Starptautiska konference “Atšķirīgas pieejas jaunatnei dažādās NEET situācijās”

No 8.-12. decembrim Stambulā, Turcijā notiks starptautiska konference “Atšķirīgas pieejas jaunatnei dažādās NEET situācijās” (“On track 4 – Different youth work approaches for different NEET situations”). Konferencē tiks apskatīti NEET (jaunieši, kuri nemācās, nav nodarbināti un neapgūst amatu) nozīmīgi jautājumi un iepazīti labās prakses piemēri, uzsvaru liekot uz sadarbību starp jaunatnes darbu un citām nozarēm (formālo izglītību, nodarbinātību, sociālo un uzņēmējdarbības sektoru). Konferencei tiek aicināti pieteikties jaunatnes darbinieki, jaunatnes projektu īstenotāji, jaunatnes politikas izstrādātāji, kā arī citu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā.  Pieteikšanās SALTO Resursu centra vietnē līdz 6.septembrim.

 

Konferences mērķis ir: 

 • atbalstīt sadarbību starp dažādu nozaru profesionāļiem, lai radītu labākas iespējas jauniešiem NEET situācijā un ļautu viņiem aktīvi iesaistīties sabiedrībā un iekļauties darba tirgū;
 • iepazīt dažādas NEET realitātes Eiropā un ārpus tās, kā arī dažāda veida praksi un instrumentus darbam ar jaunatni NEET situācijā;
 • dalīties ar dažādiem veidiem, kā strādāt ar jauniešiem NEET situācijā, un uzsvērt starpnozaru partnerības projektu iespēju; 
 • dalīties resursos darbam ar jauniešiem NEET situācijā, piemēram, SALTO iekļaušanas un dažādības pētījumu “On Track”; 
 • veicināt starptautiskā darba ar jaunatni vērtību jauniešiem NEET situācijās;
 • stāstīt par Erasmus + un Eiropas Solidaritātes korpusa gaidāmo programmu iespējām.

 

Dalībnieku profils:

 • jaunatnes darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti, kuri strādā ar jauniešiem NEET situācijās;
 • skolotāji, skolas atbalsta personāls, alternatīvās izglītības personāls, profesionālās programmas personāls;
 • sociālie darbinieki, sociālo pakalpojumu pārstāvji; 
 • vietējās pašvaldības, politikas veidotāji, kas atbild par sociālo darbu;
 • darba devēji, nodarbinātības aģentūras, nodarbinātības centri, darba klubi, darba treneri; 
 • pētnieki, akadēmiķi, kas pēta NEET;
 • citi nozares profesionāļi, kuri strādā ar jauniešiem nozarēs: veselība, tiesiskums, sports, policija, izglītība, arodbiedrības, labklājība.

Konferencē piedalīsies 80 profesionāļi ar pieredzi darbā ar jauniešiem NEET situācijās (klātienes darbinieki, kā arī vadītāji. Starptautiskā pieredze nav obligāta prasība. Mācību dalībniekiem nav piedalījušās iepriekšējā konferencē.

Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/conference-on-track-4-different-youth-work-approaches-for-different-neet-situations.8650/

!!! Pirms pieteikšanās lūdzam izvērtēt ar ceļošanu saistītos riskus un iepazīties ar prasībām par pašizolāciju pēc atgriešanās Latvijā. Aktuālā informācija par saslimstības rādītājiem ar COVID19 ārvalstīs un nosacījumiem pēc atgriešanās no ārvalstīm Latvijā ir pieejama šeit.

Dalīties
Translate »