). Apspriešanas kopējais mērķis ir informēt visas ieinteresētās personas par gaidāmo Komisijas iniciatīvu, kā arī apkopot to viedokli.  Sabiedriskās apspriešanas pamatā ir aptaujas anketa, lai izzinātu sabiedrības viedokli par iniciatīvu “Mācību iespējas (mācību mobilitāti) ārzemēs, kas pieejama ikvienam Eiropā”.

Aptauja aizpildāma līdz 3. maijam EK tīmekļa vietnē, kur tā pieejama visās oficiālajās Eiropas Savienības (ES) valodās, tai skaitā arī latviešu valodā. Astoņas nedēļas pēc sabiedriskās apspriešanas EK publicēs faktu kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajām atsauksmēm.

Tāpat iniciatīvas ietvaros EK organizē pilsoņu forumu par mācību mobilitāti, kuram ikviens interesents aicināts sekot līdzi. Laika posmā no 2023. gada marta līdz aprīlim tā dalībnieki tiksies trīs reizes. Pirmā sesija no 3. līdz 5. martam norisinājās Briselē. Otrā notiks 24.–26. martā, kurai interesenti aicināti sekot līdzi tiešsaistē. Noslēdzošā sesija 28.-30. aprīlim Briselē. Balstoties uz konferences par Eiropas nākotni panākumiem, pilsoņu paneļdiskusiju grupas tagad piedalās Komisijas politikas veidošanā noteiktās svarīgās jomās.

Par iniciatīvu

Iniciatīvas mērķis ir Eiropā palielināt mācību iespējas (mācību mobilitāti) visās nozarēs un visos formālās, neformālās un ikdienējās mācīšanās līmeņos, kas ir būtisks Eiropas izglītības telpas elements. Ir būtiski palielināt mācīšanās un mācīšanas iespējas ārvalstīs ES un ārpus tās ikvienam – ne tikai augstākās izglītības un profesionālās izglītības un mācību apguvējiem, bet visās nozarēs –  arī skolotājiem, praktikantiem, skolēniem, jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, pieaugušajiem, kuri izglītojas, un sporta darbiniekiem.

Šī iniciatīva:

  • konstatēs šķēršļus mācību mobilitātei un sniegs norādījumus to pārvarēšanai;
  • veicinās mācību mobilitāti un apzinās iespējamos risinājumus;
  • padarīs mācību mobilitāti sociāli iekļaujošāku un videi draudzīgāku un to vairāk sasaistīs ar digitālās mācīšanās iespējām.

EK plāno izstrādāt ES Padomes ieteikumu par mācību mobilitāti, kas ir iekļauts EK gada darba programmā kā viena no svarīgākajām 2023. gada iniciatīvām izglītībā. Iniciatīva saistīta arī ar Eiropas Prasmju gadu, koncentrējoties uz šķēršļu likvidēšanu mācību mobilitātei.

Plašāka informācija par iniciatīvu pieejama EK tīmekļa vietnē.

Dalīties
Translate »