Maijā jauniešiem un jaunatnes jomas darbiniekiem pieejami izglītojoši vebināri un starptautiskas tiešsaistes mācības


2021. gada maijā jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām būs pieejami dažādi tiešsaistes semināri un mācības profesionālajai pilnveidei. Starptautisko mācību interesenti varēs reģistrēties kursiem par jauniešu apmaiņām, radošo domāšanu darbā ar jaunatni, kvalitātes zīmi, “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām u.c. Visi tiešsaistes pasākumi ir bezmaksas, dalībai tajos nepieciešams iepriekš reģistrēties.

Lai palīdzētu projektu iesniedzējiem labāk sagatavot savus projektu pieteikumus ES jaunatnes programmu “Erasmus” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada pirmajos projektu konkursos, īsi pirms projektu konkursu noslēguma maija vidū, tiks organizētas projektu iesniedzēju konsultāciju pēcpusdienas “5 minūtes pirms iesniegšanas”.

  • 6. maijs, plkst. 15:00-16:30 – programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības projektu konsultāciju pēcpusdiena (jauniešu apmaiņa, jaunatnes darbinieku mobilitāte, jaunatnes līdzdalības projekti). Iepriekšēja reģistrācija šeit.
  • 12. maijs, plkst. 15:00-16:30 – programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes un brīvprātīgā darba projektu konsultāciju pēcpusdiena. Iepriekšēja reģistrācija šeit.
  • 13. maijs, plkst. 15:00-16:30 – programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības projektu konsultāciju pēcpusdiena (sadarbības partnerības projekti, maza mēroga sadarbības partnerības). Iepriekšēja reģistrācija šeit.
  • 24. maijs, plkst. 15:00-16:30 – programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektu konsultācija. Iepriekšēja reģistrācija šeit.

 

TIEŠSAISTES SEMINĀRI UN DARBNĪCAS

5. maijā, plkst. 10.30, lai uzzinātu par Youthpass iespējām mācīšanās procesā, notiks “Youthpass un mācīšanās starptautiskajos jaunatnes jomas projektos”.

6. maijā, plkst. 11:00 – 13:00, tiešsaites seminārā “Līdzdalības atoms: Resursi un iespējas pašpārvalžu ikdienai un izaugsmei” tiks aktualizēta skolēnu un audzēkņu pašpārvalžu, skolēnu un jauniešu domju pašvaldībās nozīmība. Dalībnieki iepazīsies ar JSPA administrēto programmu projektu iespējām pašpārvaldēm, uzzinās, kā veidojas projekts un kādi resursi ir pieejami, lai to izveidotu.

12., 13. un 15. maijā jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuriem ir ideja sabiedrībai vai citiem jauniešiem aktuālam solidaritātes projektam, var piedalīties tiešsaistes projektu darbnīcā par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektiem. Pieteikšanās mācībām līdz 6. maijam, tiešsaistē.

 

SALTO-YOUTH MĀCĪBAS

Sākot ar 1. maiju, interesentiem būs iespēja pieteikt dalību vairākās starptautiskās tiešsaistes mācībās, kas notiks maija beigās, jūnijā un septembrī. Mācību kursus piedāvā programmas “Erasmus+” ārvalstu nacionālās aģentūras Īrijā, Itālijā, Ungārijā, Grieķijā un Somijā sadarbībā ar SALTO-YOUTH mācību resursu centru.


“Quest4Quality – tiešsaistes mācības jauniešu apmaiņu īstenotājiem”
(1. – 21. jūnijs). Mācību mērķis ir palīdzēt jaunatnes darbiniekiem / vadītājiem analizēt un atspoguļot viņu praksi un uzlabot Eiropas jauniešu apmaiņas kvalitāti, sākot no projektu sagatavošanas līdz to izpildei. Pieteikšanās mācībām līdz 1. maijam, tiešsaistē.


“Tiešsaistes mācības – radoša domāšana un problēmu risināšana darbā ar jaunatni”
(25. maijs). Mācību laikā dalībnieki, veicinot radošo domāšanu, meklēs jaunus risinājumus darbā ar jaunatni. Pieteikšanās mācībām līdz 3. maijam, tiešsaistē.


“Kvalitātes zīme, apmaiņa ar labās prakses piemēriem”
(24. maijs – 4. jūnijs). Mācībās dalībnieki dalīsies ar iepriekšējo starptautisko brīvprātīgā darba pieredzi un ietekmi uz jauniešiem, organizācijām un plašāku sabiedrību, kā arī iegūs izpratni par dažādiem brīvprātīgā darba projektu kvalitātes aspektiem. Pieteikšanās mācībām līdz 3. maijam, tiešsaistē.

 

Mācību kurss par mentoringu “Spotlight ON – Mentoring under Construction”, kas notiks 2021. gada 17. maijā.

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 09.05.2021

Plašāk par pasākumu šeit

 

Seminārs “Sadarbība iekļaušanai”, kas notiks tiešsaistē no 24. maija līdz 28. maijam.

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 09.05.2021 

Plašāk par pasākumu šeit

 

Informatīvs pasākums par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” (“NEW European Solidarity Corps InfoDay”), kas notiks tiešsaistē 2021. gada 13. maijā.

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 10.05.2021 

Plašāk par pasākumu šeit


“Flash SE+ssions: Erasmus+ iesācējiem”
(8. jūnijs). Mācību mērķis ir atbalstīt vietējo darbu ar jaunatni, sniegt idejas jauniešu iesaistīšanai, un informēt, kā organizācijas var attīstīties, izmantojot programmu “Erasmus+”. Pieteikšanās mācībām līdz 10. maijam, tiešsaistē.


“Flash SE+ssions: “Eiropas Solidaritātes korpuss”
iesācējiem (15. jūnijs). Mācības informēs par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām – brīvprātīgā darba iespējām gan savās vietējās kopienās, gan ārzemēs. Pieteikšanās mācībām līdz 17. maijam, tiešsaistē.

Partnerību veidošanas aktivitāte  – Iespēju apzināšanas un sadarbību veicināšanas pasākums “Brīvprātīgā darba un solidaritātes  aktivitātes nedzirdīgām vai vājdzirdīgām personām”, kas notiks no 2021. gada 28. septembra  – 1. oktobrim Vācijā, Berlīnē.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 16. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē:

Plašāk par pasākumu šeit

Dalīties
Translate »