30 dienas līdz Eiropas vēlēšanām: noderīgu resursu apkopojums

Jau pēc 30 dienām, 2024. gada 8. jūnijā Latvijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Katra mūsu balss ir svarīga, lai veidotu stipru un dzīvotspējīgu Eiropu, kas atspoguļo mūsu kopējās vērtības un mērķus. Vēlēšanas ir viens no pamata veidiem, kā mēs varam izteikt savu viedokli un ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Lai palīdzētu noorientēties informācijā, kas šobrīd pieejama, esam sagatavojuši dažādu institūciju un organizāciju izveidotu noderīgu resursu apkopojumu.

SALTO līdzdalības un informācijas resursu centra materiāli

Ar mērķi uzsvērt balsošanas un citu demokrātiskas līdzdalības veidu nozīmi programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kopienās, SALTO līdzdalības un informācijas resursu centrs (SALTO PI) sagatavojis materiālus (angļu valodā) jauniešiem un pedagogiem, kas iesaistīti gan neformālās, gan formālās izglītības nozarēs.

  • Pamatnostādnes par to, kā izmantot vēlēšanas un līdzdalību (Guidelines on How to Tackle Elections & Participation). Šis ir praktisks dokuments ikvienam, kas vēlas iesaistīt jauniešus diskusijās un pasākumos par līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, tostarp 2024. gada Eiropas vēlēšanās. Šeit apkopotas idejas, kā veicināt diskusijas un rīcību mācību pasākumos, sanāksmēs un apspriedēs, kā arī saziņā.
  • Plakāts “Dalība demokrātiskajā dzīvē un vēlēšanās”. Šis ir rediģējams materiāls, ko var pielāgot un tulkot. Tas ilustrē dažus demokrātiskas līdzdalības piemērus (tostarp balsošanu vēlēšanās), politikas tēmas, kas īpaši interesē jaunos vēlētājus, un to saistību. Iepriekš minētajās vadlīnijās sniegtas idejas un padomi, kā šo vizuālo palīglīdzekli izmantot lietderīgi.
  • Raksts par to, kā veicināt jauniešu līdzdalību pirms vēlēšanām. Tajā apkopota iedvesmojoša pieredze, idejas un metodes, kā mudināt jauniešus aktīvi piedalīties vēlēšanās, kā arī resursi, kā sniegs atbalstu visu vecumu cilvēkiem, lai labāk izprastu Eiropas Savienības darbību.
  • Vēlēšanu rīkkopa. Šajā informatīvajā materiālā uzskaitītas dažādas kampaņas par Eiropas vēlēšanām, apkopojot Eiropas Parlamenta, Eiropas informācijas tīkla jauniešiem “Eurodesk”, Eiropas Jaunatnes Informācijas un Konsultāciju aģentūras (ERYICA) un citu ieinteresēto pušu iniciatīvas.
  • Vēlēšanu viktorīna. Lai palīdzētu interesentiem iegūt informāciju spēles veidā, SALTO PI izveidojuši nelielu viktorīnu ar vairākām saitēm uz ar vēlēšanām saistītiem resursiem. Iepriekš norādītajā saitē ir pieejamas trīs dažādas viktorīnas, tāpēc, spēlējot, neaizmirstiet un vēl vairāk iedziļinieties demokrātiskās līdzdalības tēmās, kā arī SALTO PI darbā.

“Eurodesk” sagatavotie materiāli

Eiropas jaunatnes informācijas tīkls “Eurodesk” sagatavojis informāciju par Eiropas vēlēšanām un Eiropas Parlamentu viegli uztveramā tekstā un video rullīšos (angļu valodā), kā arī apkopojis iedvesmojošus jauniešu stāstus. Lai to apskatītu, aicinām apmeklēt “Eurodesk” vēlēšanu kampaņas tīmekļvietni: www.2024elections.eurodesk.eu, kā arī izpētīt viņu sagatavoto materiālu “EU elections 2024: Don’t let others choose for you!”.

Materiāls “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata”

Biedrība ”Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā ir izstrādājusi informatīvu materiālu jauniešiem un ikvienam vēlētājam “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata”. Tajā ir iekļauti gan praktiski padomi par vēlēšanu norisi un vēlēšanu zīmes aizpildīšanu, gan pamatinformācija par nepieciešamību vēlēt, jēdzieniem un kritisko domāšanu. Ar materiālu iespējams iepazīties: www.ej.uz/jauniesibalsos2024.

