Atskats uz mācībām neiecietības un naida runas izpausmju izskaušanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 28.februārī – 2.martā Rīgā organizēja mācības “Pieejas neiecietības izpausmes un naida runas izskaušanai”. Šo mācību mērķis bija padziļināt jaunatnes darbinieku un citu speciālistu, kas strādā ar jaunatni,  izpratni par neiecietības un naida runas jautājumiem, to ietekmi un iespējamām sekām, kā arī veidiem un metodēm, ko var izmantot, lai mazinātu šīs izpausmes jauniešu vidū.

Mācībās piedalījās 20 jaunatnes jomā strādājoši speciālisti (jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, skolotāji, sociālie pedagogi, karjeras konsultanti) no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Daugavpils, Ventspils, Apes, Rūjienas, Naukšēniem, Burtniekiem, Saldus.

Mācību laikā dalībnieki uzzināja par dažādām neiecietības formām un tās izpausmēm, apguva radošas metodes stereotipu un aizspriedumu mazināšanai. Mācību dalībnieki paplašināja savu izpratni par naida runu un naida noziegumiem, kā arī mācījās, kā reaģēt sastopoties ar naida runas izpausmēm jauniešu vidū, interneta vidē un citur. “Dzīvās bibliotēkas” veidā mācībās bija iespējams dzirdēt vairāku cilvēku pieredzes stāstus, kuri paši ir saskārušies ar dažādām neiecietības izpausmēm Latvijā.

Tika sniegta arī informācija par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu iespējām neiecietības novēršanai.

Dalībnieki mācības novērtē kā vērtīgas un praktiskas – noderēs apgūtās metodes, kā runāt ar jauniešiem par naida runu, stereotipiem, aizspriedumiem, ir vairāk zināšanu, kā reaģēt naida runas gadījumos, kā pārbaudīt informāciju internetā. Apgūtās zināšanas mācību dalībnieki plāno izmantot savā darbā skolās, jauniešu centros, jauniešu atbalsta centrā, kā arī daloties zināšanās ar saviem kolēģiem.

“Šīs bija vienas no labākajām mācībām, kurās esmu bijusi. Bija ļoti daudz lietderīgas informācijas, kuras rezultātā es atvērtāk spēju raudzīties uz apkārt notiekošo. Patīkamo pēcgaršu noteikti radījusi arī ir ekspertu darbs un grupas dalībnieki. Es jutos ļoti brīvi un man bija ļoti viegli izteikt savas domas nebaidoties, ka tās tiks komentētas un apšaubītas. Dzīvajā bibliotēkā dzirdētie pieredzes stāsti mani aizrāva un bija ļoti interesanti. Paldies par šīm trim dienām, par metodēm un dotajām zināšanām!” (Mācību dalībnieces citāts no izvērtējuma anketas)

 

Cilvēki mēgini atrisināt mīklu no papīra lapiņām, pārliekušies pār galduSieviete sarkanā žaketē uzstājas, fonā prezentācijas slaidscilvēki aplī sarunājas, priekšplānā novilkt aukla ar papīra t-krekliemCilv;eki satupuši aplī, kura centrs pilns ar krāsainām lapām

Dalīties
Translate »