Aicina jaunatnes jomā iesaistītos piedalīties Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijas 2019.-2027. gadam starpposma izvērtēšanā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentīra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) aicina jaunatnes jomā iesaistītos piedalīties sabiedriskajā apspriešānā par Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes stratēģijas 2019.-2027. gadam starpposma izvērtēšanu. Tajā iespējams piedalīties līdz šī gada 2. augustam, aizpildot aptaujas anketu.

Mērķauditorija

Apspriešānā piedalīties un savu viedokli izteikt aicināti ne tikai jaunieši un ES jaunatnes stratēģijas galvenās ieinteresētās personas*, bet arī plašāka sabiedrība un visas tās personas, kuras skar ES jaunatnes politika vai kuras tajā ir ieinteresētas.

*Ieinteresētās personas ir (bet ne tikai):

 • valsts iestādes;
 • “Erasmus+” valstu aģentūras;
 • Eiropas Padome;
 • organizācijas un tīkli, kas pārstāv jauniešus vai strādā ar tiem;
 • jaunatnes darbinieki;
 • jaunatnes padomes;
 • jaunatnes dienesti;
 • ES jaunatnes stratēģijas un ES programmu jaunatnes jomā atbalsta saņēmēji un dalībnieki;
 • eksperti un jaunatnes pētnieki;
 • pilsoniskās sabiedrības dalībnieki;
 • iestādes, organizācijas un privātpersonas, kas nav piedalījušās stratēģijas instrumentos un darbībās vai ES programmās;
 • starptautiskās organizācijas (piemēram, ESAO, UNICEF, UNESCO) un
 • citas attiecīgas struktūras vai pilsoņi.

Par apspriešanu un aptauju

Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot informāciju, zināšanas un viedokļus no visām ieinteresētajām personām, lai Eiropas Jaunatnes startēģijas vidusposmā panāktu uz pierādījumiem balstītu un novērtētu vērtējumu par to, cik labi stratēģija ir darbojusies. Aptaujas anketas atbildes iespējams iesniegt jebkurā oficiālajā ES valodā, tai skaitā – latviešu valodā.

Plašāka informācija un aptaujas anketa pieejama EK tīmekļvietnē.

Dalīties
Translate »