Partiju un kandidātu šķirotava

LSM.lv piedāvā interesentiem, kuri nav izlēmuši, par ko balsot Eiropas vēlēšanās, ES Partiju un ES kandidātu šķirotavas. ES Kandidātu šķirotavā iespējams noskaidrot EP kandidātus, ar kuriem visvairāk sakrīt viedokļi par prioritātēm un rīcību dažādās situācijās. Savukārt EP Partiju šķirotavā var atrast “savu” partiju, ar kuru visvairāk sakrīt viedokļi par prioritātēm, un uzzināt, kādām partijām citās Eiropas valstīs ir līdzīgas nostājas. Abas šķirotavas atrodamas un aizpildāmas www.lsm.lv tīmekļvietnē.

Kopiena mesesamkopa.eu

Ja vēlies popularizēt Eiropas vēlēšanas, lai pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa saprastu to nozīmīgumu un 8. jūnijā dotos uz sev tuvāko vēlēšanu iecirkni balsot, tad aicinām pievienoties Eiropas kopienai mesesamkopa.eu. Šī kopiena vieno cilvēkus gan Latvijā, gan visā Eiropas Savienībā – satiecies, diskutē, apgūsti jaunas prasmes, dalies zināšanās un nodod mūsu vēstījumu līdzcilvēkiem. Vairāk par šo kopienu atrodams www.mesesamkopa.eu.

Tāpat šajā tīmekļvietnē atrodami dažādi drukāšanai un sociālajiem medijiem pielāgojami materiāli, kurus lejupielādējot un izmantojot, iespējams palīdzēt veicināt vēlētāju aktivitāti 2024. gada Eiropas vēlēšanās. Kā teikts mesesamkopa.eu devīzē, “..jo vairāk no mums balso vēlēšanās, jo spēcīgāka kļūst demokrātija“.

Eiropas Komisijas brošūra jauniešiem, kas pirmo reizi piedalīsies vēlēšanās

Tā kā daudziem šī būs pirmā vēlēšanu pieredze, Eiropas Komisija sagatavojusi brošūru ar svarīgāko informāciju par balsošanu, sniedzot padomus un nepieciešamās zināšanas, lai jauniešu balss tiktu sadzirdēta. Tāpat šajā brošūrā sniegta informācija par jauniešu iespējām Eiropā, tostarp programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kas paredzētas, lai dotu iespēju jauniešiem piedalīties Eiropas nākotnes veidošanā.

Eiropas vēlēšanu oficiālā tīmekļvietne

Eiropas vēlēšanu oficiālajā tīmekļvietnē www.elections.europa.eu/lv atradīsiet gan pamatinformāciju par Eiropas vēlēšanām, arī vieglajā valodā – kā tās notiek, kāpēc balsot un citu svarīgu informāciju. Šeit apkopoti arī dažādi kampaņas video un citi materiāli, kā arī iespējams pieteikties vēlēšanu atgādinājumam, lai neaizmirstu nobalsot.

Metodiskais materiāls par Eiropas vēlēšanām

Lai nodrošinātu vieglu piekļuvi izglītības resursiem, kas var palīdzēt skaidrot jauniešiem Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības, Eiropas Parlamenta lomu un to, cik svarīgi ir balsot Eiropas vēlēšanās, Eiropas Parlaments radījis izglītojošu metodisko materiālu par Eiropas vēlēšanām.

Par Eiropas Parlamentu

Savukārt plašāk ar Eiropas Parlamenta darbību, kā arī citiem informatīviem  resursiem par Eiropas vēlēšanām aicinām iepazīties Eiropas Parlamenta biroja Latvijā tīmekļvietnē: www.riga.europarl.europa.eu/lv.

Citi resursi

Ja jums ir zināmi vēl citi uzticami un noderīgi resursi par Eiropas vēlēšanām, līdzdalību un demokrātijas stiprināšanu, kurus varētu pievienot šai ziņai, aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: komunikacija@jaunatne.gov.lv.

Vēlēšanas ir iespēja būt sadzirdētiem, tāpēc aicinām savos kalendāros ieplānot 8. jūniju, lai to izmantotu. Būsim pilsoniski aktīvi, atbildīgi un līdzdalīgi – dosimies vēlēt paši un ņemsim līdzi ģimeni un draugus!

Dalīties
Translate »